dr Agnieszka Kawałko


Lista prowadzonych zajęć - Semestr Letni 2018/2019

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
WTOREK
CI-206 08:20 - 09:10 T European private law ćwiczenia
CI-201 09:10 - 10:50 T Prawo rzeczowe
Od: 2019-03-11 do 2019-06-16 (grupa 6)
ćwiczenia
CI-409 10:50 - 11:40 T Konsultacje konsultacje
CI-200 11:40 - 13:20 T Judicial cooperation in civil matters in the EU wykład
CI-103 13:20 - 15:00 T Cywilno-prawny obrót nieruchomościami wykład
CI-303 15:00 - 15:50 T Prawo spadkowe (grupa 8) ćwiczenia
CI-303 15:50 - 16:40 T Prawo spadkowe (grupa 11) ćwiczenia
CI-409 16:40 - 17:30 T Konsultacje konsultacje
CI-205 17:30 - 19:10 T European private law wykład

Lista prowadzonych zajęć niecyklicznych - Semestr Letni 2018/2019

SalaGodz.od-doPrzedmiotRodzaj zajęć
2019-02-28 (CZWARTEK)
C-601 07:30 - 09:10 Prawo rzeczowe (grupa 6) ćwiczenia
2019-03-05 (WTOREK)
CI-302 09:10 - 10:50 Prawo rzeczowe (grupa 6) ćwiczenia

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień