dr Wojciech Wciseł

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Języka, Retoryki i Prawa Mediów

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2021

Prace magisterskie
  • Wizerunek Igi Świątek na podstawie Instagrama i wybranych mediów internetowych w latach 2018-2020
  • Wizerunek medialny dziennikarki sportowej na przykładzie Pauliny Chylewskiej i Karoliny Szostak w wybranych publikacjach medialnych w latach 2018-2020
  • Konwencja i kreacja w językowym i wizualnym obrazie narkomanii na przykładzie "Requiem dla snu" Darrena Aronofsky'ego i "Najlepszego" Łukasza Palkowskiego
  • Językowy obraz świata w tekstach kabaretów polskich i ukraińskich na przykładzie „Kabaretu Moralnego Niepokoju” i „Wieczoru kolegów” („Вечір колєг”). Konwencja i kreacja”

2019

Prace magisterskie
  • Prostota języka jako narzędzie marketingu. Analiza językowa wybranych reklam telewizyjnych produktów spożywczych skierowanych do dzieci w latach 2016-2017
  • Grzegorz Krychowiak jako sportowiec i celebryta na portalach Sport.pl i Pudelek.pl w latach 2014/2018
  • Język prezenterów w radiu komercyjnym na przykładzie Radia Leliwa
  • Medialny wizerunek KSW (Konfrontacji Sztuk Walki) na stronach internetowych w latach 2017-2018
  • Wizerunek medialny sędziów piłkarskich Pawła Gila i Szymona Marciniaka w portalu internetowym weszlo.com w latach 2013-2018