dr Bartosz Kuś

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Administracyjnego

Stanowisko: Starszy wykładowca posiadający stopień naukowy dr


2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie indywidualnych spraw dotyczących studentów

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności oraz system wczesnego ostrzegania, zarządzanie kryzysami i sytuacje zagrożenia w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej
  [w:] Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
  [w:] Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach studentów

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Wykonawca projektu grantowego pt. "Sport w szkole wyższej - aspekty formalno-prawne"

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Konkurs pn. "Znaj swoje prawa"

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Samorząd terytorialny a bezpieczeństwo ekologiczne obywateli
 • Pracownicy służby ratownictwa górniczego przedsiębiorcy oraz podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Application of the Legal Structure of an Agreement in Public Administration
  [Zastosowanie konstrukcji prawnej umowy w administracji publicznej]
  [w:] Studia Iuridica Lublinensia

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Konkurs pn. "Znaj swoje prawa"

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Służba funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Służba cywilna - pojęcie, idea i sposoby jej realizacji
 • Ratownictwo górnicze

Recenzja artykułu naukowego

 • Recenzja artykułu pt. Przestępczość nieletnich w aspekcie problematyki bezpieczeństwa społecznego. Etiologia kryminalna".

Organizacja konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Sporty walki - filozofia, organizacja, prawo".
 • XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych "Bezpłatna pomoc prawna pod rządami nowego prawa. Rola Uniwersyteckich Poradni Prawnych w systemie poradnictwa prawnego"

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa IV stopnia

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Konkurs pn. "Znaj swoje prawa"

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Komentarz do art. 263 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Komentarz do art. 267 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Komentarz do art. 271 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Komentarz do art. 274 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Komentarz do art. 268 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Komentarz do art. 276 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Komentarz do art. 277 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych
 • Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe
 • Komentarz do art. 261b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Komentarz do art. 261a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Służba zastępcza jako spełnienie powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie służby wojskowej
 • Komentarz do art. 272 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Komentarz do art. 270 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Komentarz do art. 275 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Komentarz do art. 262 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent artykułów
  [w:] Bezpieczeństwo i Administracja Zeszyty Naukowe Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej

Recenzja artykułu naukowego

 • Recenzja artykułu pt. "Administracja wojskowa na ziemiach polskich pod zaborami"
 • Recenzja artykułu pt. "Bezpieczeństwo pasażerów w kontekście zmian na rynku przewoźników kolejowych"
 • Recenzja artykułu pt. "Działalność i znaczenie organizacji regionalnych w zakresie ochrony środowiska"
 • Recenzja artykułu pt. "Wybrane problemy działalności Straży Granicznej w kontekście przystąpienia Polski do strefy Schengen"

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Konkurs pn. "Znaj swoje prawa"

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Kilka uwag na temat pojęcia "służba cywilna"
 • Działalność gospodarcza na obszarze parku krajobrazowego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Służba cywilna w okresie II Rzeczypospolitej
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Sekretarz Redakcji
  [w:] Studia Prawnicze KUL

2012


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Prawo do dobrej administracji w przepisach prawa międzynarodowego i wspólnotowego

2011

 • Straż gminna a ochrona porządku publicznego w Polsce w świetle ustawy o strażach gminnych

 • 2008


  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w prawie polskim

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

  2007


  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
   [w:] SAMORZĄD TERYTORIALNY

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Służba cywilna - idea i sposoby jej realizacji