Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2019/2020


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Administracja w krajach europejskich (wykład)E/4 30 dr hab. Marcin Szewczak
2Historia administracji (wykład)E/5 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
3Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
4Prawoznawstwo (wykład)E/8 30 dr Tomasz Barszcz
5Rzymskie prawo publiczne (wykład)E/5 30 dr Izabela Leraczyk
6Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
7Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
8Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
9Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
10Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Paulina Liszka
11Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Paulina Liszka
12Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Paulina Liszka
13Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Paulina Liszka
14Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Paulina Liszka
15Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Adrian Badzio
16Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Marcin Maksymiuk
17Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
18Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Paulina Liszka
19Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 6) Z/0 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
20Etyka (wykład)E/2 30 dr Wojciech Lewandowski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 46) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 47) Z/1 30 mgr Marta Cechowicz
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 48) Z/1 30 mgr Beata Panasiuk
4Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
8Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
9Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
10Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
14Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 85) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 88) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
11Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 84) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
13Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
14Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
15Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
16Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
17Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 79) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
18Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
19Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
20Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
21Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
22Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
23Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
24Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
25Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
26Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
27Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 78) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
28Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
29Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
30Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
31Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
32Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz
2Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta (szkolenie)Zbo/0 2 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Ekonomia (wykład)E/4 30 dr Piotr Rubaj
2Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
3Logika prawnicza (wykład)E/2 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
4Nauka administracji (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
5Prawo administracyjne: część ogólna (wykład)E/4 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
6Technologie informacyjne w administracji publicznej (wykład)E/4 15 dr Małgorzata Ganczar
7Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
8Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
9Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
10Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
11Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Ilona Grądzka
12Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr Ilona Grądzka
13Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 3) Z/1 15 dr Ilona Grądzka
14Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 4) Z/1 15 dr Ilona Grądzka
15Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 5) Z/1 15 dr Ilona Grądzka
16Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 6) Z/1 15 dr Ilona Grądzka
17Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
18Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Małgorzata Ganczar
19Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
20Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Małgorzata Ganczar
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Metodologia nauk administracyjnych (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
2Metodologia nauk administracyjnych (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Dominika Rymkiewicz
Specjalność: Administracja publiczna
1Etyka urzędnicza (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
2Organizacja szkolnictwa wyższego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
Specjalność: E-administracja
1Podstawy społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
2Prawna regulacja informatyzacji administracji publicznej (wykład)E/3 30 Zawieszone
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Marketing w działalności gospodarczej (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Wytrążek
2Nauka o przedsiębiorstwie (wykład)E/3 30 dr hab. Marcin Szewczak
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 46) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 47) Z/1 30 mgr Marta Cechowicz
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 48) Z/1 30 mgr Beata Panasiuk
4Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
8Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
9Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
10Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
14Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 78) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 79) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
13Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
14Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
15Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
16Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
17Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
18Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
19Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
20Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
21Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
22Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
23Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
24Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
25Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
26Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
27Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
28Wychowanie fizyczne - fitball (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
29Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
30Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
31Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
32Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
33Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
34Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
35Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
36Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
37Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 76) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
38Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
39Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
40Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
41Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
42Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
43Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
44Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
45Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
46Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
47Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
48Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
49Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
50Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
51Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
52Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
53Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
54Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
55Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
56Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
57Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
58Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
59Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
60Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
61Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
62Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
63Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
64Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
65Wychowanie fizyczne - step aerobik (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
66Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
67Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
68Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
69Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
70Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
71Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
72Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
73Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
74Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
75Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
76Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
77Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
78Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
79Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
80Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
81Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
82Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
83Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
84Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
85Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 77) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
86Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
87Wychowanie fizyczne - Total Body Condition (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
88Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Polityka administracyjna (wykład)E/3 30 dr hab. Marcin Szewczak
2Prawo cywilne z umowami w administracji (wykład)E/5 30 dr Jacek Trzewik
3Prawo konstytucyjne (wykład)E/8 30 dr Ilona Grądzka
4Kontrola administracji publicznej (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Milena Kloczkowska
2Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Milena Kloczkowska
3Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Szymon Skowerski
4Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Kamila Doktór-Bindas
5Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Kamila Doktór-Bindas
6Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Anna Kliczek-Paśnicka
7Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
8Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
9Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Plany i strategie w administracji publicznej (wykład)E/2 15 dr hab. Piotr Zacharczuk
2Zarządzanie informacją w administracji publicznej (wykład)E/2 15 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
3Plany i strategie w administracji publicznej (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Piotr Zacharczuk
4Zarządzanie informacją w administracji publicznej (ćwiczenia)Z/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
Specjalność: Administracja publiczna
1Prawo wykroczeń (wykład)E/4 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
2Prawo wykroczeń (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Etyka w biznesie (wykład)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
2Przedsiębiorca jako pracodawca (wykład)E/2 15 dr hab. Sebastian Kwiecień
3Przedsiębiorca jako pracodawca (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Milena Kloczkowska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 278) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 279) Z/1 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 327) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
6Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
10Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wykłady fakultatywne (2 do wyboru)
1Administracja publiczna w ujęciu systemowym (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
2Administrative agencies of the USA (konwersatorium)Z/6 30 mgr Paulina Liszka
3Bankruptcy law (wykład)Z/6 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
4Informatyzacja postępowania sądowego (wykład)Z/3 30 dr Małgorzata Ganczar
5Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE (wykład)Z/3 30 Zawieszone
6Prawo farmaceutyczne (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Mełgieś
7Prawo o szkolnictwie wyższym (wykład)Z/3 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
8Prawo obrotu instrumentami finansowymi (wykład)Z/3 30 dr hab. Rafał Biskup
9Prawo ochrony danych osobowych (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
10Prawo ochrony zdrowia (wykład)Z/3 30 dr Bożena Czech-Jezierska
11Problemy penologiczne w prawie kanonicznym i polskim prawie karnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
12Wykład Profesora wizytującego (wykład)Z/2 30 Zawieszone

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ustrojowe prawo administracyjne (wykład)E/4 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
2Instytucje europejskie i agendy UE (wykład)E/3 30 dr hab. Marcin Szewczak
3Prawo urzędnicze (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Nowik
4Zarys prawa kanonicznego (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Magdalena Kisała
2Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Magdalena Kisała
3Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Adrian Badzio
4Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
5Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
6Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
7Instytucje europejskie i agendy UE (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Marcin Szewczak
8Instytucje europejskie i agendy UE (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Marcin Szewczak
9Instytucje europejskie i agendy UE (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Marcin Szewczak
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Zarządzanie jakością w administracji publicznej (wykład)E/2 30 dr Magdalena Kisała
2Zarządzanie oświatą (wykład)E/2 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
Specjalność: Administracja publiczna
1Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (wykład)E/2 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
2Administracja stanu cywilnego (wykład)E/2 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Dochodzenie roszczeń w sprawach gospodarczych (wykład)E/2 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
2Pozyskiwanie środków unijnych dla przedsiębiorców (wykład)E/2 30 dr hab. Marcin Szewczak
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 65) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 278) Z/1 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 279) Z/1 30 mgr Michał Narecki
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 327) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
5Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
8Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
11Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
12Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Michał Narecki
13Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Katarzyna Albiniak
14Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
15Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
16Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
17Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
18Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
19Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus
20Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
21Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wykłady fakultatywne (3 do wyboru)
1Derecho eclesiástico del Estado polaco - fakultet (wykład)Z/6 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2European Law of Regional Development (wykład)Z/6 30 Zawieszone
3Instytucje społeczeństwa obywatelskiego (wykład)Z/3 30 Zawieszone
4Kolonializm a Misje (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
5Małżeństwo i rodzina w religiach Europy - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr Adam Jaszcz
6Metody badawcze nauk administracyjnych (wykład)Z/3 30 Zawieszone
7Organizacje pożytku publicznego (wykład)Z/3 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
8Partnerstwo sektora publicznego i prywatnego w sferze usług komunalnych (wykład)Z/3 30 dr Magdalena Kisała
9Postępowanie w sprawach o wykroczenia (wykład)Z/3 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
10Prawne aspekty komunikacji elektronicznej (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
11Prawo oświatowe (wykład)Z/3 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
12System administracji publicznej w Stanach Zjednoczonych (wykład)Z/3 30 Zawieszone
13Ustrój władz administracyjnych, rządowych i samorządowych w II RP (wykład)Z/3 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
14Wykład Profesora wizytującego (wykład)Z/2 30 Zawieszone
15Zawarcie i ustanie małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym (wykład)Z/3 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Materialne prawo administracyjne (wykład)E/4 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
2Postępowanie administracyjne (wykład)E/5 45 dr hab. Rafał Biskup
3Prawo finansów publicznych (wykład)E/5 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
4Zamówienia publiczne (wykład)E/3 30 dr hab. Michał Domagała
Ćwiczenia obowiązkowe
1Materialne prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
2Materialne prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
3Materialne prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Przemysław Pasierb
4Postępowanie administracyjne (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 45 dr Bożena Czech-Jezierska
5Postępowanie administracyjne (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 45 dr Maciej Gapski
6Postępowanie administracyjne (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 45 dr Maciej Gapski
7Postępowanie administracyjne (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 45 dr hab. Wojciech Wytrążek
8Zamówienia publiczne (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 dr Magdalena Kisała
9Zamówienia publiczne (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 30 dr Magdalena Kisała
10Zamówienia publiczne (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 30 dr Magdalena Kisała
11Zamówienia publiczne (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 30 dr Magdalena Kisała
Konwersatoria obowiązkowe
1Techniki negocjacji i mediacji w administracji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Krystian Stolpa
2Techniki negocjacji i mediacji w administracji (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Sylwia Mosio
3Techniki negocjacji i mediacji w administracji (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Aleksandra Kowalczyk
Seminarium licencjackie
1Organizacja ochrony środowiska - licencjackie (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
2Postępowania dyscyplinarne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
3Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr Bożena Czech-Jezierska
4Prawo administracyjne - część ogólna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
5Prawo administracyjne ustrojowe (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
6Prawo wykroczeń (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
7Publiczne prawo gospodarcze - licencjackie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
8Ustrój administracji w Polsce i w wybranych krajach (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
9Ustrój samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 dr Małgorzata Ganczar
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Zarządzanie zasobami ludzkimi (wykład)E/3 30 dr Magdalena Kisała
2Struktury organizacyjne w administracji publicznej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
3Zarządzanie zasobami ludzkimi (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Magdalena Kisała
Specjalność: Administracja publiczna
1Zarządzanie zasobami ludzkimi (wykład)E/3 30 dr Magdalena Kisała
2Struktury organizacyjne w administracji publicznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
3Zarządzanie zasobami ludzkimi (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Magdalena Kisała
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej (wykład)E/3 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
2Prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Rafał Biskup
3Prawo umów w obrocie gospodarczym (konwersatorium)Z/2 30 mgr Michał Hałasa
Praktyki studenckie
1Praktyki studenckie (praktyki)Zbo/5 160 dr Bożena Czech-Jezierska

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Organizacja ochrony środowiska (wykład)E/3 30 dr Kamila Sobieraj
2Prawo podatkowe (wykład)E/6 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
3Publiczne prawo gospodarcze (wykład)E/4 45 dr hab. Michał Domagała
Ćwiczenia obowiązkowe
1Organizacja ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Kamila Sobieraj
2Organizacja ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Kamila Sobieraj
3Organizacja ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Kamila Sobieraj
4Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
5Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
6Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
7Publiczne prawo gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Maciej Gapski
8Publiczne prawo gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Maciej Gapski
9Publiczne prawo gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
Konwersatoria obowiązkowe
1Ochrona własności intelektualnej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Małgorzata Ganczar
2Ochrona własności intelektualnej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 dr Małgorzata Ganczar
3Ochrona własności intelektualnej (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 15 dr Małgorzata Ganczar
Seminarium licencjackie
1Organizacja ochrony środowiska - licencjackie (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
2Postępowania dyscyplinarne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
3Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr Bożena Czech-Jezierska
4Prawo administracyjne - część ogólna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
5Prawo administracyjne ustrojowe (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
6Prawo wykroczeń (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
7Publiczne prawo gospodarcze - licencjackie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
8Ustrój administracji w Polsce i w wybranych krajach (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
9Ustrój samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 dr Małgorzata Ganczar
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Zarządzanie publiczne (wykład)E/4 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
Specjalność: Administracja publiczna
1Prawo organizacji pozarządowych (wykład)E/4 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Optymalizacja opodatkowania w biznesie (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Monika Münnich
2Zakończenie działalności gospodarczej (wykład)E/3 15 dr hab. Michał Domagała
Praca i egzamin dyplomowy
1Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
2Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Bożena Czech-Jezierska
3Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Wojciech Wytrążek
4Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Małgorzata Ganczar
5Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze