Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok akademicki  2019/2020


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia ustrojów państw (wykład)E/11 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
2Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
3Logika prawnicza (wykład)E/2 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
4Prawoznawstwo (wykład)E/11 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
5Technologia informacyjna dla prawników (wykład)E/2 15 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Ilona Grądzka
2Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 15 dr Ilona Grądzka
3Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 15 dr Ilona Grądzka
4Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 15 dr Ilona Grądzka
5Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 15 dr Ilona Grądzka
6Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 15 dr Ilona Grądzka
7Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
8Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
9Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 9) Z/2 15 dr Ilona Grądzka
10Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 10) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
11Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 11) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
12Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 12) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
13Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 13) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
14Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 14) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
15Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 15) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
16Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 16) Z/2 15 dr Ilona Grądzka
17Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 17) Z/2 15 dr Ilona Grądzka
18Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
19Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
20Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
21Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
22Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
23Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
24Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Olga Kisiel
25Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Krystian Kardas
26Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Olga Kisiel
27Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
28Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
29Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 30 mgr Paulina Liszka
30Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 30 mgr Paulina Liszka
31Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
32Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
33Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
34Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
35Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
36Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
37Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
38Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
39Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
40Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
41Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
42Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
43Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
44Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
45Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
46Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
47Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
48Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
49Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
50Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
51Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Przemysław Wojtacha
52Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 mgr Przemysław Wojtacha
Lektoraty
1Język angielski (lektorat)Z/0 30 Brak obsady
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 50) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 51) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 53) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 54) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
6Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 55) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 49) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 52) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 56) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
10Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 57) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
11Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 58) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
12Język francuski (lektorat)Z/0 30 Brak obsady
13Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
14Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
15Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
16Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
17Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
18Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
19Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
20Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
21Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
22Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
23Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 85) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 86) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
12Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
13Wychowanie fizyczne - fitball (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
14Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
15Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
16Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
17Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
18Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 77) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
19Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 84) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
20Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
21Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
22Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
23Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
24Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
25Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
26Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
27Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
28Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
29Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
30Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 79) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
31Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
32Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
33Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
34Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
35Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
36Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
37Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
38Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
39Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
40Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
41Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
42Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
43Wychowanie fizyczne - step aerobik (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
44Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
45Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
46Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
47Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
48Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
49Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
50Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
51Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
52Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
53Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
54Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
55Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
56Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
57Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
58Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
59Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
60Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
61Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
62Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
63Wychowanie fizyczne - Total Body Condition (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
64Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur
65Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (kurs dla prawników) (wykład)E/2 30 dr Wojciech Lewandowski
2Historia prawa (wykład)E/10 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
3Prawo rzymskie (wykład)E/11 45 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
4Teoria i filozofia prawa (wykład)E/5 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
3Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
4Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
5Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
6Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
7Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
8Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 15 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
9Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 15 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
10Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/2 15 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
11Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/2 15 Zawieszone
12Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
13Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
14Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
15Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Alicja Sadowa
16Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Artur Brzezina
17Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Monika Brzezina
18Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Alicja Sadowa
19Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Bartłomiej Składanek
20Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Artur Brzezina
21Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Monika Brzezina
22Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
23Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
24Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
25Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
26Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
27Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
28Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
29Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
30Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Bożena Czech-Jezierska
31Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Bożena Czech-Jezierska
32Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
33Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
34Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
35Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
36Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
37Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
38Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 mgr Tomasz Tokarski
39Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 mgr Justyna Węglińska
40Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 mgr Justyna Węglińska
41Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 mgr Izabela Moroz
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 50) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 51) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 53) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 54) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 55) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 49) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 52) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 56) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 57) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
10Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 58) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
11Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
12Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
13Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
14Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
15Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
16Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
17Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
18Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
19Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
20Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
21Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 85) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 86) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 87) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
13Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
14Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
15Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
16Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
17Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 76) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
18Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
19Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 88) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
20Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
21Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
22Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
23Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
24Wychowanie fizyczne - fitball (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
25Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 Brak obsady
26Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
27Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
28Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
29Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
30Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
31Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
32Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
33Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
34Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
35Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 77) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
36Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 84) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
37Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
38Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
39Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
40Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
41Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
42Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
43Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
44Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
45Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
46Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
47Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
48Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
49Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
50Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
51Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
52Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 79) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
53Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
54Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
55Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
56Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
57Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
58Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
59Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
60Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
61Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
62Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
63Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
64Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
65Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
66Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
67Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
68Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
69Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
70Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
71Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
72Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
73Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
74Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 79) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
75Wychowanie fizyczne - step aerobik (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
76Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
77Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
78Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
79Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
80Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
81Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
82Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
83Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
84Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
85Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
86Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
87Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
88Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
89Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
90Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
91Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
92Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
93Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
94Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
95Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
96Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
97Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
98Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
99Wychowanie fizyczne - Total Body Condition (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
100Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur
101Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo cywilne - część ogólna (wykład)E/10 45 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
2Prawo karne (wykład)E/10 45 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
3Prawo konstytucyjne (wykład)E/10 45 prof. dr hab. Dariusz Dudek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 mgr Szymon Skowerski
2Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
3Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
4Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
5Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 mgr Ewelina Cofór
6Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 mgr Anna Paluszkiewicz
7Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Jacek Trzewik
8Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Agnieszka Kawałko
9Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 mgr Anna Paluszkiewicz
10Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Małgorzata Gałązka
11Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Małgorzata Gałązka
12Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Małgorzata Gałązka
13Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Małgorzata Gałązka
14Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
15Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Sławomir Hypś
16Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Małgorzata Gałązka
17Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
18Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
19Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 dr Sławomir Hypś
20Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 45 dr Sławomir Hypś
21Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
22Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 45 dr Sławomir Hypś
23Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 45 dr Damian Szeleszczuk
24Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 45 dr Damian Szeleszczuk
25Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr hab. Marek Dobrowolski
26Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr hab. Marek Dobrowolski
27Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 mgr Agnieszka Smaga
28Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Kamila Doktór-Bindas
29Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Kamila Doktór-Bindas
30Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Kamila Doktór-Bindas
31Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Ilona Grądzka
32Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Kamila Doktór-Bindas
33Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr hab. Przemysław Czarnek
34Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 53) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 280) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 283) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 285) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 286) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 52) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 281) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 282) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 287) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
10Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 288) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
11Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 289) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
12Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 290) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
13Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 291) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
14Język hiszpański (lektorat)Z/0 30 Brak obsady
15Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 23) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
16Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
17Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
18Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
19Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 45) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
20Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
21Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
22Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
23Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
24Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 52) Z/1 30 mgr Marlena Iglik
25Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 505) Z/1 20 mgr Marlena Iglik
26Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 506) Z/1 20 mgr Dorota Szymczyk
27Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 14 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
28Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr Marcin Iwanicki
2Ochrona konkurencji (wykład)E/2 15 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
3Ochrona własności intelektualnej (wykład)E/2 15 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
4Prawa człowieka i ich ochrona (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
5Prawo administracyjne z elementami zarządzania (wykład)E/8 45 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
6Prawo rzeczowe (wykład)E/4 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. dr Adam Jaszcz
2Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 Ks. dr Adam Jaszcz
3Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 Ks. dr Adam Jaszcz
4Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 Ks. dr Adam Jaszcz
5Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
6Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 Ks. dr Wojciech Witkowski
7Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 Ks. dr Adam Jaszcz
8Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
9Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 15 Ks. dr Wojciech Witkowski
10Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/1 15 Zawieszone
11Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
12Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
13Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
14Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
15Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
16Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
17Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
18Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Mateusz Hypiak
19Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Aleksandra Dzięcioł
20Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 Zawieszone
21Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
22Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
23Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
24Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
25Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
26Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Katarzyna Mełgieś
27Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Katarzyna Mełgieś
28Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
29Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 mgr Maria Stępień
30Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 Zawieszone
31Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Maciej Jarota
32Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Maciej Jarota
33Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Maciej Jarota
34Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Maciej Jarota
35Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Maciej Jarota
36Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Maciej Jarota
37Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
38Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
39Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Marta Stepnowska
40Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 53) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 52) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 280) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 281) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 282) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 283) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 285) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 286) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 287) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
10Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 288) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
11Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 289) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
12Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 290) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
13Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 291) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
14Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 23) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
15Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
16Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
17Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 45) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
18Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
19Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
20Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
21Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
22Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Marta Cechowicz
23Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Marlena Iglik
24Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Dorota Szymczyk
25Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Beata Panasiuk
26Język francuski (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 Brak obsady
27Język hiszpański (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
28Język niemiecki (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Iwona Fijołek
29Język niemiecki (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 dr Katarzyna Jakubów
30Język rosyjski (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Barbara Okulska
31Język włoski (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 dr Elżbieta Kolbus
32Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 505) Z/1 30 mgr Marlena Iglik
33Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 506) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
34Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
35Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie karne (wykład)Zbo/0 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
2Prawo cywilne - zobowiązania (wykład)E/10 45 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
3Prawo finansów publicznych (wykład)E/5 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
4Prawo międzynarodowe publiczne (wykład)E/6 45 dr hab. Wojciech Staszewski
5Prawo rodzinne i opiekuńcze (wykład)E/4 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
6Prawo wyznaniowe (wykład)E/5 45 dr Michał Zawiślak
Ćwiczenia obowiązkowe
1Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
2Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
3Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
4Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
5Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 15 mgr Wioletta Pytka
6Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 15 mgr Wioletta Pytka
7Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
8Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
9Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 15 mgr Adrian Zbiciak
10Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 15 dr Marek Smarzewski
11Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 15 dr Marek Smarzewski
12Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 15 dr Marek Smarzewski
13Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 15 mgr Adrian Zbiciak
14Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 15 dr Marek Smarzewski
15Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 15 mgr Adrian Zbiciak
16Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 15 mgr Adrian Zbiciak
17Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Aneta Biały
18Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Aneta Biały
19Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Paweł Bucoń
20Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Paweł Bucoń
21Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Paweł Bucoń
22Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Paweł Bucoń
23Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Paweł Bucoń
24Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Paweł Widerski
25Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
26Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
27Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
28Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 45 dr Paweł Widerski
29Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
30Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
31Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
32Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Piotr Pomorski
33Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Monika Münnich
34Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
35Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Marcin Burzec
36Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
37Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
38Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Marcin Burzec
39Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
40Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
41Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
42Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
43Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
44Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
45Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
46Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
47Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
48Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
49Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
50Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
51Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
52Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
53Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
54Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
55Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Aneta Abramowicz
56Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 Ks. mgr Michał Czelny
57Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Aneta Abramowicz
58Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Aneta Abramowicz
59Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 Ks. mgr Michał Czelny
60Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 Ks. mgr Michał Czelny
61Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Aneta Abramowicz
62Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 Ks. mgr Michał Czelny

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie karne (wykład)E/9 15 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
2Prawo karne wykonawcze (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Jerzy Migdał
3Prawo podatkowe (wykład)E/5 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
4Prawo spadkowe (wykład)E/3 30 dr Agnieszka Kawałko
Ćwiczenia obowiązkowe
1Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Dzierżanowska
2Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Joanna Dzierżanowska
3Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Joanna Dzierżanowska
4Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
5Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Paulina Duda
6Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Katarzyna Krzyżanowska
7Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
8Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Adrian Zbiciak
9Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Adrian Zbiciak
10Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 dr Marek Smarzewski
11Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 dr Marek Smarzewski
12Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 30 dr Marek Smarzewski
13Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 30 mgr Adrian Zbiciak
14Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 30 dr Marek Smarzewski
15Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 30 mgr Adrian Zbiciak
16Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 16) Z/0 30 mgr Adrian Zbiciak
17Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
18Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
19Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
20Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
21Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
22Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
23Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
24Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
25Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 Zawieszone
26Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Monika Münnich
27Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Monika Münnich
28Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Monika Münnich
29Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Marcin Burzec
30Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Rafał Piszel
31Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Marcin Burzec
32Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Marcin Burzec
33Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Paulina Brejdak
34Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Marcin Burzec
35Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Paulina Brejdak
36Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 dr Piotr Pomorski
37Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 30 mgr Paulina Brejdak
38Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
39Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 30 dr Piotr Pomorski
40Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Marcin Jędrejek
41Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Marcin Jędrejek
42Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Marcin Jędrejek
43Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Marta Stepnowska
44Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Marta Stepnowska
45Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Marta Stepnowska
46Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Paweł Widerski
47Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Paweł Widerski
48Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 dr Paweł Widerski
49Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 dr Paweł Widerski
50Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 15 dr Paweł Widerski
51Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 15 dr Paweł Widerski
52Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 15 dr Paweł Widerski
53Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 15 dr Paweł Widerski
Proseminarium obowiązkowe
1Proseminarium (proseminarium - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr Małgorzata Kuć
2Proseminarium (proseminarium - Grupa: 2) Zbo/2 30 Brak obsady
3Proseminarium (proseminarium - Grupa: 3) Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski
4Proseminarium (proseminarium - Grupa: 4) Zbo/2 30 Brak obsady
5Proseminarium (proseminarium - Grupa: 5) Zbo/2 30 Brak obsady
6Proseminarium (proseminarium - Grupa: 6) Zbo/2 30 dr hab. Marek Dobrowolski
7Proseminarium (proseminarium - Grupa: 7) Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
8Proseminarium (proseminarium - Grupa: 8) Zbo/2 30 Brak obsady
9Proseminarium (proseminarium - Grupa: 9) Zbo/2 30 Zawieszone
Wykład kluczowy (1 do wyboru wraz z ćwiczeniami)
1Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (wykład)E/5 30 dr Edyta Krzysztofik
2Prawo sportowe (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
3Prawo umów handlowych (wykład)E/5 30 dr Dariusz Bucior
4Prawo wyznaniowe porównawcze (wykład)E/5 30 dr Michał Zawiślak
5Prawo zabezpieczenia społecznego (wykład)E/5 30 dr hab. Paweł Nowik
6Prawo zamówień publicznych (wykład)E/5 30 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
7Retoryka prawnicza i kultura języka (wykład)E/5 30 dr Piotr Sławicki
8Sądowa ochrona rodziny (wykład)E/5 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
9Sądownictwo administracyjne (wykład)E/5 30 dr hab. Jerzy Parchomiuk
10Sądownictwo międzynarodowe (wykład)E/5 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
11Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (wykład)E/5 30 dr Zuzanna Gądzik
12Zobowiązania - część szczegółowa (wykład)E/5 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
Ćwiczenia kluczowe (do wykładu kluczowego)
1Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Katarzyna Woch
2Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Katarzyna Woch
3Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Alicja Kiczor
4Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Alicja Kiczor
5Prawo umów handlowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Zuzanna Pyryt
6Prawo umów handlowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Adrian Dziekan
7Prawo wyznaniowe porównawcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. mgr Michał Czelny
8Prawo wyznaniowe porównawcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Aneta Abramowicz
9Prawo zabezpieczenia społecznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Milena Kloczkowska
10Prawo zabezpieczenia społecznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Milena Kloczkowska
11Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
12Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
13Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Piotr Sławicki
14Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Piotr Sławicki
15Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Anna Król-Czarnecka
16Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Anna Król-Czarnecka
17Sądownictwo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Jerzy Parchomiuk
18Sądownictwo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Jerzy Parchomiuk
19Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Szarek-Zwijacz
20Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Anna Szarek-Zwijacz
21Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Alicja Gorczowska
22Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Zuzanna Gądzik
23Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Aneta Biały
24Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Paweł Widerski
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Aksjologia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
2Archeologia prawna (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
3Moot Court (konwersatorium)Z/2 15 Brak obsady
4Nauka o karze (konwersatorium)Z/2 15 dr Damian Szeleszczuk
5Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
6Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
7Orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu postępowania cywilnego (konwersatorium)Z/2 15 dr Paulina Woś
8Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr Ilona Grądzka
9Orzecznictwo w sprawach gospodarczych (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
10Podejmowanie działalności gospodarczej (konwersatorium)Z/2 15 dr Krzysztof Dobieżyński
11Prawa podstawowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (konwersatorium)Z/2 15 dr Robert Tabaszewski
12Prawo bioetyczne (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
13Prawo cmentarne (konwersatorium)Z/2 15 Ks. mgr Michał Czelny
14Prawo dyplomatyczne i konsularne (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Staszewski
15Prawo reklamy (konwersatorium)Z/2 15 dr Marek Dąbrowski
16Prawo samorządu terytorialnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
17Prawo spadkowe w orzecznictwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Jacek Trzewik
18Warsztat pracy prawnika (konwersatorium)Z/2 15 dr Piotr Sławicki

Rok IV - Semestr 7

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (wykład)E/7 45 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
2Postępowanie cywilne (wykład)Zbo/0 30 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
3Prawo handlowe (wykład)E/7 45 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
4Prawo rodzinne i opiekuńcze (wykład)E/4 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr hab. Jerzy Parchomiuk
2Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr hab. Jerzy Parchomiuk
3Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
4Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 mgr Piotr Kobylski
5Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
6Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
7Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
8Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 mgr Andrzej Lutyński
9Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr hab. Jerzy Parchomiuk
10Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 dr hab. Jerzy Parchomiuk
11Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 45 dr Katarzyna Mełgieś
12Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 45 dr Katarzyna Mełgieś
13Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
14Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
15Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr Paulina Woś
16Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Woch
17Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
18Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Karolina Szydłowska
19Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
20Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Woch
21Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
22Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
23Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
24Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 dr Paulina Woś
25Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Paulina Woś
26Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Jolanta Turska
27Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
28Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Karolina Klin
29Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 dr Paulina Woś
30Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
31Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
32Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
33Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
34Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
35Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Dariusz Bucior
36Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Dariusz Bucior
37Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 mgr Michał Hałasa
38Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 mgr Konrad Węgliński
39Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 mgr Michał Hałasa
40Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 45 mgr Michał Hałasa
41Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 45 mgr Michał Hałasa
42Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 45 mgr Michał Hałasa
43Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 45 mgr Konrad Węgliński
44Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 45 mgr Wojciech Bartnik
45Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 16) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
46Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 17) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
47Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
48Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
49Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
50Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
51Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
52Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
53Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
54Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
55Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
Seminarium magisterskie
1Historia ustroju i prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
3Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
4Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 30 dr Marek Smarzewski
5Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
6Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
7Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
8Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
9Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr Jacek Trzewik
10Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
11Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
12Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
13Prawo karne wykonawcze (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jerzy Migdał
14Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Dobrowolski
15Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski
16Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowik
17Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
18Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
19Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
20Prawo Unii Europejskiej (seminarium)Zbo/2 30 dr Edyta Krzysztofik
21Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Michał Zawiślak
22Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Wykład kluczowy (1 do wyboru wraz z ćwiczeniami)
1Cywilne postępowanie nieprocesowe (wykład)E/5 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
2Historia ustroju PRL (wykład)E/5 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
3Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)E/5 30 dr hab. Przemysław Czarnek
4Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
5Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład)E/5 30 dr Joanna Dzierżanowska
6Prawo ochrony środowiska (wykład)E/5 30 dr Kamila Sobieraj
7Prawo prywatne międzynarodowe (wykład)E/5 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
8System organów polskiej administracji skarbowej (wykład)E/5 30 dr hab. Monika Münnich
9Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (wykład)E/5 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
10Wykładnia prawa (wykład)E/5 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
11Zasady redagowania aktów normatywnych (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
Ćwiczenia kluczowe (do wykładu kluczowego)
1Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Martyna Podolska
2Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Dominika Wójcik
3Historia ustroju PRL (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
4Historia ustroju PRL (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
5Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
6Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
7Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
8Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Michał Skwarzyński
9Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
10Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
11Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Kamila Sobieraj
12Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Daria Mikos
13Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Agnieszka Lasota
14System organów polskiej administracji skarbowej (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Paulina Brejdak
15Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
16Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
17Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
18Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
19Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Cywilne postępowanie dowodowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
2Czynności materialnoprawne a czynności procesowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Agnieszka Kawałko
3Dochodzenie wierzytelności w praktyce - pisanie pism (konwersatorium)Z/2 15 dr Aneta Biały
4Ekspertyza sądowa (konwersatorium)Z/2 15 dr Joanna Dzierżanowska
5Interpretacja przepisów polskiego i europejskiego prawa podatkowego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Monika Münnich
6Nauka o przestępstwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Damian Szeleszczuk
7Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych (konwersatorium)Z/2 15 mgr Daria Mikos
8Pisma procesowe w sprawach karnych (konwersatorium)Z/2 15 mgr Adrian Zbiciak
9Podatki pośrednie (konwersatorium)Z/2 15 dr Marcin Burzec
10Postępowanie karnoskarbowe (konwersatorium)Z/2 15 mgr Adrian Zbiciak
11Sala sądowa (proces cywilny) (konwersatorium)Z/2 15 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
12Sprzeciw sumienia. Aspekty prawno-medyczne (konwersatorium)Z/2 15 Ks. mgr Michał Czelny
13Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium)Z/2 15 dr Paweł Bucoń
14Wiktymologia (konwersatorium)Z/2 15 dr Marek Smarzewski
15Zbiorowe prawo pracy (konwersatorium)Z/2 15 dr Maciej Jarota
Wykład fakultatywny lub laboratorium (1 do wyboru)
1American constitutional law (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
2Bankruptcy law (wykład)Z/3 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
3Bezpieczeństwo prawne (wykład)Z/3 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
4Comparative constitutional law (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
5Criminal Procedure (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
6Cywilno-prawny obrót nieruchomościami (wykład)Z/3 30 dr Agnieszka Kawałko
7Europejski obszar sądowy - międzynarodowe postępowanie cywilne (wykład)Z/3 30 dr Agnieszka Kawałko
8International systems of human rights protection (wykład)Z/3 30 Brak obsady
9Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)Z/3 30 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
10Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)Z/3 30 dr Aneta Biały
11Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)Z/3 30 dr Michał Jędrzejczyk
12Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)Z/3 30 dr Marek Smarzewski
13Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
14Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
15Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
16Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)Z/3 30 dr Tomasz Sieniow
17Kryminologia (wykład)Z/3 30 dr Sławomir Hypś
18Legal advocacy (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
19Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)Z/3 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
20Ochrona dóbr osobistych (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
21Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład)Z/3 30 dr Aneta Biały
22Pozakodeksowe sposoby negocjacyjnego zawarcia umowy cywilnoprawnej (wykład)Z/3 30 dr Piotr Sławicki
23Prawo farmaceutyczne (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Mełgieś
24Prawo ochrony danych osobowych (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
25Prawo Rady Europy (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
26Prawo turystyczne (wykład)Z/3 30 dr hab. Leszek Ćwikła
27Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (wykład)Z/3 30 dr Paweł Wrzaszcz
28Procesowe prawo pracy (wykład)Z/3 30 dr Maciej Jarota
29Wykład gościnny - VISITING PROFESSOR (wykład)Z/3 30 Brak obsady
30Zawody i aplikacje prawnicze (wykład)Z/3 30 dr hab. Przemysław Czarnek

Rok IV - Semestr 8

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie cywilne (wykład)E/7 15 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
2Prawo pracy (wykład)E/4 30 dr hab. Paweł Nowik
3Prawo publiczne gospodarcze (wykład)E/4 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
4Prawo spadkowe (wykład)E/3 30 dr Agnieszka Kawałko
Ćwiczenia obowiązkowe
1Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Paulina Woś
2Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Katarzyna Woch
3Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
4Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
5Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
6Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Katarzyna Woch
7Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
8Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
9Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
10Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 dr Paulina Woś
11Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 dr Paulina Woś
12Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
13Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
14Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 30 mgr Katarzyna Woch
15Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 30 dr Paulina Woś
16Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Maciej Jarota
17Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Maciej Jarota
18Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Maciej Jarota
19Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Maciej Jarota
20Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
21Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Maciej Jarota
22Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
23Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Maciej Jarota
24Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
25Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
26Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
27Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 45 dr hab. Sebastian Kwiecień
28Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 45 dr hab. Sebastian Kwiecień
29Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 45 dr hab. Sebastian Kwiecień
30Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 45 dr hab. Sebastian Kwiecień
31Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
32Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
33Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
34Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
35Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
36Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
37Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
38Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Katarzyna Mełgieś
39Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
40Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Jacek Trzewik
41Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Jacek Trzewik
42Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Jacek Trzewik
43Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Szymon Skowerski
44Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 mgr Szymon Skowerski
45Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 mgr Szymon Skowerski
46Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Jacek Trzewik
47Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Marta Stepnowska
48Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 dr Marta Stepnowska
49Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 dr Marta Stepnowska
50Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 15 dr Marta Stepnowska
51Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 15 dr Marta Stepnowska
52Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 15 mgr Ewelina Cofór
53Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 15 mgr Ewelina Cofór
54Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 15 mgr Ewelina Cofór
Seminarium magisterskie
1Historia ustroju i prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
3Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
4Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 30 dr Marek Smarzewski
5Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
6Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
7Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
9Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr Jacek Trzewik
10Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
11Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
12Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Dariusz Bucior
13Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
14Prawo karne wykonawcze (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jerzy Migdał
15Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
16Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Dobrowolski
17Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski
18Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowik
19Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
20Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
21Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
22Prawo Unii Europejskiej (seminarium)Zbo/2 30 dr Edyta Krzysztofik
23Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Michał Zawiślak
24Systemy prawne państw (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
25Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Wykład kluczowy (1 do wyboru wraz ćwiczeniami)
1Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (wykład)E/5 30 dr Edyta Krzysztofik
2Prawo sportowe (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
3Prawo umów handlowych (wykład)E/5 30 dr Dariusz Bucior
4Prawo wyznaniowe porównawcze (wykład)E/5 30 dr Michał Zawiślak
5Prawo zabezpieczenia społecznego (wykład)E/5 30 dr hab. Paweł Nowik
6Prawo zamówień publicznych (wykład)E/5 30 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
7Retoryka prawnicza i kultura języka (wykład)E/5 30 dr Piotr Sławicki
8Sądowa ochrona rodziny (wykład)E/5 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
9Sądownictwo administracyjne (wykład)E/5 30 dr hab. Jerzy Parchomiuk
10Sądownictwo międzynarodowe (wykład)E/5 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
11Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (wykład)E/5 30 dr Zuzanna Gądzik
12Zobowiązania - część szczegółowa (wykład)E/5 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
Ćwiczenia kluczowe (do wykładu kluczowego)
1Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Katarzyna Woch
2Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Katarzyna Woch
3Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Alicja Kiczor
4Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Alicja Kiczor
5Prawo umów handlowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Zuzanna Pyryt
6Prawo umów handlowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Adrian Dziekan
7Prawo wyznaniowe porównawcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. mgr Michał Czelny
8Prawo wyznaniowe porównawcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Aneta Abramowicz
9Prawo zabezpieczenia społecznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Milena Kloczkowska
10Prawo zabezpieczenia społecznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Milena Kloczkowska
11Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
12Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
13Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Piotr Sławicki
14Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Piotr Sławicki
15Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Anna Król-Czarnecka
16Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Anna Król-Czarnecka
17Sądownictwo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Jerzy Parchomiuk
18Sądownictwo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Jerzy Parchomiuk
19Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Szarek-Zwijacz
20Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Anna Szarek-Zwijacz
21Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Alicja Gorczowska
22Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Zuzanna Gądzik
23Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Aneta Biały
24Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Paweł Widerski
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Aksjologia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
2Archeologia prawna (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
3Moot Court (konwersatorium)Z/2 15 Brak obsady
4Nauka o karze (konwersatorium)Z/2 15 dr Damian Szeleszczuk
5Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
6Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
7Orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu postępowania cywilnego (konwersatorium)Z/2 15 dr Paulina Woś
8Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr Ilona Grądzka
9Orzecznictwo w sprawach gospodarczych (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
10Podejmowanie działalności gospodarczej (konwersatorium)Z/2 15 dr Krzysztof Dobieżyński
11Prawa podstawowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (konwersatorium)Z/2 15 dr Robert Tabaszewski
12Prawo bioetyczne (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
13Prawo cmentarne (konwersatorium)Z/2 15 Ks. mgr Michał Czelny
14Prawo dyplomatyczne i konsularne (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Staszewski
15Prawo reklamy (konwersatorium)Z/2 15 dr Marek Dąbrowski
16Prawo samorządu terytorialnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
17Prawo spadkowe w orzecznictwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Jacek Trzewik
18Warsztat pracy prawnika (konwersatorium)Z/2 15 dr Piotr Sławicki
Wykład fakultatywny lub laboratorium (1 do wyboru)
1Derecho eclesiástico del Estado polaco - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2International Human Rights in Practice (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
3International systems of human rights protection (wykład)Z/3 30 Brak obsady
4Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)Z/3 30 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
5Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)Z/3 30 dr Aneta Biały
6Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)Z/3 30 dr Michał Jędrzejczyk
7Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)Z/3 30 dr Marek Smarzewski
8Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
9Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
10Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
11Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)Z/3 30 dr Tomasz Sieniow
12Kryminalistyka (wykład)Z/3 30 dr Joanna Dzierżanowska
13Legal Skills Seminar (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
14Negotiations (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
15Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (wykład)Z/3 30 dr Paulina Woś
16Prawne sposoby zabezpieczania wierzytelności (wykład)Z/3 30 Zawieszone
17Prawo autorskie (wykład)Z/3 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
18Prawo konsumenckie (wykład)Z/3 30 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
19Prawo nieletnich (wykład)Z/3 30 dr Sławomir Hypś
20Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego (wykład)Z/3 30 dr Dariusz Bucior
21Prawo wykroczeń (wykład)Z/3 30 dr Damian Szeleszczuk
22Religious freedom in the case-law of the European Court of Human Rights (wykład)Z/3 30 dr Aneta Abramowicz
23Rozumowanie i argumentacje prawnicze (wykład)Z/3 30 Zawieszone
24Torts (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL

Rok V - Semestr 9

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Zarys prawa kanonicznego (wykład)E/4 15 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
2Negocjacje i mediacje w prawie polskim (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
3Prawa człowieka i ich ochrona (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
2Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
3Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
4Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
5Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
6Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 mgr Martyna Włodkowska
7Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 mgr Martyna Włodkowska
8Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 mgr Aleksandra Banaszek
9Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 mgr Aleksandra Banaszek
10Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
11Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
12Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Maciej Buczek
13Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
14Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
15Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
16Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
17Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
18Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Kamil Golema
19Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 dr Kamil Golema
20Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 dr Kamil Golema
21Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 30 mgr Marcin Rokosz
22Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 30 dr Kamil Golema
23Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 30 dr Kamil Golema
24Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
25Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
26Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
27Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
28Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
29Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
30Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
31Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
32Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
Seminarium magisterskie
1Historia ustroju i prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
3Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
4Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
5Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
6Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
7Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
8Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
9Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
10Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
11Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
12Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr Damian Szeleszczuk
13Prawo karne wykonawcze (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jerzy Migdał
14Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
15Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
16Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowik
17Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
18Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
19Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
20Prawo Unii Europejskiej (seminarium)Zbo/2 30 dr Edyta Krzysztofik
21Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Michał Zawiślak
22Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Wykład kluczowy (1 do wyboru wraz z ćwiczeniami)
1Cywilne postępowanie nieprocesowe (wykład)E/5 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
2Historia ustroju PRL (wykład)E/5 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
3Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)E/5 30 dr hab. Przemysław Czarnek
4Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
5Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład)E/5 30 dr Joanna Dzierżanowska
6Prawo ochrony środowiska (wykład)E/5 30 dr Kamila Sobieraj
7Prawo prywatne międzynarodowe (wykład)E/5 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
8System organów polskiej administracji skarbowej (wykład)E/5 30 dr hab. Monika Münnich
9Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (wykład)E/5 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
10Wykładnia prawa (wykład)E/5 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
11Zasady redagowania aktów normatywnych (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
Ćwiczenia kluczowe (do wykładu kluczowego)
1Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Martyna Podolska
2Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Dominika Wójcik
3Historia ustroju PRL (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
4Historia ustroju PRL (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
5Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
6Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
7Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
8Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Michał Skwarzyński
9Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
10Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
11Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Kamila Sobieraj
12Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Daria Mikos
13Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Agnieszka Lasota
14System organów polskiej administracji skarbowej (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Paulina Brejdak
15Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
16Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
17Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
18Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
19Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Cywilne postępowanie dowodowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
2Czynności materialnoprawne a czynności procesowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Agnieszka Kawałko
3Dochodzenie wierzytelności w praktyce - pisanie pism (konwersatorium)Z/2 15 dr Aneta Biały
4Ekspertyza sądowa (konwersatorium)Z/2 15 dr Joanna Dzierżanowska
5Interpretacja przepisów polskiego i europejskiego prawa podatkowego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Monika Münnich
6Nauka o przestępstwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Damian Szeleszczuk
7Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych (konwersatorium)Z/2 15 mgr Daria Mikos
8Pisma procesowe w sprawach karnych (konwersatorium)Z/2 15 mgr Adrian Zbiciak
9Podatki pośrednie (konwersatorium)Z/2 15 dr Marcin Burzec
10Postępowanie karnoskarbowe (konwersatorium)Z/2 15 mgr Adrian Zbiciak
11Sala sądowa (proces cywilny) (konwersatorium)Z/2 15 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
12Sprzeciw sumienia. Aspekty prawno-medyczne (konwersatorium)Z/2 15 Ks. mgr Michał Czelny
13Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium)Z/2 15 dr Paweł Bucoń
14Wiktymologia (konwersatorium)Z/2 15 dr Marek Smarzewski
15Zbiorowe prawo pracy (konwersatorium)Z/2 15 dr Maciej Jarota
Wykład fakultatywny lub laboratorium (1 do wyboru)
1American constitutional law (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
2Bankruptcy law (wykład)Z/3 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
3Bezpieczeństwo prawne (wykład)Z/3 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
4Comparative constitutional law (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
5Criminal Procedure (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
6Cywilno-prawny obrót nieruchomościami (wykład)Z/3 30 dr Agnieszka Kawałko
7Europejski obszar sądowy - międzynarodowe postępowanie cywilne (wykład)Z/3 30 dr Agnieszka Kawałko
8International systems of human rights protection (wykład)Z/3 30 Brak obsady
9Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)Z/3 30 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
10Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)Z/3 30 dr Aneta Biały
11Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)Z/3 30 dr Michał Jędrzejczyk
12Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)Z/3 30 dr Marek Smarzewski
13Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
14Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
15Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
16Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)Z/3 30 dr Tomasz Sieniow
17Kryminologia (wykład)Z/3 30 dr Sławomir Hypś
18Legal advocacy (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
19Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)Z/3 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
20Ochrona dóbr osobistych (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
21Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład)Z/3 30 dr Aneta Biały
22Pozakodeksowe sposoby negocjacyjnego zawarcia umowy cywilnoprawnej (wykład)Z/3 30 dr Piotr Sławicki
23Prawo farmaceutyczne (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Mełgieś
24Prawo ochrony danych osobowych (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
25Prawo Rady Europy (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
26Prawo turystyczne (wykład)Z/3 30 dr hab. Leszek Ćwikła
27Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (wykład)Z/3 30 dr Paweł Wrzaszcz
28Procesowe prawo pracy (wykład)Z/3 30 dr Maciej Jarota
29Wykład gościnny - VISITING PROFESSOR (wykład)Z/3 30 Brak obsady
30Zawody i aplikacje prawnicze (wykład)Z/3 30 dr hab. Przemysław Czarnek
Praktyki studenckie obowiązkowe
1Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 1) Zbo/5 160 dr Marcin Burzec
2Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 2) Zbo/5 160 dr Marek Smarzewski
3Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 3) Zbo/5 160 dr hab. Jerzy Parchomiuk

Rok V - Semestr 10

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ochrona konkurencji (wykład)E/3 15 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
2Ochrona własności intelektualnej (wykład)E/3 15 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
Laboratorium obowiązkowe
1Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
2Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
3Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
4Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
5Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
6Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
7Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
8Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
9Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 9) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
Seminarium magisterskie
1Historia ustroju i prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
3Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
4Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
5Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
6Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
7Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
9Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
10Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
11Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
12Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Dariusz Bucior
13Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr Damian Szeleszczuk
14Prawo karne wykonawcze (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jerzy Migdał
15Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
16Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
17Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
18Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowik
19Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
20Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
21Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
22Prawo Unii Europejskiej (seminarium)Zbo/2 30 dr Edyta Krzysztofik
23Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Michał Zawiślak
24Systemy prawne państw (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
25Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Przygotowanie pracy magisterskiej
1Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
3Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
4Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
5Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
6Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
7Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
8Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
9Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
10Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
11Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
12Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Jerzy Migdał
13Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
14Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Wojciech Staszewski
15Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Paweł Nowik
16Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
17Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Piotr Telusiewicz
18Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
19Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Edyta Krzysztofik
20Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Michał Zawiślak
21Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Brak obsady
22Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze