prof. dr hab. Piotr Oleś

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Osobowości

Stanowisko: Profesor


2022


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Historia życia w obrazach – autonarracja inspirowana malarstwem

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ludzie XXI wieku: Skąd pochodzimy - Kim jesteśmy - Dokąd zmierzamy
  [w:] Current Issues in Personality Psychology
 • Zdzisław Chlewiński (1929-2021) – psycholog, badacz, człowiek dialogu…
  [w:] Nauka
 • Czy artyści interpretujący podążają drogą samorealizacji?
  [w:] The Humanistic Psychologist

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Wybór w obliczu pokus i wojen
  [w:] Charaktery

2021


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wewnętrzna aktywność dialogowa a niepewność poznawcza, cechy, koncepcja siebie i funkcjonowanie adaptacyjne
 • Skala Wewnętrznej Aktywności Dialogowej Zrewidowana-24

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Znaczenia osobiste inspirowane pięknem obrazów
  [w:] Art & Perception

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • W co wierzą ci, którzy nie wierzą w nic
  [w:] Charaktery

Artykuł w czasopiśmie

 • Piotr Francuz (1960-2020) – pro memoria
  [w:] Nauka

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Types of inner dialogues and functions of self-talk: Comparisons and implications
  [Typy wewnętrznych dialogów a funkcje mowy wewnętrznej: Porównania i implikacje ]
  [w:] Frontiers in Psychology
 • Mediators of the relationships between shyness and school achievement and fluid intelligence in school-age children
  [w:] EDUCATIONAL STUDIES
 • The effect of the painting beauty on eye movements
  [w:] Advances in Cognitive Psychology
 • Dobrostan psychologiczny, postawy egzystencjalne, i bilans życia w wieku starszym
  [w:] Psychologia Rozwojowa

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • A response to Raven: Values-based education – Wanted!
  [Odpowiedź Johnowi Ravenowi: Edukacja oparta na wartościach - poszukiwana! ]
  [w:] The Psychology of Education Review

Recenzja książki naukowej

 • Barbara Bokus i Ewa Kosowska (red.), „Człowiek w sytuacji nie tylko z perspektywy psychologii”,

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Towards dialogical models of radicalization and de-radicalization
  [w:] JOURNAL OF CONSTRUCTIVIST PSYCHOLOGY

2018

 • The effect of temperament, expertise in art, and formal elements of paintings on their aesthetic appraisal
  [w:] Psychology of Aesthetics Creativity and the Arts
 • Voices Inside Me: The Relationship Between Neuroticism and the Tendency to Engage in Internal Dialogue in the Context of Time Perspective
  [Głosy we mnie: Zależność między neurotycznościa a skłonnością do angażowania sie wewnętrzny dialog, w kontekście perspektywy temporalnej]
  [w:] JOURNAL OF CONSTRUCTIVIST PSYCHOLOGY

 • 2017

 • Positive orientation a common base for hedonistic and eudaimonistic happiness
  [Orientacja pozytywna jako wspólna podstawa hedonistycznego i eudajmonistycznego szczęścia]
  [w:] Applied Research in Quality of Life
 • Temporal dialogical activity and identity formation during adolescence
  [Temporalna aktywność dialogowa a formowanie tożsamości w adolescencji]
  [w:] International Journal for Dialogical Science
 • Construction of narrative identity based on paintings
  [w:] BRITISH JOURNAL OF GUIDANCE & COUNSELLING

 • Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

  • Poszanowanie prawdy i godności człowieka drogą do porozumienia Polaków i rozwoju Polski

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Czy na antropologii Karola Wojtyły można oprzeć teorię osobowości?

  2016


  Książka naukowa recenzowana

  • Odsłony tożsamości

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania rozwoju osobowości
   [w:] Rocznik Filozoficzny Ignatianum
  • W kierunku modelu akceptowanych wartości
   [w:] Przegląd Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association)
  • Incremental validity of positive orientation: predictive efficiency beyond the five-factor model
   [w:] Health Psychology Report
  • Positive Orientation and the Five-Factor Model
   [w:] Polish Psychological Bulletin
  • Nieoczekiwany efekt uczestnictwa młodzieży w grupach wsparcia
   [w:] PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Co wiemy – a czego nie – o kulturowym wymiarze płci?

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • O dobrych praktykach recenzenckich

  Hasło encyklopedyczne

  • Klaryfikacja wartości

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Przepis na życie szczęśliwe
   [w:] Uroda Życia
  • Targowisko szczęścia
   [w:] Pani

  Organizacja konferencji międzynarodowej

  • 9th International Conference on the Dialogical Self

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • An outline of a phenomenological theory of internal dialogues and their functions

  2015


  Redakcja działu czasopisma naukowego

  • Członek Redakcji Przeglądu Psychologicznego
   [w:] Przegląd Psychologiczny
  • Członek redakcji
   [w:] Studia Psychologiczne

  Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

  • Był z nami. Psychologowie Janowi Pawlowi II

  2014


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Miedzy naturą a kulturą, czyli o rozwoju osobowości.

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Coping style and quality of life in elderly patients with vision disturbances
   [Styl radzenia sobie a jakość życia osób starszych z zaburzeniami widzenia]
   [w:] Journal of Ophthalmology

  Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

  • Recenzja dorobku naukowego dr hab. Piotra Francuza

  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Positive orientation and generalized self-efficacy
   [Pozytywna orientacja i uogólnione poczucie własnej skuteczności]
   [w:] STUDIA PSYCHOLOGICA

  2002


  Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej

  • International Society for Dialogical Science (ISDS)

  1993


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

  • Członek Redakcji
   [w:] Roczniki Psychologiczne