Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej

Stanowisko: Profesor KUL


2023


Książka naukowa recenzowana

 • Moralność katolicka. Przewodnik dla początkujących według nauczania św. Jana Pawła II

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Between Realism and Idealization. Contemporary Controversies Surrounding the Ways of Fulfilling the Didactic Functions of Images of Saints from a Theological and Moral Perspective
  [Między realizmem a idealizacją. Współczesne kontrowersje wokół sposobów realizacji dydaktycznych funkcji obrazów świętych z perspektywy teologicznomoralnej]
  [w:] Verbum Vitae

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja w przewodzie doktorskim Adama Chrapusty
 • Recenzja w przewodzie doktorskim Piotra Babskiego
 • Recenzja w przewodzie doktorskim Andrzeja Żarkowskiego

2022


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Moralność w przepowiadaniu Kościoła. Czy i jak należy mówić współczesnemu człowiekowi o dobru i złu?

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wiara jako dobro prawne wymagające ochrony
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent w przewodzie doktorskim o. Romana Popa

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Neutralność etyczna państwa – ideał czy fikcja?
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Models of State Ethical Neutrality in Selected Areas of Social Life
  [Modele neutralności etycznej państwa wobec wybranych obszarów życia ]
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej
 • Podziały wewnątrz Kościoła katolickiego jako współczesne wyzwanie moralne na przykładzie tzw. drogi synodalnej Kościoła w Niemczech
  [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Fenomen ciszy i milczenia
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent w przewodzie doktorskim Katarzyny Pętlickiej

2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Czy jesteśmy moralistami kolejnego przełomu?
 • Ks. Ireneusz Mroczkowski – Autor bloga
 • Argumentacja personalistyczna kwestii moralnych w przekazie medialnym

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Baptism as the Beginning of the Path to Moral Perfection in One’s Personal and Social Life
  [Chrzest jako początek drogi ku doskonałości moralnej w życiu osobistym i społecznym]
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej
 • Pokój jako możliwość, konieczność i powinność – przesłanie św. Jana Pawła II
  [w:] Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła
 • Chrzest bramą chrześcijańskiej moralności. Inspiracje dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej ‘Wiara i sakramenty’
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Między zoopersonalizmem a reifikacją zwierząt
  [w:] Roczniki Teologiczne

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Zasady dobrej turystyki

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Institute of Moral Theology
  [Instytut Teologii Moralnej]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rodzaje argumentacji w encyklice Pawła VI Humanae vitae
  [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne
 • Is the Church Defenseless Against Sociocultural Changes? Which Moral Theology Provides the Response to this Modern Challenge? A reflection on Pope Emeritus Benedict XVI’s Essay “The Church and the Scandal of Sexual Abuse”
  [Kościół bezbronny wobec procesów społeczno-kulturowych? Jaka teologia moralna może udzielić odpowiedzi na współczesne wyzwania? Refleksja na kanwie tekstu Benedykta XVI «Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego»]
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej
 • Wszystko mi wolno, ale… Chrześcijańska wizja wolności wobec współczesnych wyzwań
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr. Adama Zadrogi
 • Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym ks. dr. Antoniego Jucewicza

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Ethics of Tourism: Determining the Fundamental Moral Issue, Part I
  [O etykę w turystyce. Próba ustalenia zasadniczej problematyki moralnej (I)]
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej
 • The Ethics of Tourism: Determining the Fundamental Moral Issue, Part II
  [O etykę w turystyce. Próba ustalenia zasadniczej problematyki moralnej (II)]
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej
 • Maryja wzorem cnót teologalnych
  [w:] Salvatoris Mater
 • Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne jako efekty kształcenia w zakresie teologii moralnej
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Instytut Teologii Moralnej
 • The Contemporary Sociocultural Context of Family Ministry
  [Współczesny kontekst społeczno-kulturowy wyzwaniem dla duszpasterstwa rodzin]
 • „Zło dobrem zwyciężaj” – przesłanie nie na jeden sezon. Wprowadzenie

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Formacja kandydatów do kapłaństwa w kontekście współczesności – cele i metody [Rev.:] Andrzej Derdziuk OFMCap, Na drogach formacji do służby Bogu i człowiekowi, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Miłosierdzie jako fundament moralności chrześcijańskiej. [Rec.] Ks. Marian Pokrywka. Krzyż bramą miłosierdzia, Norbertinum, Lublin 2016
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • [Rec.] Grzegorz Kamil Szczecina, Aktualność przesłania moralnego bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Nova Sandec, wyd. II, Nowy Sącz 2018, ss. 228, ISBN 978-83-946316-2-8
  [w:] ROCZNIK KOLBUSZOWSKI
 • [Rec.] Drogami świętości Jacka Krawczyka, red. A. Derdziuk, A. Zadroga, Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2018
  [w:] Teologia i Moralność

Recenzja książki naukowej

 • Drogami świętości Jacka Krawczyka
 • Grzegorz Kamil Szczecina. Aktualność przesłania moralnego bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1989 roku. Wyd. II. Nowy Sącz 2018

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr Dominiki Żukowskiej-Gardzińskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Argumentacja personalistyczna kwestii moralnych w przekazie medialnym
 • Wszystko mi wolno, ale... Chrześcijańska wizja wolności

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • „Po co teologia?” 50. Tydzień Eklezjologiczny

Udział w konferencji krajowej

 • Kościół wobec pluralizmu w życiu społecznym. Dialog czy konflikt?

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Moral Dimension of Patriotism
  [Moralny wymiar patriotyzmu]
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej
 • Po co nam ten cud? Moralne przesłanie wydarzeń eucharystycznych w Sokółce
  [w:] Zwiastowanie
 • Nakazy i zakazy na sprzedaż? Teologia moralna w dobie komercjalizacji wiedzy
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Istota i cechy miłości małżeńskiej i rodzinnej w świetle Adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris laetitia
  [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne
 • Orders and Prohibitions for Sale? Moral Theology in the Age of Knowledge Commercialization
  [Nakazy i zakazy na sprzedaż? Teologia moralna w dobie komercjalizacji wiedzy]
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Świadek Ewangelii nadziei. Posłowie

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Recenzja:] Św. Katarzyna Aleksandryjska – Patronka parafii i ziemi grybowskiej. Dziewięciodniowa nowenna oraz inne modlitwy i pieśni, red. G. Szczecina, Wyd. Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie, Grybów 2017, ss. 80, ISBN 978-83-946316-1-1
  [w:] ROCZNIK KOLBUSZOWSKI

Recenzja książki naukowej

 • Grzegorz Szczecina. Św. Katarzyna Aleksandryjska – Patronka parafii i ziemi grybowskiej. Dziewięciodniowa nowenna oraz inne modlitwy i pieśni
 • Na drogach formacji do służby Bogu i człowiekowi

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja w przewodzie doktorskim ks. Łukasza Górzyńskiego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Moralny wymiar patriotyzmu

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Integralność ludzkiego ciała jako powinność etyczna i granice jego naruszalności
 • Moralne i duszpasterskie konsekwencje przysięgi małżeńskiej. Czy każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania?

Udział w konferencji krajowej

 • Kościół – Patriotyzm – Ojczyzna
 • 25-lecie Fundacji im. Jacka Krawczyka
 • Bł. Honorat Koźmiński. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe
 • Implikacje teologicznomoralne Adhortacji Amoris laetitia
 • Narodowy Kongres Nauki Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wstyd dobry i zły – z perspektywy teologicznomoralnej
  [w:] Studia Theologica Varsaviensia
 • Chrystopraksyzm doktryny chrzcielnej
  [w:] Teologia i Człowiek
 • Moral boundaries of beauty
  [Moralne granice piękna]
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej
 • Задачы Касцёла ў дачыненні да сям’і ў святле Апостальскай адгартацыі Папы Францішка “Радасць любові”
  [Zadania Kościoła wobec rodziny w świetle Adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris laetitia]
  [w:] Studia Theologica Grodnensia
 • Dziecko ofiarą antykultury przemocy
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Moralne oblicze Kościoła katolickiego w Polsce

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.] Andrzej Derdziuk. W odpowiedzi na dar powołania. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015 ss. 174
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Moralne granice piękna

Recenzja książki naukowej

 • Krzyż bramą miłosierdzia

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja w przewodzie doktorskim Irēny Ošmjanskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Chrystopraksyzm doktryny chrzcielnej
 • Zadania Kościoła wobec rodziny
 • „Rozeznanie duszpasterskie” w tzw. sytuacjach nieregularnych
 • Moralne granice piękna

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Komplementarność argumentacji w stanowisku Kościoła katolickiego na temat początku życia ludzkiego
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej
 • Hierarchia zasad moralnych w świetle Adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Evangelii gaudium
  [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne
 • Klauzula sumienia w szkole
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej
 • Problem argumentacji w teologii moralnej – istota i potrzeba uwspółcześniania
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wprowadzenie

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Brat i Biskup. Księga Jubileuszowa poświęcona Ks. Bp. Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi OFMCap
  [w:] Międzynarodowy Przegląd Teologiczny COMMUNIO

Recenzja książki naukowej

 • Misja Powiernika Pierścienia jako przykład realizacji powołania chrześcijańskiego. Studium teologicznomoralne na podstawie ‘Władcy Pierścieni’ J.R.R. Tolkiena

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja w przewodzie doktorskim Michała Wasilewskiego

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Nowe zagrożenia życia ludzkiego

Organizacja konferencji krajowej

 • Oblicza miłosierdzia. Przesłanie moralne Kościoła

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Najlepsze praktyki w obszarze kształcenia uczestników studiów doktoranckich w Obszarze Kluczowym KUL
 • Początek ludzkiego życia – z perspektywy nauczania Jana Pawła II.

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Oblicza miłosierdzia. Przesłanie moralne Kościoła

Udział w konferencji krajowej

 • Teologia moralna wobec ekologicznej perspektywy ochrony środowiska. Zjazd Stowarzyszenia Teologów Moralistów
 • Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy (J 16,13). Nieomylność w Kościele. XLVII Tydzień Eklezjologiczny

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Moralność jako sprawdzian autentyczności chrześcijańskiego kultu świętych
 • Klauzula sumienia w szkole

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Wybrane zagadnienia z teologii moralnej ogólnej

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Początek ludzkiego życia – z perspektywy nauczania Kościoła katolickiego. Próba określenia oraz konsekwencje etyczne
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej
 • Chrystopraksyzm refleksji teologicznomoralnej
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Idea naśladowania w teologii moralnej jako próba metodycznego przedstawienia chrześcijańskiego powołania do świętości
  [w:] Studia Nauk Teologicznych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Funkcja nauczycielska i jej miejsce we współczesnej kulturze europejskiej
 • Wprowadzenie
 • Miejsce i rola życia zakonnego oraz zakonów w refleksji teologicznomoralnej. Aspekt historyczny
 • Katolicka koncepcja grzechu
 • Stworzenie jako fundament naśladowania Boga w życiu moralnym

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Człowiek – społeczeństwo – gospodarka. Perspektywa odpowiedzialności społecznej
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • [Rec.:] Ks. Radosław Kimsza. Od obrazu do podobieństwa. Tomasza Kard. Špidlika (1919-2010) teologia duchowości. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej 2013
  [w:] Roczniki Teologiczne

Hasło encyklopedyczne

 • Wina. I. Aspekt moralny
 • Wstyd 1. Aspekt moralny
 • Wierność. 2. W teologii moralnej
 • Wstrzemięźliwość
 • Żebractwo – 1. Aspekt moralny
 • Władza IV. Aspekt moralny
 • Własność 2. Aspekt moralny
 • Współczucie 1. Aspekt moralny
 • Zabawa 3. Aspekt moralny
 • Zło 4. Aspekt moralny
 • Zawiść
 • Zazdrość – 1. Aspekt moralny
 • Wola – 2. W teologii C. Wola ludzka
 • Zakład
 • Zarozumiałość
 • Wiara III. W Teologii B. Ujęcie systematyczne 2. Aspekt moralny
 • Wada – 2. Aspekt teologiczny
 • Wyzysk 1. W teologii moralnej

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Grzechem jest niepokuta
  [w:] Podlaskie Echo Katolickie.

Recenzja książki naukowej

 • Moralne aspekty sportu na przykładzie piłki nożnej

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent w przewodzie doktorskim
 • Recenzent w przewodzie doktorskim Mar'yany Pavlovskiej

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Personalistyczna wizja człowieka wobec współczesnych wyzwań społeczno-moralnych

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Wokół współczesnego sporu o małżeństwo i rodzinę. W 20. rocznicę „Listu do Rodzin” św. Jana Pawła II

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Wokół współczesnego sporu o małżeństwo i rodzinę. W 20. rocznicę „Listu do Rodzin” św. Jana Pawła II

Udział w konferencji międzynarodowej

 • V Międzynarodowa Konferencja z okazji Dnia Świętości Życia i Narodowego Dnia Życia W trosce o zdrowie i życie człowieka
 • X Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne. Natchnienie Pisma Świętego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Katolicka koncepcja grzechu

Udział w konferencji krajowej

 • Duszpasterstwo rodzin wobec aktualnych wyzwań
 • Sakrament pokuty – współczesne wyzwania. W 30-lecie Reconciliatio et paenitentia Jana Pawła II. Zjazd Stowarzyszenia Teologów Moralistów
 • Quod itaque Redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit. Sakramenty w misterium Kościoła. Sympozjum połączone z uroczystością wręczenia księgi dedykowanej Księdzu Profesorowi Czesławowi Krakowiakowi z okazji siedemdziesiątych urodzin

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Sumienie wobec wyzwań zawodowych

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Nauczanie moralne Kościoła w dialogu ze współczesną kulturą zawarte w jego nowym Katechizmie
  [w:] Teologia i Człowiek
 • Męstwo chrześcijan w życiu społeczno-politycznym oraz w debacie publicznej. Refleksja na kanwie dokumentu Episkopatu Polski ‘W trosce o człowieka i dobro wspólne’
  [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne
 • Przemiany w zakresie wzorców etycznych w perspektywie transformacji społecznej w Polsce. Aspekt teologicznomoralny
  [w:] Roczniki Teologii Moralnej
 • Egzemplaryzm moralny jako postawa solidarna
  [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kulturowe uwarunkowania badań naukowych
 • Nowe oblicza niewiary
 • Antykoncepcja

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] P. Solarski, Wychowanie moralne w ujęciu Guido Gattiego SDB
  [w:] Roczniki Teologii Moralnej

Hasło encyklopedyczne

 • Teonomia. 2 - W teologii
 • Tajemnica 2. W Teologii Moralnej
 • Skrucha
 • Styl życia – 2. Aspekt moralny
 • Słuszność
 • Stręczycielstwo
 • Sterylizacja
 • Umiarkowanie
 • Szyderstwo
 • Urmanowicz Walenty
 • Teonomia
 • Tolerancja 2. Aspekt moralny
 • Skąpstwo
 • Szacunek
 • Terroryzm 1. Aspekt moralny

Recenzja książki naukowej

 • Od obrazu do podobieństwa. Tomasza Kard. Špidlika (1919-2010) teologia duchowości
 • Człowiek – Społeczeństwo – Gospodarka. Perspektywa odpowiedzialności społecznej
 • Otoczmy troską życie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Białymstoku w dniach 25-26 października 2013 r.
 • Brat i Biskup. Księga Jubileuszowa poświęcona Ks. Bp. Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi OFMCap.

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent w przewodzie doktorskim

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Prawda oświeca rozum i kształtuje wolność. Encyklika Veritatis splendor Jana Pawła II po 20. latach

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Prawda oświeca rozum i kształtuje wolność. Encyklika Veritatis splendor Jana Pawła II po 20. latach

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Ochrona życia i zdrowia dzieci w okresie prekoncepcyjnym, pre- i postnatalnym
 • Dlaczego jeszcze jestem w Kościele?

Organizacja konferencji krajowej

 • Ekologia rodziny w ujęciu prof. Włodzimierza Fijałkowskiego. Ogólnopolskie sympozjum naukowe poświęcone pamięci prof. W. Fijałkowskiego w 10 rocznicę jego śmierci

Udział w konferencji krajowej

 • Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli (Dz 4,20). 50 lat po Soborze Watykańskim II. XLV Tydzień Eklezjologiczny
 • Teologicznomoralne implikacje sprzeciwu sumienia. Ogólnopolskie spotkanie naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów
 • Misterium liturgii w nauczaniu Benedykta XVI
 • Sztuka czy bluźnierstwo? Wolność w sztuce a obraza uczuć religijnych
 • Duszpasterstwo rodzin – Refleksja naukowa czy praktyka pastoralna?
 • Ekologia rodziny w ujęciu prof. Włodzimierza Fijałkowskiego

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Czy wiara kłóci się z ekonomią?
 • Początek ludzkiego życia – z perspektywy nauczania Kościoła katolickiego. Próba określenia oraz konsekwencje etyczne

Udział w konferencji

 • Polskie Drogi Nowej Ewangelizacji. Duszpasterskie Wykłady Akademickie
 • W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Sympozjum z okazji wręczenia księgi pamiątkowej i przejścia na emeryturę ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Media w wychowaniu
 • Spowiednik wobec problemu ‘in vitro’

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal Brązowy Prezydenta RP za Długoletnią Służbę

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Die Moraltheologie zwischen Offenbarung und zeitgenössischer Kultur. Ausgewählte methodologische Fragen
  [Teologia moralna między Objawieniem a współczesną kulturą. Wybrane zagadnienia metodologiczne]
  [w:] Roczniki Teologii Moralnej
 • Formacja moralna w pluralistycznym społeczeństwie – koncepcje i metody
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej

Hasło encyklopedyczne

 • Prestiż społeczny
 • Sànchez Thomas
 • Przymus : 1. Aspekt moralny
 • Pożądliwość
 • Relatywizm : II. Relatywizm moralny
 • Profanacja : 1. Aspekt moralny
 • Przekleństwo : 2. W teologii moralnej
 • Prawość
 • Przeszczep
 • Przyzwoitość
 • Rosik Seweryn
 • Potomstwo
 • Przyjemność
 • Schilling Otto
 • Prawdomówność
 • Posiadanie
 • Schüch Ignaz OSB
 • Rozwód : 2. Aspekt moralny

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Członek zespołu recenzentów STV
  [w:] Studia Theologica Varsaviensia
 • Członek zespołu recenzentów
  [w:] Teologia i Moralność

Recenzja książki naukowej

 • Współczesne oblicza seksualności. Przesłanie moralne Kościoła

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja w przewodzie doktorskim Przemysława Solarskiego
 • Recenzja w przewodzie doktorskim by Karol Kowalczyk

Udział w konferencji międzynarodowej

 • W poszukiwaniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie korzenie nadziei
 • Nowy ateizm – nowa ewangelizacja. Rozmowy o moralności na dziedzińcu pogan
 • Życie czy śmierć? Wybierajcie

Organizacja konferencji krajowej

 • Młodzi w komunikowaniu miłości
 • Przemoc wobec dziecka. Interdyscyplinarna konferencja naukowa z cyklu Przesłanie moralne Kościoła

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Oblicza współczesnej kultury

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Przemoc wobec dziecka. Interdyscyplinarna konferencja naukowa z cyklu Przesłanie moralne Kościoła

Udział w konferencji krajowej

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów
 • Przemoc wobec dziecka. Interdyscyplinarna konferencja naukowa z cyklu Przesłanie moralne Kościoła
 • Gdzie ci mężczyźni – silni prawdziwi tacy?
 • Rok Wiary – Rok odnowy
 • Młodzi w komunikowaniu miłości
 • Zjazd Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego
 • Wiara owocująca miłosierdziem
 • Ona nie umarła, tylko śpi (Mk 5,39b). Nowa ewangelizacja przebudzeniem dla Europy

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • „I po co nam ten cud?”. Moralne przesłanie wydarzeń eucharystycznych w Sokółce

Wyróżnienie krajowe

 • Wyróżnienie za książkę habilitacyjną Sequela Christi et imitatio hominis. Paradygmat naśladowania we współczesnej refleksji teologicznomoralnej – źródła i perspektywy.

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Wypowiedź dla Radia eR

2011


Książka naukowa recenzowana

 • Sequela Christi et imitatio hominis. Paradygmat naśladowania we współczesnej refleksji teologicznomoralnej – źródła i perspektywy

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Istota i cechy miłości chrześcijańskiej w biblijnym obrazie naśladowania Chrystusa. W poszukiwaniu fundamentu personalistycznej koncepcji miłości
  [w:] Roczniki Teologii Moralnej

Hasło encyklopedyczne

 • Poczęcie : 2. Aspekt teologiczny
 • Płodność
 • Perfekcjonizm 2. Aspekt moralny
 • Pedofilia 2. Aspekt moralny
 • Pornografia : 1. Aspekt moralny
 • Pijaństwo
 • Poniżenie
 • Pogarda
 • Podrzutek
 • Poligamia : 4. Aspekt teologiczno-moralny

Organizacja konferencji krajowej

 • Współczesne oblicza seksualności. Przesłanie moralne Kościoła

Udział w konferencji krajowej

 • Konflikt i pojednanie w małżeństwie
 • Strategie argumentacyjne w chrześcijańskiej bioetyce
 • Współczesne oblicza seksualności. Przesłanie moralne Kościoła

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa

Działalność odczytowa

 • Referat

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kapłaństwo – dar i tajemnica
  [w:] Roczniki Teologii Moralnej

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Etyka pracy naukowej i dydaktycznej teologa moralisty
 • Wolność religijna jako prawo człowieka w kontekście współczesności

Hasło encyklopedyczne

 • Okrucieństwo
 • Okaleczenie
 • Opcja fundamentalna
 • Obrona konieczna
 • Oszustwo
 • Paserstwo
 • Obelga
 • Obmowa

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Prawa człowieka. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przesłanie moralne Kościoła

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Key to theological synthesis
  [Klucz do syntezy teologicznej]
 • The Communist Experiment
  [Komunistyczny eksperyment]

Organizacja konferencji krajowej

 • Solidarność w życiu społecznym. Przesłanie moralne Kościoła

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kapłaństwo – Dar i Tajemnica

Udział w konferencji krajowej

 • Solidarność w życiu społecznym. Przesłanie moralne Kościoła
 • Kapłaństwo – Skarb w naczyniach glinianych (2Kor 4, 7). XLII Tydzień Eklezjologiczny
 • Kapłan wierny Bogu i człowiekowi

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Maryjny fundament duchowego zdrowia
 • Chrześcijańska wizja małżeństwa w kontekście współczesnych wyzwań

Udział w konferencji

 • Przygotowanie do małżeństwa
 • Apostolstwo zdrowia

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa
 • Kwerenda naukowa

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN

 • Paradygmat naśladowania we współczesnej refleksji teologicznomoralnej

2009


Książka naukowa recenzowana

 • Maryjność moralności chrześcijańskiej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kult religijny jako źródło postaw moralnych
  [w:] Teologia i Moralność
 • Prawa człowieka. Przesłanie moralne Kościoła. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Sprawozdanie
  [w:] Roczniki Teologii Moralnej
 • Zasady i postulaty personalizmu chrześcijańskiego w teologii nadziei
  [w:] Roczniki Teologii Moralnej

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Tomasz Gierałtowski. Znaczenie kultu prywatnego kandydatów na ołtarze w sprawach kanonizacyjnych
  [w:] Roczniki Teologii Moralnej

Książka popularyzująca naukę

 • Żyć warto! Rozważania pielgrzymkowe

Organizacja konferencji krajowej

 • Wolność odzyskana? 20 lat przemian w Polsce (1989-2009). Przesłanie moralne Kościoła

Udział w konferencji krajowej

 • Wolność odzyskana? 20 lat przemian w Polsce (1989-2009). Przesłanie moralne Kościoła
 • I rozbiło namiot między nami… (J 1, 14). O Bogu bliskim człowiekowi. XLI Tydzień Eklezjologiczny
 • Społeczeństwo @nno domini 2009 – kierunki przemian społecznych. XXXVIII Dni Społeczne
 • Teologia pastoralna nauką w służbie ewangelizacji
 • Nauka wobec zjawisk paranormalnych

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Maryjny wymiar życia chrześcijańskiego

Udział w konferencji

 • Tak uczy Kościół – w to wierzę, według tego żyję

2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Modlitwa Maryi w Duchu Świętym
  [w:] Salvatoris Mater
 • Personalistyczna koncepcja wiary
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Autorytet w wychowaniu
 • Maryjny wymiar moralności chrześcijańskiej
 • Umiłowanie ojczyzny i patriotyzm
 • Patriotyzm jako postawa
 • Ideowe obrazy Maryi w encyklikach Jana Pawła II: Redemptor hominis, Dominum et Vivificantem, Redemptoris Mater
 • W służbie Ewangelii życia

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła. Sprawozdanie z sympozjum (KUL, 1.12.2005 r.)
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Formacja moralna – formacja sumienia. Sprawozdanie z sympozjum (KUL, 18.10.2005 r.)
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Wartości moralne w kontekście współczesnego sekularyzmu. Ogólnopolskie spotkanie naukowe Sekcji Polskich Teologów Moralistów (Konstancin-Jeziorna, 11-13.06.2006 r.)
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Antropologia teologicznomoralna. Koncepcje – kontrowersje – inspiracje. Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów (Kamień Śląski, 10-12.06.2007 r.)
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Wieczór wspomnień o zmarłym Księdzu Profesorze Januszu Nagórnym. Sprawozdanie
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Wychowanie w rodzinie. W 25. rocznicę Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio. Sprawozdanie z sympozjum (KUL, 5.12.2006 r.)
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Ksiądz Profesor Janusz Nagórny. Teolog moralista (1950-2006). Sprawozdanie z sympozjum (KUL, 19.10.2007 r.)
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • „Znak, któremu sprzeciwiać się będą”
 • Poznać człowieka
 • „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”
 • „Dołóżmy starań, aby poznać Pana”
 • Cierpliwa pedagogia Chrystusa

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. W 25. rocznicę adhortacji apostolskiej Jana Pawła II ‘Familiaris consortio’. Przesłanie moralne Kościoła

Organizacja konferencji krajowej

 • Prawa człowieka. Przesłanie moralne Kościoła. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Udział w konferencji krajowej

 • Moralne aspekty programu obrony rodziny polskiej
 • Prawa człowieka. Przesłanie moralne Kościoła. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
 • Narzeczeni są wśród nas
 • 25 lat Karty Praw Rodziny – aktualność i wartość przesłania
 • Kościół marzeń? O reformie Kościoła w Polsce. XL Tydzień Eklezjologiczny

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL

2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ku aretologii personalistycznej
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Płciowość ludzka w kontekście miłości. Sprawozdanie z sympozjum
  [w:] Roczniki Teologiczne

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Bioethics in the light of Moral Theology

Organizacja konferencji krajowej

 • Ksiądz Profesor Janusz Nagórny – teolog moralista (1950-2006)

Udział w konferencji krajowej

 • Pojednanie i przebaczenie
 • Ksiądz Profesor Janusz Nagórny – teolog moralista (1950-2006)
 • Znaki czasu – Czas znaków. Widzieć – Oceniać – Działać. XXXIX Tydzień Eklezjologiczny
 • I. Dni Kanonistów
 • „Jeśli światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność”. Depresja i choroba afektywna dwubiegunowa
 • Antropologia teologicznomoralna. Koncepcje – kontrowersje – inspiracje

2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Maryja Nauczycielka miłości
  [w:] Salvatoris Mater
 • Ideowe obrazy Maryi w encyklikach Jana Pawła II: Redemptor hominis, Dominum et Vivificantem, Redmptoris Mater
  [w:] Ateneum Kapłańskie
 • Człowiek w obliczu samotności
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ksiądz Kazimierz Kułakowski – teolog moralista
 • Wirtualna miłość – możliwa?
 • Formacyjna rola mediów

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Polska teologia moralna – czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II. Ogólnopolskie spotkanie naukowe Sekcji Polskich Teologów Moralistów (Gródek n. Dunajcem, 30.05-1.06. 2005 r.). Sprawozdanie
  [w:] Roczniki Teologiczne

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła
 • Formacja moralna – formacja sumienia

Organizacja konferencji krajowej

 • Wychowanie w rodzinie. W 25. Rocznicę Familiaris consortio. Przesłanie moralne Kościoła
 • Wychowanie w rodzinie. W 25. Rocznicę Familiaris consortio. Przesłanie moralne Kościoła

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wychowanie a autorytet

Udział w konferencji krajowej

 • „Nie cały umieram. To co we mnie niezniszczalne, trwa”. Dar i tajemnica śmierci. XXXVIII Tydzień Eklezjologiczny
 • Wychowanie w rodzinie. W 25. Rocznicę Familiaris consortio. Przesłanie moralne Kościoła
 • Wartości moralne w kontekście współczesnego sekularyzmu

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Teologia moralna szczegółowa

2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Aktualność wzoru posłuszeństwa Maryi
  [w:] Salvatoris Mater
 • O nowe oblicze patriotyzmu. Refleksja nad nauczaniem Jana Pawła II do Polaków
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Dewiacje seksualne
 • Czy może istnieć świat bez wartości

Hasło encyklopedyczne

 • Autorytet
 • Wierność
 • Czas wolny – odpoczynek
 • Ekumenizm
 • Modlitwa
 • Mądrość
 • Kult chrześcijański
 • Świętość
 • Małżeństwo

Organizacja konferencji krajowej

 • Formacja moralna – Formacja sumienia
 • Miłość – wierność – uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła

Udział w konferencji krajowej

 • Miłość – wierność – uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła
 • Sympozjum z okazji 40. rocznicy zakończenia Soboru Watykańskiego II
 • Jan Paweł II – Mistrz duchowy. XXX Dni Duchowości
 • Formacja moralna – Formacja sumienia
 • Przekroczyć próg Kościoła. Wokół aktualności inicjacji chrześcijańskiej. XXXVII Tydzień Eklezjologiczny
 • Polska teologia moralna – czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II

2004


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Moralne aspekty bezrobocia
  [w:] Roczniki Teologiczne

Organizacja konferencji krajowej

 • Płciowość ludzka w kontekście miłości
 • Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Dewiacje seksualne

Udział w konferencji krajowej

 • Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła
 • I NORmalnie o Rodzinie
 • O nową kulturę życia
 • Dyplom na bruku? – sukces w społeczeństwie bezrobocia”. XXXIII Dni Społeczne
 • Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. VII Kongres Teologów Polskich
 • Źródło – Szczyt – Życie. Wokół fundamentalnych wymiarów misterium Eucharystii. XXXVI Tydzień Eklezjologiczny

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Teologia moralna

Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej

 • Europejskie Stowarzyszenie Teologów Katolickich

2003


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Moralna ocena terroryzmu w świetle jego przyczyn
  [w:] Collectanea Theologica
 • Rola Maryi w chrześcijańskim życiu moralnym
  [w:] Salvatoris Mater

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Nadzieja jedności chrześcijan
 • Modlitwa drogą pokoju

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Ekologia – prawdy i mity. Przesłanie moralne Kościoła. Sprawozdanie z Sympozjum Instytutu Teologii Moralnej KUL (4.12.2001 r.)
  [w:] Roczniki Teologiczne

Organizacja konferencji krajowej

 • Geny – wolność zapisana? Meandry współczesnej genetyki. Przesłanie moralne Kościoła

Udział w konferencji krajowej

 • Bóg Ojcem
 • Oblicza starości
 • Spór o człowieka – spór o przyszłość świata. Od bł. Jana XXIII do Jana Pawła II
 • Spór o Kościół w Europie. Jedność Europy w optyce Ewangelii. XXXV Tydzień Eklezjologiczny
 • Życie zawsze jest dobrem
 • Geny – wolność zapisana? Meandry współczesnej genetyki. Przesłanie moralne Kościoła

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Czy może istnieć świat bez wartości?

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe

2002


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Potrzeba ascezy ekologicznej

Organizacja konferencji krajowej

 • Wojna – sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła

Udział w konferencji krajowej

 • Wojna – sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła
 • Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie
 • Duchowość chrześcijańskiego Zachodu i Wschodu
 • Prawo naturalne – W poszukiwaniu fundamentu jedności europejskiej

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Wykład: Chrześcijańska wizja wspólnoty międzyludzkiej. W poszukiwaniu ładu i porządku społecznego

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Towarzystwo Naukowe KUL

2001


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Służba prawdzie jako obowiązek moralny
  [w:] Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku
 • Rola wzorów osobowych w kształtowaniu chrześcijańskich postaw moralnych
  [w:] Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Miejsce „nakazów” i „zakazów” w posłudze Kościoła wobec człowieka i świata
 • Czy ekonomia może obyć się bez etyki?

Organizacja konferencji krajowej

 • Ekologia – prawdy i mity. Przesłanie moralne Kościoła
 • Ekologia – prawdy i mity. Przesłanie moralne Kościoła
 • Ksiądz Profesor Seweryn Rosik – teolog sumienia. W pierwszą rocznicę śmierci

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Czy ekonomia może obyć się bez etyki?
 • Potrzeba „ascezy” ekologicznej

Udział w konferencji krajowej

 • Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej w 10 lat po „Centesimus annus”
 • Człowiek – Etyka – Ekonomia
 • Postępy biologii i medycyny – nadzieje i niepokoje
 • Ekologia – prawdy i mity. Przesłanie moralne Kościoła
 • Ksiądz Profesor Seweryn Rosik – teolog sumienia. W pierwszą rocznicę śmierci
 • „Signum Magnum”. Duchowość maryjna. XXVI Dni Duchowości. Instytut Teologii Duchowości
 • Oblicza młodości

Działalność odczytowa

 • Wykład: Służba prawdzie jako obowiązek moralny
 • Referat: Kara śmierci – „za” czy „przeciw” – obiekcje sumienia
 • Wykład: Miejsce „nakazów” i „zakazów” w posłudze Kościoła wobec człowieka i świata

2000


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wyzwania moralne nowego tysiąclecia
  [w:] Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku
 • W poszukiwaniu fundamentu życia moralnego u progu trzeciego 1000-lecia. Refleksja nad nauczaniem Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 r.
  [w:] Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku

Udział w konferencji krajowej

 • Przykazania kościelne dzisiaj. Przesłanie moralne Kościoła
 • Moralne aspekty przemian cywilizacyjnych

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Rola wzorów osobowych w kształtowaniu chrześcijańskich postaw moralnych

Działalność odczytowa

 • Referat: Godność powołania medycznego jako źródło wezwań moralnych
 • Wykład: W poszukiwaniu fundamentu życia moralnego u progu trzeciego 1000-lecia

1999


Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Kim jest człowiek?
 • Kościół – Matka i Wychowawczyni
 • Takie jest prawo miłości, które dał Pan

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Stowarzyszenie Teologów Moralistów

1997


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Człowiek – Sumienie – Wartości. Sprawozdanie z sympozjum zorganizowanego przez Sekcję Teologii Moralnej Wydziału Teologii KUL 2-3 grudnia 1996 r.
  [w:] Collectanea Theologica