Ks. dr hab. Adam Rybicki (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Duchowości Systematycznej i Praktycznej

Stanowisko: Profesor KUL

Ks. dr hab. Adam Rybicki prof. KUL
profesor KUL - Katedra Duchowości Systematycznej i Praktycznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: adam.rybicki_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2417-6225