dr Wojciech Wciseł

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Języka, Retoryki i Prawa Mediów

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Wojciech Wciseł
Zastępca Dyrektora - Centrum Polonijne KUL
adiunkt - Katedra Języka, Retoryki i Prawa Mediów
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: wojciech.wcisel_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-81876431