dr Agnieszka Kawałko

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Europeistyki
Katedra Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego

Stanowisko: Asystent

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Zimowy 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
C-613A 11:40 - 14:10 T Prawo cywilne - część ogólna (grupa 3) ćwiczenia
C-241A 14:10 - 16:40 T Prawo cywilne - część ogólna (grupa 8) ćwiczenia
C-608 16:40 - 18:20 T Czynności materialnoprawne a czynności procesowe konwersatorium
C-608 18:20 - 20:00 T Europejski obszar sądowy - międzynarodowe postępowanie cywilne wykład
WTOREK
CI-202 09:10 - 10:50 T Contracts in business transactions wykład
CI-202 10:50 - 12:30 T Electronic Contracts Law wykład
CI-304 12:30 - 14:10 T Cywilno-prawny obrót nieruchomościami wykład
CI-304 14:10 - 15:50 A Prawo prywatne międzynarodowe (grupa 2) ćwiczenia
CI-304 14:10 - 15:50 B Prawo prywatne międzynarodowe (grupa 1) ćwiczenia

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień