prof. dr hab. Agnieszka Kijewska

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Stanowisko: Profesor


2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Scandal of Evil: “If There Really Is a God, What Is the Source of Evil? But What is the Source of Good, if There Is Not?”
 • The Augustinian Sources of the Controversy Concerning Predestination
 • John Scotus Eriugena: An Adherent of Augustine or Pelagius?
  [Jan Szkot Eriugena: zwolennik Augustyna czy Pelagiusa?]
 • Eriugena's Influence on the 12th Century
  [Wpływ Eriugeny na XII wiek]
 • Robert Grosseteste and His “De Libero Arbitrio”
 • Ksiądz Profesor Marian Kurdziałek jako mediewista

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Bóg jako primum cognitum – dyskusje i kontrowersje (bł. Duns Szkot, Henryk z Gandawy, św. Tomasz z Akwinu, św. Bonawentura, Mikołaj z Kuzy)
  [w:] Roczniki Filozoficzne

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Filozofia jako medytacja nad śmiercią
  [w:] Filozofuj!

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Eriugena - filozof renesansu karolińskiego

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Jan Szkot Eriugena "O predestynacji"
 • Robert Grosseteste, O wolnym wyborze

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Eriugeny koncepcja powrotu: dzieło natury czy łaski?
  [w:] Filozofia Chrześcijańska

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • The Path of Mystical Experience in Augustine's Confessions
  [Ścieżka mistycznego doświadczenia w Wyznaniach Augustyna]
 • Soliloquium Bonawentury jako przykład ćwiczenia duchowego
 • Skandal Zła: "Jeśli Bóg jest, to skąd zło? I dobro skąd, jeśli Boga nie ma?"
 • Robert Grosseteste i jego "De libero arbitrio"
 • Jan Szkot Eriugena: zwolennik Augustyna czy Pelagiusza?
 • Augustyńskie źródła sporu o predestynację

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Święty Augustyn - nauczyciel "doctrinae christianae"

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię...Św. Augustyn i Jan Szkot Eriugena. Pomiędzy alegorią a historią
 • Infinitatem te video. La conception de l'Infinite de Dieu dans le traite 'L'Icone ou la vision de Dieu'
  [Infinitatem te video. La conception de l'Infinité de Dieu dans le traité 'L'Icone ou la vision de Dieu']

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Eriugena’s De Praedestinatione: the Project of Rationalisation of Faith and Its Critics
  [Eriugeny De Praedestinatione — projekt racjonalizacji wiary i jego krytycy]
  [w:] Roczniki Filozoficzne
 • Scot Erigene et Nicolas de Cues: "processio et explicatio".
  [Scot Erigene et Nicolas de Cues: "processio et explicatio"]
  [w:] Noesis (Nice)

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Filozoficzne źródła koncepcji dwóch państw w "O Państwie Bożym" św. Augustyna

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Human Mind as Manifestation of God's Mind in Eriugena's Philosophy
  [Umysł ludzki jako manifestacja Umysłu Boga w filozofii Eriugeny]
  [w:] Anuario Filosófico

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Anagogical function of the sensible reality in the philosophies of Eriugena and Cusanus against the background of its neoplatonic sources

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Eriugena on the ineffability of God
  [Eriugena o niewypowiadalności Boga]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wprowadzenie: Konferencja „Homo Mysticus: Nicholas of Cusa and Rhineland Mysticism”
  [w:] Roczniki Filozoficzne
 • Mystical Interpretation of the Exile and Return to the Paradise in Eriugena's Periphyseon
  [Mistyczna interpretacja wygnania i powrotu do raju w Periphyseonie Eriugeny]
  [w:] Roczniki Filozoficzne

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Wprowadzenie: Konferencja Homo Mysticus: Nicholas of Cusa and Rhineland Mysticism
  [w:] Roczniki Filozoficzne

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Opinia dla Rady Wydziału Polonistyki UW związku z odnowieniem doktoratu prof. J. Domańskiego

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Divine Logos in the Heart of Boethius's Path Toward Summum Bonum
  [Boski Logos w sercu Boecjuszowej drogi ku Summum Bonum]
  [w:] Revista Espanola de Filosofia Medieval

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Nicolas de Cues - le philosophe de la Renaissance?
  [Mikołaj z Kuzy - filozofia renesansu?]
 • Mikołaj z Kuzy - filozof i reformator
 • Eriugena and the Twelfth Century: The Concept of Ratio
  [Eriugena i Dwunaste Stulecie : Pojęcie stosunku]

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Cristianismo como camino de autorrealizatión
  [Chrześcijaństwo jako sposób samorealizacji]

2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Anagogiczna funkcja piękna w filozofii neoplatońskiej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej
  [w:] Pamiętnik Literacki

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Mikołaja z Kuzy koncepcja doctae ignorantiae: jej źródła i poprzednicy
 • Boecjusz - Święty człowiek czy chrześcijański filozof?

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Изучение средневековой филозофии и ей хисториография
  [Nauczanie filozofii średniowiecznej i jej historiografia]

2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Pomiędzy starożytnością a średniowieczem: Boecjusz
 • Augustyńskie dziedzictwo

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ksiądz Profesor Marian Kurdziałek – promotor neoplatonizmu boecjańskiego
  [w:] Roczniki Filozoficzne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Renesans karoliński: Alkuin, Eriugena
 • Krąg szkoły w Chartres

2011


Książka naukowa recenzowana

 • Filozof i jego muzy. Antropologia Boecjusza - jej źródła i recepcja

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • „Boży rzemieślnik”- prof. dr hab. Edward Iwo Zieliński OFMConv (1939-2010)
  [w:] Summarium
 • Nikolaj Kuzanskij kak renessansnyj filosof
  [w:] Verbum.
 • The Conception of the First Cause in Book Two of John Scottus Eriugena’s “Periphyseon”
  [Koncepcja Pierwszej Przyczyny w II księdze “Periphyseonu” Eriugeny]
  [w:] Anuario Filosófico

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • „Chrystus zażądał więcej jeszcze niż Platon…”
 • Etymology and Philosophy: God as videns and currens

Hasło encyklopedyczne

 • Zieliński Edward Iwo
 • Scot Erigène Jean

Książka popularyzująca naukę

 • Boecjusz

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Eriugena. Cusanus

2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ideowe źródła średniowiecznego uniwersytetu
 • Idiota de mente: Cusanus’ Position in the Debate between Aristotelianism and Platonism
  ["Idiota de mente". Stanowisko Kuzańczyka w sporze pomiędzy platonizmem a arystotelizmem]
 • Miejsce Jana Szkota Eriugeny w karolińskim translatio studii

2009

 • Biografia jako exemplum. “Wyznania” świętego Augustyna
 • Czasy św. Brunona z Kwerfurtu okiem historyka filozofii
 • Mit filozofii i jego zakwestionowanie. Interpretacja i recepcja „O pocieszeniu jakie daje filozofia” Boecjusza

 • Książka popularyzująca naukę

  • Mikołaj Kuzańczyk