Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok akademicki  2018/2019


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
2Logika prawnicza (wykład)E/2 15 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
3Prawoznawstwo (wykład)E/11 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
4Technologia informacyjna dla prawników (wykład)E/2 15 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
5Historia ustrojów państw (wykład)E/11 30 dr hab. Leszek Ćwikła
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Emilia Czepczyńska
2Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Emilia Czepczyńska
3Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Emilia Czepczyńska
4Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Emilia Czepczyńska
5Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Emilia Czepczyńska
6Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
7Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Emilia Czepczyńska
8Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Emilia Czepczyńska
9Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
10Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
11Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 dr Anna Słowikowska
12Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
13Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
14Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
15Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 15 mgr Aleksandra Pyka
16Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
17Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
18Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
19Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
20Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 9) Z/2 15 mgr Edyta Marciniak
21Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 10) Z/2 15 mgr Edyta Marciniak
22Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 11) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
23Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 12) Z/2 15 mgr Aleksandra Pyka
24Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 13) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
25Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 14) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
26Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 15) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
27Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 16) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
28Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 17) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
29Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
30Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
31Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
32Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
33Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
34Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
35Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
36Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
37Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
38Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
39Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
40Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
41Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
42Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
43Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
44Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
45Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
46Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
47Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Przemysław Wojtacha
48Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
49Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
50Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 280) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 281) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 282) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 283) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 284) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
6Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 285) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
7Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 286) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
8Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 287) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
9Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 288) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
10Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 289) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
11Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 290) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
12Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 291) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
13Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 23) Z/0 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
14Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 24) Z/0 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
15Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 43) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
16Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 44) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
17Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 45) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
18Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 17) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
19Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
20Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 20) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
21Język włoski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 22) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
13Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
14Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
15Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
16Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Kamiński
17Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Robert Mrozek
18Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
19Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
20Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
21Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
22Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
23Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
24Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
25Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
26Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
27Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
28Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
29Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
30Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
31Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
32Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
33Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
34Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
35Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
36Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
37Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
38Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
39Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
40Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
41Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
42Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
43Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
44Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
45Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
46Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
47Wychowanie fizyczne - piłka ręczna kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Ryszard Skowroński
48Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
49Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
50Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
51Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
52Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
53Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
54Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
55Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
56Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
57Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
58Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
59Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
60Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
61Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
62Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
63Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
64Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
65Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
66Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
67Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
68Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
69Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
70Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
71Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
72Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
73Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
74Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
75Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
76Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
77Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
78Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Vitaliy Smygur
79Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gruczek
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (kurs dla prawników) (wykład)E/2 30 dr Anna Krajewska
2Historia prawa (wykład)E/10 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
3Prawo rzymskie (wykład)E/11 45 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
4Teoria i filozofia prawa (wykład)E/5 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Agnieszka Romanko
2Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Agnieszka Romanko
3Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
4Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
5Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
6Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
7Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
8Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
9Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
10Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
11Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 dr Agnieszka Romanko
12Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
13Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
14Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 15 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
15Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 15 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
16Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
17Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
18Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
19Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
20Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
21Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/2 15 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
22Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Bożena Czech-Jezierska
23Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Bożena Czech-Jezierska
24Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
25Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
26Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
27Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
28Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
29Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
30Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
31Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
32Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
33Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
34Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
35Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
36Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
37Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 mgr Piotr Krzyżanowski
38Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 mgr Tomasz Tokarski
39Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 mgr Tomasz Tokarski
40Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 mgr Izabela Moroz
41Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 mgr Izabela Moroz
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 280) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 281) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 282) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 283) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 284) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
6Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 285) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
7Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 286) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
8Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 287) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
9Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 288) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
10Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 289) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
11Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 290) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
12Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 291) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
13Język hiszpański (lektorat)Z/0 30 Brak obsady
14Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 23) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
15Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 24) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
16Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 43) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
17Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 44) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
18Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 45) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
19Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 17) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
20Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
21Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 20) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
22Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 22) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
13Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Kamiński
14Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
15Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
16Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
17Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
18Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
19Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
20Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
21Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
22Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
23Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
24Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
25Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
26Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
27Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
28Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
29Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
30Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
31Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
32Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
33Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
34Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
35Wychowanie fizyczne - piłka ręczna kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Ryszard Skowroński
36Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
37Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
38Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
39Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
40Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
41Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
42Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
43Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
44Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
45Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
46Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
47Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
48Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
49Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
50Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
51Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
52Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
53Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
54Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
55Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
56Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
57Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
58Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
59Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
60Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
61Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
62Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
63Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
64Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
65Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
66Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Vitaliy Smygur
67Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gruczek

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ochrona własności intelektualnej (wykład)E/2 15 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
2Ochrona konkurencji (wykład)E/2 15 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
3Prawo cywilne - część ogólna (wykład)E/8 45 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
4Prawo karne (wykład)E/10 45 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
5Prawo konstytucyjne (wykład)E/8 45 prof. dr hab. Dariusz Dudek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Jacek Trzewik
2Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Jacek Trzewik
3Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 mgr Anna Paluszkiewicz
4Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 mgr Marcin Jędrejek
5Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 mgr Marcin Jędrejek
6Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
7Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
8Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
9Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr Agnieszka Kawałko
10Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Małgorzata Gałązka
11Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Małgorzata Gałązka
12Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
13Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
14Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
15Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Sławomir Hypś
16Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Sławomir Hypś
17Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Damian Szeleszczuk
18Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
19Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
20Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 45 dr Damian Szeleszczuk
21Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
22Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 45 dr Małgorzata Gałązka
23Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 45 dr Małgorzata Gałązka
24Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 mgr Sylwia Zając
25Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Kamila Doktór-Bindas
26Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Kamila Doktór-Bindas
27Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Kamila Doktór-Bindas
28Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Kamila Doktór-Bindas
29Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Ilona Grądzka
30Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Ilona Grądzka
31Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Ilona Grądzka
32Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr Ilona Grądzka
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 191) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 193) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 283) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 284) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 188) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 189) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 190) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 194) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 195) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
10Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 196) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
11Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 197) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
12Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 198) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
13Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 199) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
14Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 242) Z/0 4 mgr Dorota Szymczyk
15Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 289) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
16Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 13) Z/0 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
17Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 14) Z/0 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
18Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 35) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
19Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 36) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
20Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 39) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
21Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 38) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
22Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
23Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
24Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 11) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
25Język włoski (lektorat)Z/0 30 Brak obsady
26Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 290) Z/1 30 mgr Beata Panasiuk

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr Marcin Iwanicki
2Prawa człowieka i ich ochrona (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
3Prawo administracyjne z elementami zarządzania (wykład)E/10 45 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
4Prawo rzeczowe (wykład)E/5 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
2Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
3Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
4Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
5Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
6Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
7Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
8Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
9Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
10Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
11Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
12Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr hab. Jerzy Parchomiuk
13Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Bartosz Kuś
14Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr hab. Tomasz Sienkiewicz
15Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Katarzyna Mełgieś
16Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Katarzyna Mełgieś
17Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Bartosz Kuś
18Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr hab. Jerzy Parchomiuk
19Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Szymon Skowerski
20Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Kamila Chmiel
21Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
22Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Maciej Jarota
23Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Ewelina Cofór
24Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Agnieszka Kawałko
25Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
26Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Maciej Jarota
27Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
28Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr Adam Jaszcz
29Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 Ks. dr Adam Jaszcz
30Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 15 Ks. dr Adam Jaszcz
31Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 15 Ks. dr Adam Jaszcz
32Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 15 Ks. dr Adam Jaszcz
33Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 15 Ks. dr Adam Jaszcz
34Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 15 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
35Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 15 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
36Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 15 prof. dr hab. Wiesław Bar
Lektoraty
1Język angielski (lektorat)Z/0 30 Brak obsady
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 283) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 284) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 188) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 189) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 190) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 191) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 193) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 194) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
10Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 195) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
11Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 196) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
12Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 197) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
13Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 198) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
14Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 199) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
15Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 200) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
16Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 289) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
17Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 13) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
18Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 14) Z/0 2 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
19Język niemiecki (lektorat)Z/0 0 Brak obsady
20Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 36) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
21Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 39) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
22Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 35) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
23Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 38) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
24Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
25Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
26Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 11) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
27Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
28Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 Brak obsady
29Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Marta Cechowicz
30Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Marlena Iglik
31Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 Brak obsady
32Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Dorota Szymczyk
33Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Beata Panasiuk
34Język hiszpański (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
35Język niemiecki (egzamin)E/6 0 Brak obsady
36Język niemiecki (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 Brak obsady
37Język niemiecki (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Iwona Fijołek
38Język rosyjski (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Barbara Okulska
39Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 286) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
40Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 290) Z/1 30 mgr Beata Panasiuk
41Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 335) Z/1 30 mgr Marlena Iglik
42Język francuski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
43Język hiszpański - CEF A1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
44Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 28 mgr Aleksandra Murat-Bednarz

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie karne (wykład)Zbo/0 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
2Prawo cywilne - zobowiązania (wykład)E/10 45 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
3Prawo finansów publicznych (wykład)E/5 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora
4Prawo międzynarodowe publiczne (wykład)E/6 45 dr hab. Wojciech Staszewski
5Prawo karne wykonawcze (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Jerzy Migdał
6Prawo wyznaniowe (wykład)E/5 45 dr Michał Zawiślak
Ćwiczenia obowiązkowe
1Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
2Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
3Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
4Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
5Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
6Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
7Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 15 dr Marek Smarzewski
8Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 15 dr Marek Smarzewski
9Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 15 dr Marek Smarzewski
10Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 15 dr Marek Smarzewski
11Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 15 dr Marek Smarzewski
12Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 15 dr Marek Smarzewski
13Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 15 dr Marek Smarzewski
14Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 15 mgr Adrian Zbiciak
15Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 15 mgr Paulina Duda
16Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 15 mgr Katarzyna Krzyżanowska
17Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 15 mgr Tymon Markiewicz
18Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 15 mgr Tymon Markiewicz
19Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
20Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
21Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
22Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Paweł Bucoń
23Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Paweł Bucoń
24Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 mgr Paweł Mącik
25Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 mgr Paweł Mącik
26Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Paweł Bucoń
27Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr Paweł Bucoń
28Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 dr Aneta Biały
29Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 45 dr Paweł Bucoń
30Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
31Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
32Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 45 dr Paweł Bucoń
33Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 45 dr Aneta Biały
34Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 16) Z/0 45 dr Aneta Biały
35Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 17) Z/0 45 dr Aneta Biały
36Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Monika Münnich
37Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Monika Münnich
38Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
39Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Piotr Pomorski
40Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Marcin Burzec
41Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
42Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
43Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Piotr Pomorski
44Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr hab. Monika Münnich
45Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 dr Marcin Burzec
46Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Aliaksei Shulha
47Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Marzena Rzeszót
48Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Marzena Rzeszót
49Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Marzena Rzeszót
50Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Marzena Rzeszót
51Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Marzena Rzeszót
52Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Marzena Rzeszót
53Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Marzena Rzeszót
54Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Marzena Rzeszót
55Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Marzena Rzeszót
56Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
57Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
58Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
59Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
60Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
61Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
62Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
63Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
64Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
65Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
66Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Aneta Abramowicz
67Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Aneta Abramowicz
68Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Aneta Abramowicz
69Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Aneta Abramowicz
70Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Aneta Abramowicz
71Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 Ks. mgr Michał Czelny
72Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 Ks. mgr Michał Czelny
73Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 Ks. mgr Michał Czelny
74Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 Ks. mgr Michał Czelny
75Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 Ks. mgr Michał Czelny

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie karne (wykład)E/8 15 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
2Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (wykład)E/4 30 dr Edyta Krzysztofik
3Prawo podatkowe (wykład)E/6 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora
Ćwiczenia obowiązkowe
1Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Dzierżanowska
2Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Joanna Dzierżanowska
3Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Joanna Dzierżanowska
4Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Joanna Dzierżanowska
5Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Joanna Dzierżanowska
6Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Joanna Dzierżanowska
7Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Marek Smarzewski
8Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Marek Smarzewski
9Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Marek Smarzewski
10Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 dr Marek Smarzewski
11Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 dr Marek Smarzewski
12Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 30 dr Marek Smarzewski
13Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 30 dr Marek Smarzewski
14Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 30 mgr Adrian Zbiciak
15Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 30 mgr Paulina Duda
16Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 16) Z/0 30 mgr Katarzyna Krzyżanowska
17Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 17) Z/0 30 mgr Tymon Markiewicz
18Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 18) Z/0 30 mgr Tymon Markiewicz
19Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Szachoń-Pszenny
20Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Edyta Krzysztofik
21Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Agnieszka Parol
22Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Agnieszka Parol
23Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Agnieszka Parol
24Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Anna Szachoń-Pszenny
25Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Katarzyna Woch
26Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Katarzyna Woch
27Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Katarzyna Woch
28Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Katarzyna Woch
29Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Paulina Brejdak
30Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Paulina Brejdak
31Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Paulina Brejdak
32Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Rafał Piszel
33Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr hab. Monika Münnich
34Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr hab. Monika Münnich
35Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr hab. Monika Münnich
36Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr hab. Monika Münnich
37Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Marcin Burzec
38Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 dr Marcin Burzec
39Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 dr Marcin Burzec
40Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 30 dr Marcin Burzec
41Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 30 dr Marcin Burzec
42Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 30 dr Marcin Burzec
43Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 30 dr Piotr Pomorski
44Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 16) Z/0 30 dr Piotr Pomorski
Proseminarium obowiązkowe
1Proseminarium (proseminarium - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr Aneta Abramowicz
2Proseminarium (proseminarium - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr Piotr Kędzierski
3Proseminarium (proseminarium - Grupa: 3) Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowik
4Proseminarium (proseminarium - Grupa: 4) Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski
5Proseminarium (proseminarium - Grupa: 5) Zbo/2 30 prof. dr hab. Jerzy Migdał
6Proseminarium (proseminarium - Grupa: 6) Zbo/2 30 dr hab. Przemysław Czarnek
7Proseminarium (proseminarium - Grupa: 7) Zbo/2 30 dr Małgorzata Kuć
8Proseminarium (proseminarium - Grupa: 8) Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
9Proseminarium (proseminarium - Grupa: 9) Zbo/2 30 dr hab. Marek Dobrowolski
10Proseminarium (proseminarium - Grupa: 10) Zbo/2 30 dr Tomasz Sieniow
Wykład kluczowy (1 do wyboru wraz z ćwiczeniami)
1Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (wykład)E/5 30 dr Anna Szachoń-Pszenny
2Prawo sportowe (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
3Prawo umów handlowych (wykład)E/5 30 dr Dariusz Bucior
4Prawo wyznaniowe porównawcze (wykład)E/5 30 dr Michał Zawiślak
5Prawo zabezpieczenia społecznego (wykład)E/5 30 dr hab. Paweł Nowik
6Prawo zamówień publicznych (wykład)E/5 30 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
7Retoryka prawnicza i kultura języka (wykład)E/5 30 dr Piotr Sławicki
8Sądowa ochrona rodziny (wykład)E/5 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
9Sądownictwo administracyjne (wykład)E/5 30 dr hab. Jerzy Parchomiuk
10Sądownictwo międzynarodowe (wykład)E/5 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
11Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (wykład)E/5 30 dr Sławomir Hypś
12Zobowiązania - część szczegółowa (wykład)E/5 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
Ćwiczenia kluczowe (do wykładu kluczowego)
1Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (ćwiczenia)Z/0 15 dr Agnieszka Parol
2Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Alicja Kiczor
3Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Alicja Kiczor
4Prawo umów handlowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Dariusz Bucior
5Prawo wyznaniowe porównawcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Konrad Dyda
6Prawo wyznaniowe porównawcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Konrad Dyda
7Prawo zabezpieczenia społecznego (ćwiczenia)Z/0 15 dr Maciej Jarota
8Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
9Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
10Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Kamil Golema
11Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Kamil Golema
12Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Anna Król-Czarnecka
13Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Anna Król-Czarnecka
14Sądownictwo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Jerzy Parchomiuk
15Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Marzena Rzeszót
16Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Alicja Gorczowska
17Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Małgorzata Sztolf
18Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Aneta Biały
19Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Aneta Biały
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Aksjologia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
2Archeologia prawna (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
3Global Health Law (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
4Moot Court (konwersatorium)Z/2 15 mgr Marzena Rzeszót
5Nauka o karze (konwersatorium)Z/2 15 dr Damian Szeleszczuk
6Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jerzy Parchomiuk
7Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
8Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Marek Dobrowolski
9Podejmowanie działalności gospodarczej (konwersatorium)Z/2 15 dr Krzysztof Dobieżyński
10Prawo administracyjne ustrojowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
11Prawo bioetyczne (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
12Prawo dyplomatyczne i konsularne (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Staszewski
13Prawo reklamy (konwersatorium)Z/2 15 dr Marek Dąbrowski
14Prawo spadkowe w orzecznictwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Jacek Trzewik
15Street Law - prawo na co dzień (konwersatorium)Z/2 15 mgr Marzena Rzeszót
16Warsztat pracy prawnika (konwersatorium)Z/2 15 dr Piotr Sławicki
17Zbiorowe prawo pracy (konwersatorium)Z/2 15 dr Maciej Jarota
Wykład fakultatywny lub laboratorium (1 do wyboru)
1Cywilno-prawny obrót nieruchomościami (wykład)Z/3 30 dr Agnieszka Kawałko
2European legal systems and competition law - selected issues (wykład)Z/3 60 Brak obsady
3Instytucje społeczeństwa obywatelskiego (wykład)Z/3 30 dr hab. Maciej Rudnicki
4Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)Z/3 30 dr Bartosz Kuś
5Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)Z/3 30 dr Aneta Biały
6Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)Z/3 30 dr Michał Jędrzejczyk
7Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)Z/3 30 dr Marek Smarzewski
8Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
9Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
10Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
11Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)Z/3 30 dr Tomasz Sieniow
12Kryminalistyka (wykład)Z/3 30 dr Joanna Dzierżanowska
13Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
14Pisma procesowe i sądowe w postępowaniu cywilnym (wykład)Z/3 30 dr Paulina Woś
15Postępowanie egzekucyjne w administracji (wykład)Z/3 30 dr Bartosz Kuś
16Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (wykład)Z/3 30 dr Paweł Wrzaszcz
17Pozakodeksowe sposoby negocjacyjnego zawarcia umowy cywilnoprawnej (wykład)Z/3 30 dr Piotr Sławicki
18Prawne aspekty bezpieczeństwa rodziny (wykład)Z/3 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
19Prawne sposoby zabezpieczania wierzytelności (wykład)Z/3 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
20Prawo autorskie (wykład)Z/3 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
21Prawo konsumenckie (wykład)Z/3 30 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
22Prawo nieletnich (wykład)Z/3 30 dr Sławomir Hypś
23Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego (wykład)Z/3 30 dr Dariusz Bucior
24Prawo wykroczeń (wykład)Z/3 30 dr Damian Szeleszczuk
25Protokół i korespondencja dyplomatyczna (wykład)Z/3 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
26Rozumowanie i argumentacje prawnicze (wykład)Z/3 30 dr Tomasz Barszcz
27Zasady ustroju państwa (wykład)Z/3 30 dr hab. Przemysław Czarnek
28International Human Rights in Practice (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
29Legal Skills Seminar (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
30Negotiations (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
31Torts (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL

Rok IV - Semestr 7

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (wykład)E/7 45 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
2Prawo rodzinne i opiekuńcze (wykład)E/4 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
3Postępowanie cywilne (wykład)Zbo/0 30 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
4Prawo handlowe (wykład)E/7 45 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Katarzyna Mełgieś
2Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Katarzyna Mełgieś
3Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
4Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
5Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
6Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr hab. Jerzy Parchomiuk
7Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr hab. Jerzy Parchomiuk
8Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr hab. Jerzy Parchomiuk
9Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr hab. Jerzy Parchomiuk
10Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 mgr Angelika Kurzawa
11Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 45 mgr Małgorzata Nowińska
12Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 45 mgr Andrzej Lutyński
13Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
14Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 45 dr hab. Tomasz Sienkiewicz
15Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 45 dr hab. Tomasz Sienkiewicz
16Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 16) Z/0 45 dr hab. Tomasz Sienkiewicz
17Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Woch
18Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Woch
19Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Woch
20Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
21Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
22Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
23Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Paulina Woś
24Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 dr Paulina Woś
25Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 dr Kinga Dróżdż
26Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 dr Kinga Dróżdż
27Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Paulina Woś
28Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 dr Paulina Woś
29Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 dr Kinga Dróżdż
30Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 dr Kinga Dróżdż
31Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Karolina Szydłowska
32Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 dr Kinga Dróżdż
33Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 dr Kinga Dróżdż
34Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
35Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
36Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
37Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
38Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Piotr Kędzierski
39Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
40Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Dariusz Bucior
41Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Dariusz Bucior
42Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr Piotr Kędzierski
43Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
44Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 45 dr Kinga Dróżdż
45Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 45 mgr Adrian Dziekan
46Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 45 mgr Konrad Węgliński
47Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 45 mgr Wojciech Bartnik
48Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 45 mgr Wojciech Bartnik
49Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 16) Z/0 45 mgr Konrad Węgliński
50Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
51Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
52Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
53Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
54Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
55Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
56Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
57Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 mgr Aleksandra Gierlińska
58Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 mgr Magdalena Hasiec
59Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 mgr Magdalena Hasiec
Seminarium magisterskie
1Historia ustroju i prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
3Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
4Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
5Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
6Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
7Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr Jacek Trzewik
8Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
9Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
10Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora
11Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
12Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr Damian Szeleszczuk
13Prawo karne wykonawcze (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jerzy Migdał
14Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
15Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
16Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski
17Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowik
18Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
19Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
20Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
21Prawo turystyczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła
22Prawo Unii Europejskiej (seminarium)Zbo/2 30 dr Edyta Krzysztofik
23Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Michał Zawiślak
24Systemy prawne państw (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
25Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Wykład kluczowy (1 do wyboru wraz z ćwiczeniami)
1Cywilne postępowanie nieprocesowe (wykład)E/5 30 dr Kinga Dróżdż
2Historia ustroju PRL (wykład)E/5 30 dr Emilia Czepczyńska
3Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)E/5 30 dr hab. Przemysław Czarnek
4Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (wykład)E/5 30 dr Robert Tabaszewski
5Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład)E/5 30 dr Joanna Dzierżanowska
6Prawo ochrony środowiska (wykład)E/5 30 dr Kamila Sobieraj
7Prawo prywatne międzynarodowe (wykład)E/5 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
8System organów polskiej administracji skarbowej (wykład)E/5 30 dr hab. Monika Münnich
9Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (wykład)E/5 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
10Wykładnia prawa (wykład)E/5 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Ćwiczenia kluczowe (do wykładu kluczowego)
1Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Karolina Klin
2Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Jolanta Turska
3Historia ustroju PRL (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Emilia Czepczyńska
4Historia ustroju PRL (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Emilia Czepczyńska
5Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
6Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
7Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
8Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
9Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
10Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
11Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Kamila Sobieraj
12Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Kamila Sobieraj
13Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Agnieszka Lasota
14Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Agnieszka Lasota
15System organów polskiej administracji skarbowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Rafał Piszel
16System organów polskiej administracji skarbowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Rafał Piszel
17Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
18Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
19Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
20Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Czynności materialnoprawne a czynności procesowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Agnieszka Kawałko
2Dochodzenie wierzytelności w praktyce - pisanie pism (konwersatorium)Z/2 15 dr Aneta Biały
3Ekspertyza sądowa (konwersatorium)Z/2 15 dr Joanna Dzierżanowska
4Introduction to American legal system (konwersatorium)Z/2 15 mgr Marzena Rzeszót
5Legal reasoning, research and writing (konwersatorium)Z/2 15 mgr Marzena Rzeszót
6Logika w wykładni prawa (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
7Nauka o przestępstwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Damian Szeleszczuk
8Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
9Pisma procesowe w sprawach karnych (konwersatorium)Z/2 15 mgr Adrian Zbiciak
10Podatki pośrednie (konwersatorium)Z/2 15 dr Marcin Burzec
11Polskie i międzynarodowe sądy arbitrażowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Kinga Dróżdż
12Postępowanie karnoskarbowe (konwersatorium)Z/2 15 mgr Adrian Zbiciak
13Prawo konstytucyjne Ukrainy (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Leszek Ćwikła
14Sala sądowa (proces cywilny) (konwersatorium)Z/2 15 dr Kinga Dróżdż
15Sprzeciw sumienia. Aspekty prawno-medyczne (konwersatorium)Z/2 15 Ks. mgr Michał Czelny
16Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
17Wprowadzenie do prawa chińskiego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
Wykład fakultatywny lub laboratorium (1 do wyboru)
1Administracja publiczna w ujęciu systemowym (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
2Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)Z/3 30 dr Bartosz Kuś
3Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)Z/3 30 dr Aneta Biały
4Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)Z/3 30 dr Michał Jędrzejczyk
5Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)Z/3 30 dr Marek Smarzewski
6Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
7Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
8Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
9Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)Z/3 30 dr Tomasz Sieniow
10Kryminologia (wykład)Z/3 30 dr Sławomir Hypś
11Medycyna sądowa dla prawników (wykład)Z/3 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
12Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)Z/3 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora
13Ochrona dóbr osobistych (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
14Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład)Z/3 30 dr Aneta Biały
15Orzecznictwo sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy (wykład)Z/3 30 dr Maciej Jarota
16Prawo farmaceutyczne (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Mełgieś
17Prawo i obyczaje w Nowym Testamencie (wykład)Z/3 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
18Prawo ochrony danych osobowych (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
19Prawo Rady Europy (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
20Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (wykład)Z/3 30 dr Paweł Wrzaszcz
21Rodzina w kulturze prawnej Europy (wykład)Z/3 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
22Systemy konstytucyjne wybranych państw świata (wykład)Z/3 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
23Wybrane zagadnienia dawnego polskiego prawa karnego (wykład)Z/3 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
24Zasady opodatkowania nieruchomości w Polsce i Unii Europejskiej (wykład)Z/3 30 dr Marcin Burzec
25Zawody i aplikacje prawnicze (wykład)Z/3 30 dr hab. Przemysław Czarnek
26American constitutional law (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
27Comparative constitutional law (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
28Criminal Procedure (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
29International Public Law (wykład)Z/6 30 dr hab. Wojciech Staszewski
30Legal advocacy (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
31Marketing electoral (wykład)Z/6 30 prof. dr hab. Wiesław Bar

Rok IV - Semestr 8

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie cywilne (wykład)E/7 15 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
2Prawo pracy (wykład)E/4 45 dr hab. Paweł Nowik
3Prawo publiczne gospodarcze (wykład)E/4 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
4Prawo spadkowe (wykład)E/3 30 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Emil Kowalik
2Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Emil Kowalik
3Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Katarzyna Woch
4Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
5Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
6Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
7Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Paulina Woś
8Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Paulina Woś
9Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Kinga Dróżdż
10Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Anna Haciuk
11Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 mgr Dominika Wójcik
12Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 30 dr Paulina Woś
13Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 30 dr Kinga Dróżdż
14Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 30 dr Kinga Dróżdż
15Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 30 mgr Martyna Podolska
16Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 16) Z/0 30 dr Kinga Dróżdż
17Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 17) Z/0 30 dr Kinga Dróżdż
18Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Maciej Jarota
19Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Maciej Jarota
20Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Maciej Jarota
21Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Maciej Jarota
22Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Maciej Jarota
23Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Monika Markisz
24Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Monika Markisz
25Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Monika Markisz
26Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Monika Markisz
27Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Monika Markisz
28Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Jacek Trzewik
29Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Miłosława Malinowska
30Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Jacek Trzewik
31Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Jacek Trzewik
32Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 mgr Miłosława Malinowska
33Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 mgr Szymon Skowerski
34Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 mgr Szymon Skowerski
35Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Agnieszka Kawałko
36Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 mgr Anna Paluszkiewicz
37Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 mgr Anna Paluszkiewicz
38Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 15 dr Agnieszka Kawałko
39Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 15 mgr Anna Paluszkiewicz
40Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 15 mgr Kamila Chmiel
41Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 15 mgr Kamila Chmiel
42Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 15 mgr Ewelina Cofór
43Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 16) Z/0 15 mgr Ewelina Cofór
44Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
45Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
46Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
47Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
48Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
49Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
50Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
51Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Katarzyna Mełgieś
52Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
53Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Piotr Kobylski
Seminarium magisterskie
1Historia ustroju i prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
3Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
4Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
5Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
6Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
7Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
8Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr Jacek Trzewik
9Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
10Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
11Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Dariusz Bucior
12Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr Damian Szeleszczuk
13Prawo karne wykonawcze (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jerzy Migdał
14Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
15Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
16Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski
17Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowik
18Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
19Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
20Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
21Prawo turystyczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła
22Prawo Unii Europejskiej (seminarium)Zbo/2 30 dr Edyta Krzysztofik
23Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
24Systemy prawne państw (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
25Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Wykład kluczowy (1 do wyboru wraz ćwiczeniami)
1Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (wykład)E/5 30 dr Anna Szachoń-Pszenny
2Prawo sportowe (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
3Prawo umów handlowych (wykład)E/5 30 dr Dariusz Bucior
4Prawo wyznaniowe porównawcze (wykład)E/5 30 dr Michał Zawiślak
5Prawo zabezpieczenia społecznego (wykład)E/5 30 dr hab. Paweł Nowik
6Prawo zamówień publicznych (wykład)E/5 30 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
7Retoryka prawnicza i kultura języka (wykład)E/5 30 dr Piotr Sławicki
8Sądowa ochrona rodziny (wykład)E/5 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
9Sądownictwo administracyjne (wykład)E/5 30 dr hab. Jerzy Parchomiuk
10Sądownictwo międzynarodowe (wykład)E/5 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
11Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (wykład)E/5 30 dr Sławomir Hypś
12Zobowiązania - część szczegółowa (wykład)E/5 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
Ćwiczenia kluczowe (do wykładu kluczowego)
1Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (ćwiczenia)Z/0 15 dr Agnieszka Parol
2Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Alicja Kiczor
3Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Alicja Kiczor
4Prawo umów handlowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Dariusz Bucior
5Prawo wyznaniowe porównawcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Konrad Dyda
6Prawo wyznaniowe porównawcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Konrad Dyda
7Prawo zabezpieczenia społecznego (ćwiczenia)Z/0 15 dr Maciej Jarota
8Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
9Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
10Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Kamil Golema
11Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Kamil Golema
12Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Anna Król-Czarnecka
13Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Anna Król-Czarnecka
14Sądownictwo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Jerzy Parchomiuk
15Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Marzena Rzeszót
16Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Alicja Gorczowska
17Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Małgorzata Sztolf
18Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Aneta Biały
19Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Aneta Biały
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Aksjologia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
2Archeologia prawna (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
3Global Health Law (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
4Moot Court (konwersatorium)Z/2 15 mgr Marzena Rzeszót
5Nauka o karze (konwersatorium)Z/2 15 dr Damian Szeleszczuk
6Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jerzy Parchomiuk
7Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
8Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Marek Dobrowolski
9Podejmowanie działalności gospodarczej (konwersatorium)Z/2 15 dr Krzysztof Dobieżyński
10Prawo administracyjne ustrojowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
11Prawo bioetyczne (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
12Prawo dyplomatyczne i konsularne (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Staszewski
13Prawo reklamy (konwersatorium)Z/2 15 dr Marek Dąbrowski
14Prawo spadkowe w orzecznictwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Jacek Trzewik
15Street Law - prawo na co dzień (konwersatorium)Z/2 15 mgr Marzena Rzeszót
16Warsztat pracy prawnika (konwersatorium)Z/2 15 dr Piotr Sławicki
17Zbiorowe prawo pracy (konwersatorium)Z/2 15 dr Maciej Jarota
Wykład fakultatywny lub laboratorium (1 do wyboru)
1Cywilno-prawny obrót nieruchomościami (wykład)Z/3 30 dr Agnieszka Kawałko
2European legal systems and competition law - selected issues (wykład)Z/3 60 Brak obsady
3Instytucje społeczeństwa obywatelskiego (wykład)Z/3 30 dr hab. Maciej Rudnicki
4Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)Z/3 30 dr Bartosz Kuś
5Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)Z/3 30 dr Aneta Biały
6Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)Z/3 30 dr Michał Jędrzejczyk
7Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)Z/3 30 dr Marek Smarzewski
8Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
9Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
10Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
11Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)Z/3 30 dr Tomasz Sieniow
12Kryminalistyka (wykład)Z/3 30 dr Joanna Dzierżanowska
13Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
14Pisma procesowe i sądowe w postępowaniu cywilnym (wykład)Z/3 30 dr Paulina Woś
15Postępowanie egzekucyjne w administracji (wykład)Z/3 30 dr Bartosz Kuś
16Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (wykład)Z/3 30 dr Paweł Wrzaszcz
17Pozakodeksowe sposoby negocjacyjnego zawarcia umowy cywilnoprawnej (wykład)Z/3 30 dr Piotr Sławicki
18Prawne aspekty bezpieczeństwa rodziny (wykład)Z/3 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
19Prawne sposoby zabezpieczania wierzytelności (wykład)Z/3 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
20Prawo autorskie (wykład)Z/3 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
21Prawo konsumenckie (wykład)Z/3 30 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
22Prawo nieletnich (wykład)Z/3 30 dr Sławomir Hypś
23Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego (wykład)Z/3 30 dr Dariusz Bucior
24Prawo wykroczeń (wykład)Z/3 30 dr Damian Szeleszczuk
25Protokół i korespondencja dyplomatyczna (wykład)Z/3 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
26Rozumowanie i argumentacje prawnicze (wykład)Z/3 30 dr Tomasz Barszcz
27Zasady ustroju państwa (wykład)Z/3 30 dr hab. Przemysław Czarnek
28International Human Rights in Practice (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
29Legal Skills Seminar (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
30Negotiations (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
31Torts (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL

Rok V - Semestr 9

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Negocjacje i mediacje w prawie polskim (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
2Prawa człowieka i ich ochrona (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
3Zarys prawa kanonicznego (wykład)E/4 15 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Ćwiczenia obowiązkowe
1Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
2Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. dr Wojciech Witkowski
3Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
4Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
5Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
6Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
7Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
8Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
9Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
10Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
11Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 15 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
12Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 15 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
13Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 15 prof. dr hab. Wiesław Bar
14Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 15 prof. dr hab. Wiesław Bar
15Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Krystian Stolpa
16Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
17Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
18Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
19Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
20Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
21Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
22Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
23Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Maciej Buczek
24Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Maciej Buczek
25Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 mgr Maciej Buczek
26Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 30 mgr Kamil Golema
27Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 30 mgr Kamil Golema
28Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 30 mgr Kamil Golema
29Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 30 mgr Kamil Golema
30Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 16) Z/0 30 mgr Kamil Golema
31Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 17) Z/0 30 mgr Kamil Golema
32Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 18) Z/0 30 mgr Kamil Golema
33Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 19) Z/0 30 mgr Kamil Golema
34Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 20) Z/0 30 mgr Kamil Golema
35Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 21) Z/0 30 mgr Marcin Rokosz
36Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 22) Z/0 30 mgr Marcin Rokosz
37Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 23) Z/0 30 mgr Marcin Rokosz
38Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Aleksandra Banaszek
39Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Aleksandra Banaszek
40Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
41Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
42Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
43Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
44Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
45Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
46Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
47Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
48Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 15 mgr Aleksandra Dzięcioł
49Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 15 mgr Aleksandra Dzięcioł
50Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 15 mgr Mateusz Hypiak
51Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 15 mgr Martyna Włodkowska
Seminarium magisterskie
1Historia ustroju i prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium - Grupa: 2) Zbo/2 30 Zawieszone
3Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
4Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
5Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
6Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
7Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
8Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
9Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
10Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
11Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
12Prawo finansowe (seminarium - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora
13Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
14Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
15Prawo karne (seminarium - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr Sławomir Hypś
16Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
17Prawo karne wykonawcze (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jerzy Migdał
18Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
19Prawo konstytucyjne (seminarium - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr hab. Marek Dobrowolski
20Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
21Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski
22Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowik
23Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
24Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
25Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
26Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
27Prawo turystyczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła
28Prawo Unii Europejskiej (seminarium)Zbo/2 30 dr Edyta Krzysztofik
29Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Michał Zawiślak
30Systemy prawne państw (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
31Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
32Ustrojowe prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jan Izdebski
Wykład kluczowy (1 do wyboru wraz z ćwiczeniami)
1Cywilne postępowanie nieprocesowe (wykład)E/5 30 dr Kinga Dróżdż
2Historia ustroju PRL (wykład)E/5 30 dr Emilia Czepczyńska
3Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)E/5 30 dr hab. Przemysław Czarnek
4Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (wykład)E/5 30 dr Robert Tabaszewski
5Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład)E/5 30 dr Joanna Dzierżanowska
6Prawo ochrony środowiska (wykład)E/5 30 dr Kamila Sobieraj
7Prawo prywatne międzynarodowe (wykład)E/5 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
8System organów polskiej administracji skarbowej (wykład)E/5 30 dr hab. Monika Münnich
9Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (wykład)E/5 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
10Wykładnia prawa (wykład)E/5 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Ćwiczenia kluczowe (do wykładu kluczowego)
1Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Karolina Klin
2Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Jolanta Turska
3Historia ustroju PRL (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Emilia Czepczyńska
4Historia ustroju PRL (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Emilia Czepczyńska
5Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
6Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
7Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
8Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
9Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
10Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
11Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Kamila Sobieraj
12Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Kamila Sobieraj
13Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Agnieszka Lasota
14Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Agnieszka Lasota
15System organów polskiej administracji skarbowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Rafał Piszel
16System organów polskiej administracji skarbowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Rafał Piszel
17Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
18Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
19Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
20Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Czynności materialnoprawne a czynności procesowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Agnieszka Kawałko
2Dochodzenie wierzytelności w praktyce - pisanie pism (konwersatorium)Z/2 15 dr Aneta Biały
3Ekspertyza sądowa (konwersatorium)Z/2 15 dr Joanna Dzierżanowska
4Introduction to American legal system (konwersatorium)Z/2 15 mgr Marzena Rzeszót
5Legal reasoning, research and writing (konwersatorium)Z/2 15 mgr Marzena Rzeszót
6Logika w wykładni prawa (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
7Nauka o przestępstwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Damian Szeleszczuk
8Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
9Pisma procesowe w sprawach karnych (konwersatorium)Z/2 15 mgr Adrian Zbiciak
10Podatki pośrednie (konwersatorium)Z/2 15 dr Marcin Burzec
11Polskie i międzynarodowe sądy arbitrażowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Kinga Dróżdż
12Postępowanie karnoskarbowe (konwersatorium)Z/2 15 mgr Adrian Zbiciak
13Prawo konstytucyjne Ukrainy (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Leszek Ćwikła
14Sala sądowa (proces cywilny) (konwersatorium)Z/2 15 dr Kinga Dróżdż
15Sprzeciw sumienia. Aspekty prawno-medyczne (konwersatorium)Z/2 15 Ks. mgr Michał Czelny
16Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
17Wprowadzenie do prawa chińskiego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
Wykład fakultatywny lub laboratorium (1 do wyboru)
1American constitutional law (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
2Comparative constitutional law (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
3Criminal Procedure (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
4International Public Law (wykład)Z/6 30 dr hab. Wojciech Staszewski
5Legal advocacy (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
6Marketing electoral (wykład)Z/6 30 prof. dr hab. Wiesław Bar
7Administracja publiczna w ujęciu systemowym (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
8Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)Z/3 30 dr Bartosz Kuś
9Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)Z/3 30 dr Aneta Biały
10Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)Z/3 30 dr Michał Jędrzejczyk
11Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)Z/3 30 dr Marek Smarzewski
12Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
13Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
14Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
15Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)Z/3 30 dr Tomasz Sieniow
16Kryminologia (wykład)Z/3 30 dr Sławomir Hypś
17Medycyna sądowa dla prawników (wykład)Z/3 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
18Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)Z/3 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora
19Ochrona dóbr osobistych (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
20Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład)Z/3 30 dr Aneta Biały
21Orzecznictwo sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy (wykład)Z/3 30 dr Maciej Jarota
22Prawo farmaceutyczne (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Mełgieś
23Prawo i obyczaje w Nowym Testamencie (wykład)Z/3 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
24Prawo ochrony danych osobowych (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
25Prawo Rady Europy (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
26Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (wykład)Z/3 30 dr Paweł Wrzaszcz
27Rodzina w kulturze prawnej Europy (wykład)Z/3 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
28Systemy konstytucyjne wybranych państw świata (wykład)Z/3 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
29Wybrane zagadnienia dawnego polskiego prawa karnego (wykład)Z/3 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
30Zasady opodatkowania nieruchomości w Polsce i Unii Europejskiej (wykład)Z/3 30 dr Marcin Burzec
31Zawody i aplikacje prawnicze (wykład)Z/3 30 dr hab. Przemysław Czarnek
Praktyki studenckie obowiązkowe
1Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 1) Zbo/5 160 dr Marcin Burzec
2Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 2) Zbo/5 160 dr hab. Jerzy Parchomiuk
3Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 3) Zbo/5 160 dr Marek Smarzewski

Rok V - Semestr 10

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ochrona konkurencji (wykład)E/3 15 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
2Ochrona własności intelektualnej (wykład)E/3 15 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
Laboratorium obowiązkowe
1Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
2Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
3Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
4Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
5Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
6Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
7Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
8Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
9Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 9) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
10Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 10) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
11Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 11) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
12Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 12) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
13Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 13) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
14Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 14) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
Seminarium magisterskie
1Historia ustroju i prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium - Grupa: 2) Zbo/2 30 Zawieszone
3Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
4Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
5Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
6Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
7Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
8Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
9Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
10Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
11Prawo finansowe (seminarium - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora
12Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora
13Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
14Prawo karne (seminarium - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr Sławomir Hypś
15Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
16Prawo karne wykonawcze (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jerzy Migdał
17Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
18Prawo konstytucyjne (seminarium - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr hab. Marek Dobrowolski
19Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
20Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
21Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowik
22Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
23Prawo rodzinne (seminarium - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
24Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
25Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
26Prawo turystyczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła
27Prawo Unii Europejskiej (seminarium)Zbo/2 30 dr Edyta Krzysztofik
28Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
29Systemy prawne państw (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
30Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
31Ustrojowe prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jan Izdebski
Przygotowanie pracy magisterskiej
1Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Anna Szarek-Zwijacz
3Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
4Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
5Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
6Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
7Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
8Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
9Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
10Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
11Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Beata Kucia-Guściora
12Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Beata Kucia-Guściora
13Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
14Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Sławomir Hypś
15Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
16Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Jerzy Migdał
17Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
18Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Marek Dobrowolski
19Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Dariusz Dudek
20Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Paweł Nowik
21Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
22Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
23Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Leszek Ćwikła
24Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Piotr Telusiewicz
25Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Edyta Krzysztofik
26Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
27Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
28Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
29Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Jan Izdebski
30Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
31Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze