Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej

Stanowisko: Profesor KUL

2023

Prace magisterskie
 • Postawy wobec metod walki z pandemią COVID-19. Studium teologicznomoralne
 • Kształtowanie postaw proekologicznych w świetle współczesnego nauczania Kościoła
 • Miłość małżeńska wobec współczesnych wyzwań w świetle adhortacji apostolskiej "Amoris laetitia" papieża Franciszka

2022

Prace magisterskie
 • Transhumanizm jako zagrożenie wolności człowieka w świetle nauczania Kościoła katolickiego.
 • Miłość nieprzyjaciół w kontekście współczesnych wyzwań. Studium teologicznomoralne.

2020

Rozprawy doktorskie
 • Dylematy moralne człowieka w obliczu wojny w twórczości Vasila Bykaua (1924-2003)

2019

Rozprawy doktorskie
 • Ksiądz Kazimierz Kułakowski - teolog moralista (1926-1997)
Prace magisterskie
 • Postawy bł. Edmunda Bojanowskiego wobec sióstr Zgromadzenia Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w świetle pism i korespondencji.

2018

Prace magisterskie
 • Zasada wyboru mniejszego zła w ocenie wybranych ingerencji w życie i zdrowie człowieka

2017

Rozprawy doktorskie
 • Duch Święty w formacji sumienia. Studium na podstawie publikacji polskich teologów moralistów okresu posoborowego

2016

Prace magisterskie
 • Współczesne formy niewiary. Studium teologicznomoralne.
 • Wezwanie do odpowiedzialności za Ojczyznę w felietonach radiowych ks. prof. Janusza Nagórnego

2015

Prace magisterskie
 • Rodzina chrześcijańska wobec nowych zagrożeń. Studium teologicznomoralne
 • Sumienie błędne jako przeszkoda w realizacji powołania chrześcijańskiego w świetle współczesnego nauczania Kościoła.
 • Miłość małżeńska jako forma miłości chrześcijańskiej w świetle encykliki "Deus caritas est" Benedykta XVI

2014

Prace magisterskie
 • Subkultury jako Areoapag Nowej Ewangelizacji
 • Uzależnienie od hazardu.
 • Spowiedź osób z zaburzeniami psychicznymi. Studium teologicznomoralne
 • Aktualność przesłania moralnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1989 roku

2013

Prace magisterskie
 • Cnota miłości jako podstawa życia chrześcijańskiego w małżeństwie
 • Warunki życia ukrytego w działalności sióstr Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny działających w Płoskirowie w latach 1920-2012
 • Formacja wartości moralnych u dzieci w wieku szkolnym

2011

Prace magisterskie
 • Rola śpiewu i muzyki kościelnej w życiu moralnym chrześcijanina. Studium na podstawie współczesnego nauczania Kościoła
 • Godność człowieka jako wyzwanie w warunkach obozowych w świetle wybranej współczesnej literatury hagiograficznej
 • Dziewictwo i macierzyństwo jako istotne wymiary powołania kobiety konsekrowanej na podstawie nauczania Jana Pawła II
 • Moralne aspekty wybranych metod psychoterapeutycznych
 • Koncepcja "toksycznej miłości" w publikacjach Pii Mellody. Studium teologicznomoralne w perespektywie nauczania Kościoła
 • Moralne aspekty okaleczeń w świetle współczesnego nauczania Kościoła
 • Służba życiu jako zadanie rodziny chrześcijańskiej w kontekście współczesnych wyzwań

2010

Prace magisterskie
 • Miłość jako fundament życia Misjonarki Chrystusa Króla na podstawie pism ks. Ignacego Posadzego.
 • Moralne aspekty kapłaństwa hierarchicznego w życiu i pismach św. Jana Chryzostoma.
 • Rola autorytetu w formacji sumienia w publikacjach ks. prof. Seweryna Rosika.
 • Moralne aspekty sportu na przykładzie piłki nożnej.
 • Wychowanie do wartości chrześcijańskich w dokumentach ze Światowych Spotkań Rodzin.
 • Nowa ewangelizacja jako odpowiedź na problemy moralne współczesnego świata.
 • Aktualność wzoru św. Joanny Beretty Molli.
 • Kościół w Polsce wobec współczesnego kryzysu miłości między kobietą a mężczyzną.

2009

Prace magisterskie
 • Moralne aspekty przygotowania osób niepełnosprawnych do sakramentów w świetle nauczania Kościoła.
 • Miejsce kobiety w kulturze indyjskiej. Studium teologicznomoralne.
 • Moralno-prawne aspekty stwierdzenia nieważności małżeństwa.
 • Moralna ocena "pokojowych form ujarzmiania narodów" w świetle współczesnego nauczania Kościoła.
 • Moralna ocena "wskazań na rzecz aborcji" we współczesnym nauczaniu Kościoła.
 • Moralny wymiar kaplaństwa służebnego w Listach Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek.

2008

Prace magisterskie
 • Wezwanie do opowiedzialnego kształtowania wolności w świetle nauczania Jana Pawła II do młodzieży.
 • Chrześcijański sens cierpienia w życiu i publikacjach Księdza Janusza Nagórnego
 • Świadectwo życia jako wyraz odpowiedzialności świeckich za Kościół w świetle nauczania Jana Pawła II
 • Wezwanie do odkrywania tożsamości mężczyzny w kontekście współczesności. Studium teologicznomoralne na przykładzie literatury psychologicznej.
 • Kapłaństwo służebne jako szczególne powołanie chrześcijańskie w ujęciu ks. Stanisława Mojka (1949-2004).

2007

Prace magisterskie
 • Współczesne uwarunkowania życia konsekrowanego w świetle posoborowego nauczania Kościoła.
 • Wyzwania moralne dla chrześciajn w Europie w świetle adhortacji Jana Pawła II Ecclesia in Europa.
 • Czystość przedmałżeńska jako wyzwanie moralne w kontekście współczesności.
 • Przezwyciężenie uzależnień na drogach chrześcijańskiego wyzwolenia.
 • Komunia małżeńska jako fundament wychowania w rodzinie chrześcijańskiej w nauczaniu Jana Pawał II.
 • Aspekty ingerencji terapeutycznoa-genetycznych w świetle nauczania Kościoła.