Ks. dr hab. Andrzej Kiciński (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary

Stanowisko: Profesor KUL

Ks. dr hab. Andrzej Kiciński prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: andrzej.kicinski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3076-6878