prof. dr hab. Piotr Oleś

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Osobowości

Stanowisko: Profesor

Curriculum Vitae

Piotr K. Oleś, ur. 14 maja 1955 w Krakowie, syn Andrzeja i Bożeny

 

1. Edukacja:

Matura – 1974, I OL im. B. Nowodworskiego w Krakowie
Magisterium - 1979, specjalizacja filozoficzno-psychologiczna, KUL, dyplom z wyróżnieniem
Doktorat - 1987, KUL, psychologia osobowości
Habilitacja - 1996, KUL, psychologia, psychologia osobowości 
Tytuł profesora - 2005, KUL, nauki humanistyczne – psychologia

 

2. Zatrudnienie:
1) Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (od 1979)
Od 1999 – profesor nadzwyczajny, od 2006 – profesor zwyczajny
Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej i Osobowości (1997-2004)
Kierownik Katedry Psychologii Osobowości (od października 2004)
Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL (1999-2002 i 2005-2008)
2) ZOZ Opole Lubelskie (1983-2008)
3) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
Od 2005 – profesor zwyczajny; Kierownik Katedry Diagnozy Psychologicznej (od 2011)

 

3. Zainteresowania i kierunki badań - psychologia osobowości:

1) przemiany osobowości na przestrzeni życia, w tym przełom „połowy życia”;
2) struktura i funkcje systemu Ja;
3) wartościowanie i zjawiska dialogowe;

4) orientacja pozytywna
5) teoretyczne modele osobowości;
6) metodologia psychologii osobowości

 

4. Dodatkowe funkcje:
Aktualne:

Przewodniczący Komitetu Psychologii PAN (od 2011; członek KP PAN od 2003)

Członek redakcji „Roczników Psychologicznych” (od 1993)
Zastępca Redaktor Naczelnej „Studiów Psychologicznych” (od 2008)

Członek Komitetu Wykonawczego International Society for Dialogical Science (ISDS)Członek

Członek Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN

Członek Redakcji „Przeglądu Psychologicznego” (od 1999)
Członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Byłe:

Redaktor Naczelny „Roczników Psychologicznych” (2006 - 2012)

Członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów – Sekcja Nauk Humanistycznych i Społecznych (2007 -  2012)

Członek Sekcji Psychologii i Pedagogiki (H01F) Komitetu Badań Naukowych (2002-2004)

Ekspert przy Narodowym Centrum Nauki 

Członek redakcji „Zeszytów Naukowych KUL” (2001-2003)
Członek redakcji „Wykładów z psychologii w KUL” (1991 – 1994)

Członek redakcji „Studiów z Psychologii w KUL” (1995 – 2001)
 

5. Dodatkowe zainteresowania i kwalifikacje:
Specjalista psycholog kliniczny (od 2002)
Międzynarodowy konsultant Self-Confrontation (od 1997)
Udział w międzynarodowym programie badawczym „Motivation and Valuation” (Holandia)
Recenzent licznych artykułów, książek, doktoratów, habilitacji i wniosków o tytuł profesora

 

6. Granty

Grant KBN 1 H01F042 18, pt. „Zaburzenia widzenia i ich leczenie a poczucie jakości życia” realizowany we współpracy naukowej z II Kliniką Okulistyczną AM w Lublinie (2000-2002).

Grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, subsydium profesorskie „Mistrz”: „Dialogowe funkcje Ja” (2006-2011).

Grant MNiSW, pt. „Orientacja pozytywna: struktura i funkcje” (2011-2014)

Granty promotorskie 7: Elżbieta Chmielnicka Kuter, Małgorzata Puchalska-Wasyl, Tomasz Jankowski, Wiesław Talik, Krzysztof Kwapis, Anna Batory, Elwira Brygoła

 

7. Liczba cytowań: 534 Indeks H: 12 według Publish or Perish

 

8. Nagrody:

Nagroda Rektora KUL, II stopnia - 2002

Nagroda Rektora KUL, II stopnia - 2006

Nagroda Rektora KUL, II stopnia - 2008

Srebrny Krzyż Zasługi - 2009

Złoty Medal za 30 lat pracy – 2011

 

9. Doświadczenie naukowe zagranicą

Stypendia w Holandii i RFN w latach 1981 - 2003

Wizyta naukowa w Uniwersytecie w Nijmegen – 2006 (kolejna)

Wykłady w ramach programu Erasmus w Uniwersytecie „Sapienza” w Rzymie – 2009

Wizyta studyjna w University of California, Riverside (USA) – 2010

Wizyta studyjna w University of Chicago i Northwestern University (USA) – 2010

Wykłady w ramach programu Erasmus w Uniwersytecie w Sevilli – 2011

Liczne referat oraz plakaty na konferencjach międzynarodowych, np.: European Conference on Personality, International Conference on the Dialogical Self, International Congress of Psychology, etc.

 

10. Prywatnie:
Żona Maria, dr hab. psycholog (KUL), troje dzieci: Bartłomiej, Maria Anna i Jakub
Hobby: turystyka, kontakt z przyrodą i sztuką.