Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2018/2019


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Administracja w krajach europejskich (wykład)E/4 30 dr hab. Marcin Szewczak
2Historia administracji (wykład)E/5 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
3Etyka (wykład)E/2 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
4Prawoznawstwo (wykład)E/8 30 dr Tomasz Barszcz
5Rzymskie prawo publiczne (wykład)E/5 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
6Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
Ćwiczenia i warsztaty obowiązkowe
1Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Paulina Liszka
2Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
3Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
4Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
5Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
6Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
7Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Paulina Liszka
8Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Paulina Liszka
9Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Paulina Liszka
10Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Kamila Sobieraj
11Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Miłosława Malinowska
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 278) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 279) Z/1 30 mgr Danuta Nowak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 327) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
9Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
10Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
11Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
12Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
13Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
14Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
15Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
16Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
17Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
18Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
19Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
20Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
21Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
22Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
23Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
24Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
25Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
26Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
27Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
28Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Głąb
2Logika prawnicza (wykład)E/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
3Nauka administracji (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
4Prawo administracyjne: część ogólna (wykład)E/4 30 dr hab. Jan Izdebski
5Technologie informacyjne w administracji publicznej (wykład)E/4 15 dr Małgorzata Ganczar
6Ekonomia (wykład)E/4 30 dr Piotr Rubaj
Ćwiczenia i warsztaty obowiązkowe
1Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. mgr Rafał Szprync
2Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Justyna Kurlak
3Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Ks. mgr Jakub Płonka
4Technologie informacyjne w administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
5Technologie informacyjne w administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
6Technologie informacyjne w administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
7Technologie informacyjne w administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
8Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Magdalena Kisała
9Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Małgorzata Ganczar
10Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Metodologia nauk administracyjnych (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
2Metodologia nauk administracyjnych (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Dominika Rymkiewicz
Specjalność: Administracja publiczna
1Etyka urzędnicza (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
2Organizacja szkolnictwa wyższego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jan Izdebski
Specjalność: E-administracja
1Podstawy społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
2Prawna regulacja informatyzacji administracji publicznej (wykład)E/3 30 Zawieszone
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Marketing w działalności gospodarczej (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Wytrążek
2Nauka o przedsiębiorstwie (wykład)E/3 30 dr hab. Maciej Rudnicki
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 278) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 279) Z/1 30 mgr Danuta Nowak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 327) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
9Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
10Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
13Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
14Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
15Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
16Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
17Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
18Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
19Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
20Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
21Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
22Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
23Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
24Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
25Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
26Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Kontrola administracji publicznej (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
2Polityka administracyjna (wykład)E/3 30 dr hab. Marcin Szewczak
3Prawo cywilne z umowami w administracji (wykład)E/5 30 dr Jacek Trzewik
4Prawo konstytucyjne (wykład)E/8 30 dr hab. Marek Dobrowolski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Kamila Chmiel
2Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Ewelina Cofór
3Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Szymon Skowerski
4Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Kamila Doktór-Bindas
5Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Kamila Doktór-Bindas
6Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Ilona Grądzka
7Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
8Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
9Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Plany i strategie w administracji publicznej (wykład)E/2 15 dr hab. Piotr Zacharczuk
2Zarządzanie informacją w administracji publicznej (wykład)E/2 15 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
3Plany i strategie w administracji publicznej (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Piotr Zacharczuk
4Zarządzanie informacją w administracji publicznej (ćwiczenia)Z/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
Specjalność: Administracja publiczna
1Prawo wykroczeń (wykład)E/4 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
2Prawo wykroczeń (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Etyka w biznesie (wykład)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
2Przedsiębiorca jako pracodawca (wykład)E/2 15 dr hab. Sebastian Kwiecień
3Przedsiębiorca jako pracodawca (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Sebastian Kwiecień
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 278) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 327) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 191) Z/1 30 mgr Marta Cechowicz
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 192) Z/1 30 mgr Danuta Nowak
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 200) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 190) Z/1 30 mgr Marlena Iglik
7Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
8Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 36) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
9Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 10) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 11) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 195) Z/1 30 mgr Marta Cechowicz
Wykłady fakultatywne (2 do wyboru)
1Administracja publiczna w ujęciu systemowym (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
2Administrative agencies of the USA (konwersatorium)Z/6 30 mgr Paulina Liszka
3Bankruptcy law (wykład)Z/6 30 Zawieszone
4Informatyzacja postępowania sądowego (wykład)Z/3 30 dr Małgorzata Ganczar
5Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE (wykład)Z/3 30 Zawieszone
6Prawo farmaceutyczne (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Mełgieś
7Prawo o szkolnictwie wyższym (wykład)Z/3 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
8Prawo obrotu instrumentami finansowymi (wykład)Z/3 30 dr hab. Rafał Biskup
9Prawo ochrony danych osobowych (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
10Prawo ochrony zdrowia (wykład)Z/3 30 dr Bożena Czech-Jezierska
11Problemy penologiczne w prawie kanonicznym i polskim prawie karnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
12System gwarantowania depozytów w Polsce (wykład)Z/3 30 Zawieszone
13Wykład Profesora wizytującego (wykład)Z/2 30 Zawieszone

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Instytucje europejskie i agendy UE (wykład)E/3 30 dr hab. Marcin Szewczak
2Prawo urzędnicze (wykład)E/3 30 dr Małgorzata Ganczar
3Ustrojowe prawo administracyjne (wykład)E/4 30 dr hab. Jan Izdebski
4Zarys prawa kanonicznego (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Ćwiczenia obowiązkowe
1Instytucje europejskie i agendy UE (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Marcin Szewczak
2Instytucje europejskie i agendy UE (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Marcin Szewczak
3Instytucje europejskie i agendy UE (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Marcin Szewczak
4Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Przemysław Czarnek
5Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Przemysław Czarnek
6Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Mateusz Mąkosa
7Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
8Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
9Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Zarządzanie jakością w administracji publicznej (wykład)E/2 30 dr Magdalena Kisała
2Zarządzanie oświatą (wykład)E/2 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
Specjalność: Administracja publiczna
1Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (wykład)E/2 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
2Administracja stanu cywilnego (wykład)E/2 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Dochodzenie roszczeń w sprawach gospodarczych (wykład)E/2 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
2Pozyskiwanie środków unijnych dla przedsiębiorców (wykład)E/2 30 dr hab. Marcin Szewczak
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 278) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 327) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 190) Z/1 30 mgr Marlena Iglik
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 191) Z/1 30 mgr Marta Cechowicz
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 192) Z/1 30 mgr Danuta Nowak
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 200) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
7Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
8Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 36) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
9Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 10) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 11) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Marlena Iglik
14Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Marta Cechowicz
15Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Dorota Szymczyk
16Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Danuta Nowak
17Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
18Język niemiecki (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
19Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
20Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
21Język rosyjski (profil turystyczno-biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
22Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 195) Z/1 30 mgr Marta Cechowicz
Wykłady fakultatywne (3 do wyboru)
1Derecho eclesiástico del Estado polaco - fakultet (wykład)Z/6 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2European Law of Regional Development (wykład)Z/6 30 Zawieszone
3Instytucje społeczeństwa obywatelskiego (wykład)Z/3 30 dr hab. Maciej Rudnicki
4Kolonializm a Misje (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
5Małżeństwo i rodzina w religiach Europy - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
6Metody badawcze nauk administracyjnych (wykład)Z/3 30 Zawieszone
7Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
8Organizacje pożytku publicznego (wykład)Z/3 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
9Partnerstwo sektora publicznego i prywatnego w sferze usług komunalnych (wykład)Z/3 30 Zawieszone
10Postępowanie w sprawach o wykroczenia (wykład)Z/3 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
11Prawne aspekty komunikacji elektronicznej (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
12Prawo konsumenckie (wykład)Z/3 30 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
13Prawo oświatowe (wykład)Z/3 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
14Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego (wykład)Z/3 30 dr Dariusz Bucior
15System administracji publicznej w Stanach Zjednoczonych (wykład)Z/3 30 Zawieszone
16Ustrój władz administracyjnych, rządowych i samorządowych w II RP (wykład)Z/3 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
17Wykład Profesora wizytującego (wykład)Z/2 30 Zawieszone
18Zarządzanie majątkiem kościelnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
19Zawarcie i ustanie małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym (wykład)Z/3 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Materialne prawo administracyjne (wykład)E/4 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
2Postępowanie administracyjne (wykład)E/5 45 dr hab. Rafał Biskup
3Zamówienia publiczne (wykład)E/3 30 dr hab. Michał Domagała
4Prawo finansów publicznych (wykład)E/5 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Materialne prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
2Materialne prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
3Postępowanie administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Bożena Czech-Jezierska
4Postępowanie administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Maciej Gapski
5Postępowanie administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Maciej Gapski
6Zamówienia publiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Magdalena Kisała
7Zamówienia publiczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Magdalena Kisała
8Zamówienia publiczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Magdalena Kisała
Konwersatoria obowiązkowe
1Techniki negocjacji i mediacji w administracji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Aleksandra Kowalczyk
2Techniki negocjacji i mediacji w administracji (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Sylwia Mosio
Seminarium licencjackie
1Finanse samorządu terytorialnego - licencjackie (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
2Organizacja ochrony środowiska - licencjackie (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
3Postępowania dyscyplinarne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
4Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
5Prawo administracyjne - część ogólna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
6Prawo administracyjne ustrojowe (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
7Prawo wykroczeń (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
8Publiczne prawo gospodarcze - licencjackie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
9Ustrój administracji w Polsce i w wybranych krajach (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
10Ustrój samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 dr Małgorzata Ganczar
Specjalność: Administracja publiczna
1Zarządzanie zasobami ludzkimi (wykład)E/3 30 dr Magdalena Kisała
2Struktury organizacyjne w administracji publicznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
3Zarządzanie zasobami ludzkimi (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Magdalena Kisała
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej (wykład)E/3 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
2Prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Diana Tylus
3Prawo umów w obrocie gospodarczym (konwersatorium)Z/2 30 dr Piotr Kędzierski
Praktyki studenckie
1Praktyki studenckie (praktyki)Zbo/5 160 dr Bożena Czech-Jezierska

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Organizacja ochrony środowiska (wykład)E/3 30 dr hab. Maciej Rudnicki
2Prawo podatkowe (wykład)E/6 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora
3Publiczne prawo gospodarcze (wykład)E/4 45 dr hab. Rafał Biskup
Ćwiczenia obowiązkowe
1Organizacja ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Maciej Rudnicki
2Organizacja ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Maciej Rudnicki
3Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
4Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
5Publiczne prawo gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Maciej Gapski
6Publiczne prawo gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Maciej Gapski
Konwersatoria obowiązkowe
1Ochrona własności intelektualnej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Małgorzata Ganczar
2Ochrona własności intelektualnej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 dr Małgorzata Ganczar
Seminarium licencjackie
1Finanse samorządu terytorialnego - licencjackie (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
2Organizacja ochrony środowiska - licencjackie (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
3Postępowania dyscyplinarne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
4Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
5Prawo administracyjne - część ogólna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
6Prawo administracyjne ustrojowe (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
7Prawo wykroczeń (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
8Publiczne prawo gospodarcze - licencjackie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
9Ustrój administracji w Polsce i w wybranych krajach (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
10Ustrój samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 dr Małgorzata Ganczar
Specjalność: Administracja publiczna
1Prawo organizacji pozarządowych (wykład)E/4 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Optymalizacja opodatkowania w biznesie (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Monika Münnich
2Zakończenie działalności gospodarczej (wykład)E/3 15 dr hab. Rafał Biskup
Praca i egzamin dyplomowy
1Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Małgorzata Ganczar
2Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Wojciech Wytrążek
3Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Piotr Zacharczuk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze