dr hab. Zbigniew Pańpuch

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

  • 1983 - 1987 - liceum ogólnokształcące w Kielcach w klasie o profilu matematyczno-fizycznym,
  • 1987 - studia na Wydziale Filozofii KUL,
  • 1992 - 1993 - stypendium i studia filozoficzne na Ludwig-Maximilians Universitaet w Monachium,
  • 1994 - obrona pracy magisterskiej „Rozumienie arete w Menonie Platona i Etyce Nikomachejskiej Arystotelesa",
  • 1994 - 1998 - studia doktoranckie na Wydziale Filozofii KUL,
  • 2005 - obrona pracy doktorskiej „Arete jako sposób spełnienia się człowieka w życiu indywidualnym i społecznym według Platona i Arystotelesa".
  • 2016 - uzyskanie stopnia dr. hab.