dr Bartosz Kuś

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Administracyjnego

Stanowisko: Starszy wykładowca posiadający stopień naukowy dr