Adam Kubiś

Ks. dr hab. Adam Kubiś (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich

Stanowisko: Profesor KUL

Ks. dr hab. Adam Kubiś prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: adam.kubis_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4961-2254