dr hab. Zbigniew Pańpuch (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Zbigniew Pańpuch prof. KUL
profesor KUL - Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: zbigniew.panpuch_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0531-1820