dr Joanna Kubińska

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Joanna Kubińska
adiunkt - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: joanna.kubinska_anti_spam@kul.pl