Adam Kubiś

Ks. dr hab. Adam Kubiś (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich

Stanowisko: Profesor KUL

Konsultacje - Semestr Letni 2021/2022

WTOREK