Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Wydział:Jednostki Ogólnouniwersyteckie
Telefon:81-445-0
Sala:HS-106 (Kampus Konstantynów » Hala Sportowa » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. ul. Konstantynów 1
20-718 Lublin