dr Wojciech Wciseł

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Języka, Retoryki i Prawa Mediów

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Media interest in the initiatives promoting multiculturalism of Lublin
  [Medialność inicjatyw promujących wielokulturowość Lublina]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Człowiek ukryty w kwotach, liczbach i statystykach. Wypowiedzi polityków w kontekście migrantów i uchodźców

Usługi dydaktyczne za granicą

 • Preparation and implementation of a series of classes in the field of intercultural communication, social media and mobility for young people in Greece, Spain, Portugal, Cyprus and Poland as part of the Erasmus + project
  [Przygotowanie i realizacja cyklu zajęć z zakresu komunikacji międzykulturowej, social media i mobilności dla młodzieży w Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Cypru i Polski w ramach projektu Erasmus+]

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Zaangażowanie studentów IDiKS KUL na rzecz integracji cudzoziemców na Lubelszczyźnie
 • Medialność inicjatyw promujących wielokulturowość Lublina

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wrażliwość dziennikarza a wrażliwość społeczna na przykładzie relacji medialnych dotyczących kryzysu migracyjnego w latach 2015-2017

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Wybory samorządowe - samorządowe wybory

Organizacja konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa "Jakie media"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Prawda czasu - prawda ekranu na przykładzie relacji medialnych z okresu kryzysu migracyjnego
 • Internet w służbie integracji cudzoziemców
 • Jaki język medialny o uchodźcach w okresie kryzysu migracyjnego (2015-2017)

Organizacja konferencji

 • Organizacja spotkania otwartego z red. Krzysztofem Ziemcem

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w Instytucie Nauk Politycznych UW, Warszawa

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Przyjęcie delegacji z Akademii w Ostrogu na Ukrainie

Usługi dydaktyczne za granicą

 • Preparation and implementation of a series of classes in the field of media education for youth in Greece, Italy and Poland as part of the Erasmus + project
  [Przygotowanie i realizacja cyklu zajęć z zakresu edukacji medialnej dla młodzieży w Grecji, Włoch i Polski w ramach projektu Erasmus+]
 • Preparation and implementation of a series of classes in the field of intercultural communication for youth in Greece, Italy, Germany and Poland as part of the Erasmus + project
  [Przygotowanie i realizacja cyklu zajęć z zakresu komunikacji międzykulturowej dla młodzieży w Grecji, Włoch, Niemiec i Polski w ramach projektu Erasmus+]

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Przygotowanie i przeprowadzenie 60 godzin szkoleń warsztatów społecznych w projekcie "Aktywny student - aktywny absolwent"

Nagroda wewnętrzna

 • Zespołowa Nagroda Rektora KUL II stopnia za koordynowanie Światowego Zjazdu Absolwentów KUL w IDiKS

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Olimpiada Medialna 2018 - organizator etapu regionalnego

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Polskie media i medialne inicjatywy obywatelskie wobec napływu uchodźców i migrantów
  [w:] Polityka i Społeczeństwo

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Fala emocji. Reakcje internautów na kryzys migracyjny w 2015 r.

Recenzja artykułu naukowego

 • Recenzja artykułu naukowego "Wykorzystanie mediów w procesach partycypacyjnych"
 • Recenzja artykułu naukowego „Słyszeć to znaczy wyobrazić sobie resztę” O miejscu reportażu radiowego we współczesnej kulturze audiowizualnej i edukacji medialnej
 • Recenzja artykułu naukowego "Wizerunek kształtowany przez premierów rozpoczynający kadencje Sejmu PRL i RP w latach 1989-2015. Studium na bazie wybranych expose

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wielokulturowość Lublina w aktywności medialnej lubelskich organizacji pozarządowych

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Panel dyskusyjny: „Europejska perspektywa dla Ukrainy?”

Organizacja konferencji krajowej

 • Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych 1988-2016. Od Seulu do Rio

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wygłoszenie referatu "Niewygodne fakty. Próby cenzurowania i manipulacji faktami dotyczącymi kryzysu migracyjnego w polskich mediach na wybranych przykładach
 • "First steps in Poland" - aplikacje mobilne dla cudzoziemców
 • Zdjęcia uchodźców i migrantów w służbie newsów i fake newsów
 • Na kłopoty - uchodźcy! Cudzoziemcy przedmiotem sporu politycznego w przekazie medialnym w latach 2014-2016
 • Reprezentacja uchodźców na igrzyskach w Rio de Janeiro w przekazie medialnym
 • Zaufanie a naiwność wśród użytkowników Facebooka na przykładzie dotyczących uchodźców
 • Realne a medialne bariery przyjmowania uchodźców w Polsce

Udział w konferencji krajowej

 • Udział w konferencji naukowej "Jubileusz 50-lecia Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Doskonałość edukacji akademickiej - jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia

Organizacja konferencji

 • Organizacja spotkania z reporterem wojennym Marcinem Mamoniem "Dżihad od środka. Braterstwo albo śmierć"
 • VI Studenckie Spotkania Komunikacji
 • Pierwszy Dzień Absolwenta Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

Staż finansowany ze środków własnych

 • Staż naukowy w Instytucie Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w Instytucie Nauk Politycznych UW, Warszawa
 • Kwerenda naukowa w Radiu Jasna Góra
 • Kwerenda naukowa w Lokalnej Grupie Działania "Razem dla Radomki"
 • Kwerenda naukowa w SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Kwerenda naukowa w MINOR ASIANS UNION OF THIVA, Ateny - Grecja
 • Kwerenda naukowa w Instytucie Nauk Politycznych UW, Warszawa

Inny wyjazd naukowy

 • Udział w VII warsztatach metodologicznych medioznawców. Sekcja: Wirtualna rzeczywistość (VR)

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Facebook jak trzepak. Bać się czy lubić? Fenomen mediów społecznościowych w XXI wieku

Usługi eksperckie za granicą

 • Przygotowanie i realizacja cyklu zajęć z zakresu edukacji medialnej dla młodzieży w Grecji, Cypru, Włoch, Chorwacji i Polski w ramach projektu Erasmus+

Usługi eksperckie w kraju

 • Udział w panelu eksperckim dot. wizerunku uchodźców

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Przygotowanie i przeprowadzenie 60 godzin szkoleń warsztatów społecznych w projekcie "Aktywny student - aktywny absolwent"

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Organizacja VII edycji Olimpiady Medialnej

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kościół a kryzys migracyjny w polskiej przestrzeni medialnej
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej
 • The migratory crisis in the eyes of the party leaders during the parliamentary campaign in Poland in 2015
  [Kryzys migracyjny w wypowiedziach liderów partyjnych podczas parlamentarnej kampanii wyborczej w Polsce w 2015 roku]
  [w:] Political Preferences

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Kryzys rzetelności dziennikarskiej w kontekście kryzysu migracyjnego
 • Horizon of solidarity knows no boundaries - volunteering for refugees as an example of a model to build a strong Europe of values
  [Horyzont solidarności nie zna granic - wolontariat dla uchodźców jako przykład budowania silnej Europy wartości]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Integracja oczami cudzoziemców

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Integrating international students: perspectives from cities, civil society and academia
  [Integracja studentów zagranicznych: perspektywy miast, społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich]
 • Jak sprostać napływowi osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, uchodźców i migrantów?

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Lubię - nie lubię. Facebook o kryzysie migracyjnym
 • Polskie media i medialne inicjatywy obywatelskie wobec napływu uchodźców i imigrantów
 • Kryzys migracyjny a medialna tożsamość uchodźców i migrantów w portalach
 • Fala emocji. Reakcje internautów na kryzys migracyjny w 2015 roku
 • Medialność projektów unijnych integrujących cudzoziemców jako przykład oddziaływania lokalnego w mediach
 • Terroryzm - tego nie zobaczysz w telewizji. Alternatywne źródła informacji medialnych
 • Edukacja dla integracji - medialne inicjatywy na rzecz integracji cudzoziemców w Polsce

Udział w konferencji krajowej

 • Prawne możliwości przyjmowania uchodźców innych niż przesiedlenia
 • Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce - nowe otwarcie
 • Od komunikacji społecznej do kultury komunikacji
 • Lubelskie Forum Młodych Naukowców "Kierunek Innowacje"
 • Mobilność w sieci. Relacje. Bezpieczeństwo. Rozwój.

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Organizacja i prowadzenie spotkania z bp Marcelo Arturo González Amadorem, ordynariuszem diecezji Santa Clara na Kubie

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Facebook jak trzepak. Bać się czy lubić? Fenomen mediów społecznościowych w XXI wieku
 • Jak korzystać z mediów, czyli o manipulacji i perswazji medialnej
 • Islam i Chrześcijaństwo - podobieństwa i różnice

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Warsztaty medialne dla wolontariuszy Międzynarodowej Grupy OMNES GENTES

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Członkostwo w Polskim Towarzystwie Edukacji Medialnej

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL IV stopnia

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Potrzeba badania wizerunku Obywateli Państw Trzecich w mediach
 • Współpraca mediów z cudzoziemcami, OPT i NGO - wnioski z badań i rekomendacje
 • Extremism in Poland: radical movements and social attitudes in Poland as a phenomenon of political extremism
  [Ekstremizm w Polsce. Skrajne ruchy i postawy społeczne w Polsce jako zjawisko ekstremizmu politycznego]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Dziennikarz społecznie zaangażowany. Nowy obszar społeczności mediów

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Promocja i komunikacja z mediami – media społecznościowe
 • Polish migration policy - guidelines and the current situation
  [Polska polityka migracyjna - stan obecny i wyzwania]
 • Wstęp
 • Lublin - miasto integracji
 • Introduction
  [Wstęp]
 • Polish migration policy - guidelines and the current situation
  [Polska polityka migracyjna - stan obecny i wyzwania]
 • Lublin - a city of integration
  [Lublin - miasto integracji]

Artykuł w czasopiśmie

 • Migranci i uchodźcy - wyzwanie badacze i integracyjne
  [w:] Przegląd Uniwersytecki
 • A może... Centrum Wolontariatu?
  [w:] Coś Nowego
 • A może... Stowarzyszenie Solidarności Globalnej?
  [w:] Coś Nowego
 • Wolontariat - lubię to!
  [w:] Przegląd Uniwersytecki
 • Media i studenci w służbie integracji
  [w:] Coś Nowego

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Integracja cudzoziemców w wybranych krajach i miastach europejskich - dobre praktyki
 • Integracja lokalna czy medialna? Badanie wizerunku medialnego Obywateli Państw Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych
 • Siła współpracy
 • Miasto Radom i NGO – naturalni partnerzy. Przewodnik po możliwych formach współpracy
 • Zakładamy NGO w Radomiu
 • Podręcznik zarządzania NGO
 • Integration of foreigners in selected European countries and cities - good practice
  [Integracja cudzoziemców w wybranych krajach i miastach europejskich - dobre praktyki]

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowy Kongres Integracyjny - Drogi i bezdroża integracji cudzoziemców

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Extremism in Poland: radical movements and social attitudes in Poland as a phenomenon of political extremism
  [Ekstremizm w Polsce. Skrajne ruchy i postawy społeczne w Polsce jako zjawisko ekstremizmu politycznego]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Moderacja dyskusji panelowej podczas Międzynarodowego Kongresu Integracyjnego - Drogi i bezdroża integracji cudzoziemców
 • Medien für die Armen. Hilfe die Armen und die Rolle der Medien zugunsten der Solidarität mit den Bedürftigen. Die Erfahrung der polnischen, deutschen, ukrainischen und litauischen
  [Media dla biednych. Pomoc ubogim i rola mediów na rzecz solidarności z potrzebującymi. Doświadczenia polskie, niemieckie, ukraińskie i litewskie]
 • Solidarni bez granic

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Udział wolontariatu i mediów w procesie integracji cudzoziemców

Organizacja konferencji krajowej

 • Konferencja podsumowująca projekt „Media w służbie integracji”
 • Organizacja konferencji - Integracja lokalna czy medialna?
 • Obraz "zwykłego" człowieka w mediach

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wróg u bram? Internet w Polsce o fali uchodźców w 2015 roku
 • Wolontariat i medialne inicjatywy służące integracji cudzoziemców w Lublinie
 • Zwykłe relacje Polak - cudzoziemiec w polskiej przestrzeni medialnej
 • Wnioski i rekomendacje z badań

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Moderacja panelu - Młodzi i media idą razem

Udział w konferencji krajowej

 • Sympozjum "Nauka drogą do Nobla" - XII Lubelski Festiwal Nauki
 • Konferencja: Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL
 • Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi
 • Warsztaty "Design Thinking"
 • Konferencja: Rozwój umiejętności cyfrowych - Politechnika Gdańska

Organizacja konferencji

 • V Studenckie Spotkania Komunikacji

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Animacja panelu dyskusyjnego: Inni czy Obcy? (Nie)kompetentne media o cudzoziemcach

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa - Polskie Forum Migracyjne

Inny wyjazd naukowy

 • Wizyta studyjna - Wiedeń - Ministry for Europe, Integration and Foreign Affaires

Kierownictwo złożonego projektu - organizacja międzynarodowa

 • Research proposal: Critical analysis of media discourse about the military conflict between Russia and Ukraine in three Russian television stations (RT TV Channel, Sputnik news agency and Первый канал TV Channel) and in related social media (Facebook profiles and Twitter tweets).
  [Krytyczna analiza dyskursu (KAD) medialnego o konflikcie zbrojnym pomiędzy Rosją i Ukrainą w trzech rosyjskich stacjach telewizyjnych (RT TV Channel, Sputnik news agency and Первый канал TV Channel) oraz w powiązanych z nimi mediami społecznymi (profile na Facebooku i wpisy na Twitterze)]

Usługi naukowo-badawcze za granicą

 • Extremism in Poland: radical movements and social attitudes in Poland as a phenomenon of political extremism

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Członek zespołu ekspertów ds. Funduszu Azylu, Migracji i Integracji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
 • Zespół ekspertów KUL

Działalność odczytowa

 • Dziennikarstwo i Pasja - wykład dla uczestników Olimpiady Wiedzy o Mediach
 • Manipulacja w mediach - wykład dla uczestników Akademii Młodych Dziennikarzy

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Olimpiada Wiedzy o Mediach 2015 - Członek Komitetu Okręgowego w Lublinie

2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Tu i teraz. Medialne wsparcie inicjatyw wolontarystycznych służących integracji cudzoziemców na Lubelszczyźnie na przykładzie działań Centrum Wolontariatu
 • Projekt portalu naukowego "Naukaibiznes.pl"

Rozdział w książce

 • Radio z Pasją

Artykuł w czasopiśmie

 • Cudzoziemcy w Lublinie
  [w:] Gość Niedzielny : tygodnik dla ludu polskiego Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Medien für die Armen. Hilfe die Armen und die Rolle der Medien zugunsten der Solidarität mit den Bedürftigen. Die Erfahrung der polnischen, deutschen, ukrainischen und litauischen
  [Media dla biednych. Pomoc ubogim i rola mediów na rzecz solidarności z potrzebującymi. Doświadczenia polskie, niemieckie, ukraińskie i litewskie]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Medialny obraz działań podejmowanych przez polskie organizacje pozarządowe

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Moderator panelu międzynarodowego podczas Polsko-Rosyjskiego Forum Organizacji Pozarządowych

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Działania w szkołach wyższych. Studenci i naukowcy dla integracji

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Przejawy manipulacji w dziennikarstwie, reklamie i public relations - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Stypendium finansowane ze środków projektu UE

 • Stipendium im Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien
  [Stypendium w Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien]

Stypendium finansowane przez uczelnię

 • Scholarship Society of Friends of the Catholic University of London
  [Stypendium Towarzystwa Przyjaciół KUL w Londynie]

Inny wyjazd naukowy

 • Wizyta studyjna - Porto, ASI-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL
 • Wizyta studyjna - Praga, Ministerstvo Vnitra
 • Wizyta studyjna - Directora General for Immigration of the Generalitat

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z funduszy UE

 • EFI SSG - Media w służbie integracji. Działania na rzecz wsparcia medialnego inicjatyw integrujących cudzoziemców w Polsce
 • EFI KUL - Integracja lokalna czy medialna? Badanie wizerunku medialnego Obywateli Państw Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym z funduszy UE

 • EFI SSG - Współpraca międzynarodowa jako metoda budowania lokalnego potencjału integracyjnego polskich miast (Lublina i Białegostoku)

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Założyciel i Przewodniczący Medialnej Sieci Wsparcia Integracji

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Konkurs Wiedzy o Mediach 2014 - Członek Komitetu Okręgowego w Lublinie

2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Obraz wolontariatu w lubelskich mediach - wzajemne wyzwania stojące przed organizacjami angażującymi wolontariuszy i organizującymi akcje charytatywne
 • Medialna aktywność NGO's na rzecz integracji cudzoziemców - rekomendacje praktyka
 • Media a integracja cudzoziemców w Unii Europejskiej problemem naukowo-badawczym
 • Tożsamość wolontariuszy w służbie wielokulturowości na przykładzie wybranych doświadczeń polskich i norweskich

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Integracja lokalna czy globalna? Medialne narzędzia integracji z cudzoziemcami na przykładzie Lubelszczyzny

Rozdział w książce

 • Motywacja do bycia razem - kluczem do integracji uchodźców

Artykuł w czasopiśmie

 • Integracja globalna czy lokalna? Sens projektów - sens integracji
  [w:] Coś Nowego

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Polnische Modell der freiwilligen Arbeit im Namen der Flüchtlinge am Beispiel des Zentrums Volunteer Association und Globale Solidarität
  [Polski model wolontariatu na rzecz uchodźców na przykładzie działań Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenia Solidarności Globalnej]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Integracja w globalnej wiosce. Media o cudzoziemcach w Polsce i Unii Europejskiej

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Image of foreigners in German and Austrian media
  [Obraz cudzoziemców w mediach niemieckich i austriackich]
 • Integracja cudzoziemców w Polsce. Wersja 2.0 czy 0:2?
 • Integracja w globalnej wiosce. Media o cudzoziemcach w Polsce i Unii Europejskiej
 • Integracja w globalnej wiosce. Obraz cudzoziemców w mediach niemieckich i austriackich

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Mądrość dziennikarza drogą do integracji, czyli jak mówić w mediach o uchodźcach
 • Die Zivilgesellschaft für Flüchtlinge in Polen. Gestern und heute
  [Społeczeństwo obywatelskie dla uchodźców w Polsce. Wczoraj i dziś]
 • Medialna aktywność NGO’s na rzecz integracji cudzoziemców

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Integracja cudzoziemców w Polsce. Wersja 2.0 czy 0:2?

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Kampanie społeczne na rzecz integracji cudzoziemców
 • Polnische Modell der freiwilligen Arbeit für Flüchtlinge am Beispiel der Aktionen Freiwilligenzentrum in Lublin
  [Polski model wolontariatu na rzecz uchodźców na przykładzie działań Centrum Wolontariatu w Lublinie]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Praktyczne aspekty integracji cudzoziemców na Lubelszczyźnie
 • Integracja lokalna czy medialna? Medialne narzędzia integracji z cudzoziemcami na przykładzie Lubelszczyzny
 • Integracja lokalna czy medialna? Medialne narzędzia integracji z cudzoziemcami na przykładzie Lubelszczyzny
 • Stereotypołamacze - wolontariusze! Realne czy medialne działania Centrum Wolontariatu na rzecz integracji uchodźców

Udział w konferencji krajowej

 • Aktywny udział imigrantów w życiu obywatelskim i politycznym - doświadczenia, korzyści, wyzwania
 • Forum Organizacji Parasolowych
 • Monitor integracji. Doskonalenie Metod i Narzędzi do Oceny Skuteczności Polityki Integracyjnej

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • W poszukiwaniu mądrości międzypokoleniowej

Inny wyjazd naukowy

 • Wizyta studyjna - Glasgow

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Studienaufenthalt im Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien
  [Wizyta studyjna w Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien]

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • The organization opened the lecture: The image of foreigners in the Austrian media - Dr. Petra Herczeg, Universität Wien (Austria)
  [Organizacja wykładu otwartego: Obraz cudzoziemców w mediach austriackich - dr Petra Herczeg, Universität Wien (Austria)]
 • The organization opened the lecture: The image of foreigners in the German media - PD Dr. Jan Asmussen, Christian-Albrechts-University in Kiel (Germany)
  [Organizacja wykładu otwartego: Obraz cudzoziemców w mediach niemieckich - PD dr Jan Asmussen, Christian-Albrechts-Universität w Kiel (Niemcy)]
 • The organization of workshops for students, journalists and NGO workers - dr Petra Herczeg, Universität Wien (Austria)
  [Organizacja warsztatów dla studentów, dziennikarzy i pracowników NGO - dr Petra Herczeg, Universität Wien (Austria)]
 • The organization of workshops for students, journalists and NGO workers - PD dr Jan Asmussen, Christian-Albrechts-Universität in Kiel (Niemcy)
  [Organizacja warsztatów dla studentów, dziennikarzy i pracowników NGO - PD dr Jan Asmussen, Christian-Albrechts-Universität w Kiel (Niemcy)]

Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE

 • Praktyczne aspekty integracji cudzoziemców na Lubelszczyźnie

Usługi eksperckie w kraju

 • Superwizja ekspercka - Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu
 • Labolatorium projektowe
 • Wolontariat w praktyce

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Organizacja festiwalu nauki

 • O wolontariacie z pasją w mediach

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Organizacja warsztatów: Budowanie wizerunku cudzoziemców w mediach na podstawie doświadczeń austriackich, niemieckich i polskich

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Presentation of charity organizations and voluntary service in the local press, with the example of Volunteer Center (Centrum Wolontariatu) and Youth Ministry Center (Centrum Duszpasterstwa Młodzieży) in Lublin
  [Prezentacja organizacji charytatywnych i wolontariatu w lokalnej prasie, na przykładzie Centrum Wolontariatu i Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie]
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej

Kurs e-learningowy

 • Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu – umowa na wolontariat

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Budowanie zespołu na przykładzie programu Pomocy Uchodźcom
 • Zespołowość. Program pomocy uchodźcom

Recenzja książki naukowej

 • Media i psychologia. Wybrana literatura tematyczna w języku polskim z lat 2000 - 2011

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Razem - Model wolontariatu na rzecz integracji uchodźców
 • Integracja w globalnej wiosce. Obraz cudzoziemców w mediach słowackich i czeskich.

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Doświadczenia zdobywane przez studentów podczas studiów

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Razem - Model wolontariatu na rzecz integracji uchodźców

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wolontariat na Lubelszczyźnie - wyzwania i perspektywy
 • Media lokalne na rzecz integracji cudzoziemców

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Szanse i możliwości w Unii Europejskiej: wolontariat, projekty, wymiany studentów, kryzys gospodarczy i jego wpływ na młodzież

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Moderowanie panelu dyskusyjnego: Rola i znaczenie Kościoła w rozumieniu śp. abp. Józefa Życińskiego

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Lokalni liderzy i animatorzy społeczni

Udział w konferencji krajowej

 • Mieszkania chronione - integracja cudzoziemców w Polsce
 • Człowiek w labiryncie Sieci - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Gra o życie"

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa - Centrum Wolontariatu w Warszawie
 • Kwerenda naukowa - Miejska Biblioteka Publiczna, Biała Podlaska-Terespol

Inny wyjazd naukowy

 • Wyjazd - MEDIATORY 2012 - opiekun grupy studenckiej

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • The organization opened the lecture: The image of foreigners in the Slovak media - Dr. Michal Vašečka, Masaryk University in Brno (Slovakia)
  [Organizacja wykładu otwartego: Obraz cudzoziemców w mediach słowackich- dr Michal Vašečka, Uniwersytet Masaryk w Brnie (Słowacja)]
 • The organization of workshops for students, journalists and NGO workers - dr Michael Šmídová, Charles University in Prague (Czech Republic)
  [Organizacja warsztatów dla studentów, dziennikarzy i pracowników NGO - dr Michaela Šmídová, Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy)]
 • The organization opened the lecture: The image of foreigners in the Czech media - Dr. Michael Šmídová, Charles University in Prague (Czech Republic)
  [Organizacja wykładu otwartego: Obraz cudzoziemców w mediach czeskich - dr Michaela Šmídová, Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy)]
 • Organizacja warsztatów dla studentów, dziennikarzy i pracowników NGO - dr Michal Vašečka, Uniwersytet Masaryk w Brnie (Słowacja)
  [Organizacja warsztatów "Słowackie media na rzecz integracji z cudzoziemcami - wybrane doświadczenia i modele współpracy" dla studentów, dziennikarzy i pracowników NGO - dr Michal Vašečka, Uniwersytet Masaryk w Brnie (Słowacja)]

Kierownictwo realizowanego projektu - przedsiębiorstwo krajowe

 • W krainie legend i multimediów. Edukacja kulturalna dzieci uchodźców połączona z powstaniem multimedialnego pakietu edukacyjnego

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Menedżer projektów badawczych"
 • Organizacja warsztatów: Budowanie wizerunku cudzoziemców w mediach na podstawie doświadczeń słowackich, czeskich i polskich
 • Jak z pasją mówić w mediach o wolontariacie? cz. 2
 • Jak z pasją mówić w mediach o wolontariacie? cz. 1

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wolontariat w mediach jako przykład odpowiedzialnych mediów
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek redakcji
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Organizacja konferencji "Bo byłem przybyszem..."

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Polnisch Erfahrung der freiwilligen Arbeit für Flüchtlinge und Ausländer. Medienpraxis
  [Polskie doświadczenia wolontariatu na rzecz uchodźców i cudzoziemców. Praktyki medialne]
 • Wolontariat w mediach jako przykład odpowiedzialnych mediów
 • Tożsamość wolontariuszy w służbie wielokulturowości na przykładzie wybranych doświadczeń polskich i norweskich
 • Obraz wolontariatu w mediach

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Wolontariat szansą na rozwój młodego człowieka

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Model wolontariatu na rzecz zapobiegania wykluczeniu imigrantów w UE

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Europe of active citizens: volunteering
  [Europa aktywnego obywatelstwa: wolontariat]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Uczestnictwo imigrantów w życiu publicznym - rola mediów

Udział w konferencji krajowej

 • Cudzoziemcy na rynku pracy
 • Sytuacja cudzoziemców w Polsce - stan, możliwości, potrzeby - wnioski z realizacji projektu "Wspólny dom - Polska"

Organizacja konferencji

 • Debata: 100 dni Prezydenta Żuka
 • Rok Prezydenta Żuka
 • Lublin rok po wyborach prezydenckich. Miasto dialogu? Inwestycji? Kultury?

Stypendium Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

 • Stypendium FSS - Oslo (Norwegia)
  [Stypendium - FSS - Oslo (Norwegia)]

Kierownictwo realizowanego projektu finansowane funduszy UE

 • Integracja w globalnej wiosce. Działania na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej w środowisku lubelskim

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Certyfikat ukończenia szkolenia "Znaczenie badań naukowych i prac B+R dla gospodarki
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi"

2010


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Internet jako współczesny areopag nowej ewangelizacji

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wolontariat i akcje charytatywne w tygodnikach katolickich archidiecezji lubelskiej
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wolontariat - pierwszy krok na rynku pracy

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Młodzi wykluczeni w różnych środowiskach

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wolontariat - pierwszy krok na rynku pracy

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Warunki pobytowe w Ośrodkach dla Cudzoziemców w Polsce

Organizacja konferencji

 • Debata z kandydatami na urząd Prezydenta Lublina: Młody człowiek w Lublinie. Nadzieje i obawy młodzieży. Czy będą dumni z Lublina czy wybiorą inne miejsce do życia?
 • Debata z kandydatami na urząd Prezydenta Lublina: Żuk vs. Sprawka
 • Debata z kandydatami na urząd Prezydenta Lublina: Lubelskie bariery. W przestrzeni miejskiej i w każdym z nas
 • Debata z kandydatami na urząd Prezydenta Lublina: Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Tożsamość społeczno-kulturowa mieszkańców Lublina w perspektywie starań miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Członek zespołu interdyscyplinarnego ds. integracji cudzoziemców przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie i Caritas Archidiecezji Lubelskiej
 • Członek Lubelskiej Sieci Wsparcia Imigrantów

2009


Udział w konferencji krajowej

 • Sytuacja cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce - problemy i wyzwania. Analiza wyników monitoringu

2008


Rozdział w książce

 • Wolontariat dla uchodźców

Udział w konferencji

 • Promocja projektów PIW EQUAL. Techniki public relations, skuteczne kampanie informacyjno-promocyjne, lobbing oraz psychologia wywierania wpływu i skutecznej perswazji

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Członek zespołu doradczego na rzecz integracji uchodźców przy Szefie Urzędu do Spraw Cudzoziemców

2007


Rozdział w książce

 • Summary
  [Podsumowanie]
 • Ocena czasu projektu. Co dalej?
 • Rola wolontariatu w procesie preintegracji uchodźców
 • Istota projektu

2005


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Członek Rady Programowej Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej