Maciej Münnich

dr hab. Maciej Münnich (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej

Stanowisko: Profesor KUL

2023

Prace magisterskie
  • Wojny Merenptaha w świetle jego inskrypcji

2020

Rozprawy doktorskie
  • Plutarch z Cheronei: Żywot Artakserksesa.

2016

Rozprawy doktorskie
  • Szubria – północny wasal i sojusznik Asyrii

2015

Prace magisterskie
  • Tebańskie grobowce królewskie okresu Nowego Państwa
  • Kult prywatny a kult oficjalny Atona w tekstach za panowania Amenhotepa IV Echnatona