Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej

Stanowisko: Profesor KUL

 

KS. DR HAB. TADEUSZ ZADYKOWICZ, PROF. KUL

 

 

Biogram naukowy

 • Studia z filozofii i teologii w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku (1988-1994);
 • Magisterium na Wydziale Teologii KUL na podstawie pracy: Ideowe obrazy Maryi w encyklikach Jana Pawła II: Redemptor hominis, Dominum et Vivificantem, Redemptoris Mater. Lublin 1994 (Promotor: O. prof. dr hab. S.C. Napiórkowski);
 • Studia specjalistyczne z teologii moralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1995-1999);
 • Stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej na podstawie pracy: Maryjny wymiar chrześcijańskiego życia moralnego w świetle posoborowego nauczania Kościoła. Lublin 1999 (Promotor: Ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny; recenzenci: Ks. prof. dr hab. A. F. Dziuba, Ks. prof. dr hab. M. Graczyk);
 • Asystent Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej w Instytucie Teologii Moralnej KUL (2001-2003);
 • Adiunkt Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej w Instytucie Teologii Moralnej KUL (2003-2005);
 • Adiunkt Katedry Teologii Moralnej Ogólnej w Instytucie Teologii Moralnej KUL (2005-)
 • Kolokwium habilitacyjne 17 stycznia 2012 r. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy Sequela Christi et imitatio hominis. Paradygmat naśladowania we współczesnej refleksji teologicznomoralnej – źródła i perspektywy. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 (Recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef Zabielski; ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna; ks. prof. dr hab. Tadeusz Reroń; ks. prof. dr hab. Krzysztof Jeżyna).
 • Od 1.01.2015 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Teologii Moralnej Fundamentalnej (od 1.03.2017, po zmianie nazwy: Katedrze Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej).

Działalność dydaktyczna

 • Studium Teologii oraz Kolegium Teologiczne w Białymstoku przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Sekcja św. Jana Chrzciciela (1997-2008);
 • Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku (2000-2008; 2014-);
 • Studium Życia Rodzinnego Archidiecezji Białostockiej (2000-2001);
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku (2000-2001);
 • Podyplomowe Studium Katechetyczno-Pedagogiczne przy Uniwersytecie w Białymstoku (2004-2005; 2013-2014);
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (2001-).

Pełnione funkcje

 • Sekretarz Rady Wydziału Teologii KUL (2002-2003);
 • Sekretarz Instytutu Teologii Moralnej KUL (2004-2012);
 • Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów i Doktorantów (2007-);
 • Dyrektor Instytutu Teologii Moralnej KUL (2012-2019);
 • Członek Wydziałowej Komisji Dyscyplinarnej (2012-);
 • Członek Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników (2013-);
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2013-2019);
 • Członek Komisji ds. Promocji Wydziału Teologii KUL (2013-).

Przynależność do towarzystw naukowych

 • Członek Współpracownik Towarzystwa Naukowego KUL (2002-);
 • Członek Zwyczajny Stowarzyszenia Teologów Moralistów (2007-; wcześniej Sekcji Polskich Teologów Moralistów od 1999 r.);
 • Członek Korespondent Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (2003-);
 • Członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich (2004-);
 • Członek Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego (2008-).

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda indywidualna IV stopnia Rektora KUL (2008);
 • Wyróżnienie Stowarzyszenia Teologów Moralistów za książkę habilitacyjną Sequela Christi et imitatio hominis. Paradygmat naśladowania we współczesnej refleksji teologicznomoralnej – źródła i perspektywy. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 (2012);
 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej przyznany postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 31. lipca 2013 r. (wręczony 9. grudnia 2013 r.).
 • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora KUL za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki (13.12.2018)

Główne kierunki badań

moralność życia religijnego; współczesny kontekst życia religijno-moralnego; biblijne oraz kulturowe przesłanki moralności; rola wzorów osobowych w chrześcijańskim życiu moralnym; moralność pracownika naukowego oraz prowadzenia badań naukowych.