Maciej Münnich

dr hab. Maciej Münnich (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej

Stanowisko: Profesor KUL


2022


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • The Light-Life Movement in Poland Under the Communists
  [Ruch Światło-Życie w Polsce w okresie komunistycznym]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Niepaństwowi aktorzy polityki na Bliskim Wschodzie

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Sphere of David’s Influence During His Service to the Philistines (1 Sam 30:26-31). Between Text and Archaeology
  [Sfera wpływów Dawida podczas jego służby u Filistynów (1 Sm 30,26-31). Pomiędzy tekstem a archeologią]
  [w:] ZEITSCHRIFT DES DEUTSCHEN PALASTINA-VEREINS
 • Homoseksualizm w starożytnej Mezopotamii
  [w:] Verbum Vitae

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • gṯr/gṯrm w tekstach ugaryckich – znaczenie i rola w kulcie
 • Zachodniosemickie zaklęcia przeciwko demonom: koncepcje własne i zapożyczenia
 • Ugaryckie rytuały ofiarnicze – problemy interpretacyjne na przykładzie KTU 1.119
 • Homoseksualność w starożytnej Mezopotamii

2020


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Turcja - kłopotliwy sojusznik Zachodu
  [w:] klubjagiellonski.pl

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Budget Problems of Saudi Arabia: Consequences in the Sphere of Security and Regional Policy
  [Problemy budżetowe Arabii Saudyjskiej: Konsekwencje w sferze bezpieczeństwa i polityki regionalnej]
  [w:] Securitologia

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The The Sphere of David’s Influence During His Service to the Philistines (1 Sam. 30:26-31). Between Text and Archaeology
  [Sfera wpływów Dawida podczas jego służby u Filistynów (1 Sm 30,26-31). Pomiędzy tekstem a archeologią]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kozioł dla Azazela a bliskowschodnie magiczne rytuały oddalenia nieczystości

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Sytuacja polityczna w Iraku, a zamachy w Madrycie 11 III 2004

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Atak na przedmoście Dyneburga 27-28 września 1919 r.
  [w:] Przegląd Historyczno-Wojskowy
 • Gniew bogów świata umarłych w wierzeniach starożytnego Bliskiego Wschodu
  [w:] Verbum Vitae

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Wybory w Libanie i Iraku. Zwycięstwo Iranu i umocnienie szyickiego półksiężyca?
  [w:] Defence 24
 • USA wycofują się z Syrii. Jakie skutki dla Bliskiego Wschodu?
  [w:] Defence 24

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Reformy budżetowe Arabii Saudyjskiej
 • Budget problems of Saudi Arabia: consequences in the sphere of security and regional policy
  [Problemy budżetowe Arabii Saudyjskiej: konsekwencje w sferze bezpieczeństwa i polityki regionalnej]
 • Dawid u Filistynów: itinerarium

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Panel w ramach grupy "Bliski Wschód jako klucz w nowym ładzie międzynarodowym"

Udział w konferencji krajowej

 • Zrównoważony system obronny Polski

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rapiuma (KTU 1.20-22). Tłumaczenie i komentarz
  [w:] Scripta Biblica et Orientalia
 • Syria Past and Present
  [Syria: Przeszłość i Teraźniejszość]
  [w:] Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Arabia Saudyjska: Filar stabilności czy źródło problemów w polityce bliskowschodniej

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • "Dziel i rządź". Kirkuk w rękach arabskich
  [w:] Defence24
 • Koniec blokady Deir ez-Zor. Wschodnia Syria pod kontrolą Asada.
  [w:] Defence 24
 • Arabia Saudyjska: dymisje, aresztowania, kryzys, wojna
  [w:] Defence 24

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor naczelny
  [w:] Scripta Biblica et Orientalia

Organizacja konferencji krajowej

 • XII Sympozjum Bliskowschodnie "Rządzący i poddani: symbolika władzy i rzeczywistość rządzenia"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kultowa funkcja władcy w tekstach ugaryckich

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN

 • Teksty ugaryckie - przekład i komentarz

Działalność odczytowa

 • Chrześcijanie w Syrii

2016


Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • „Grzegorz Baran, Życie i śmierć Antiocha IV Epifanesa w przekazach biblijnych i pozabiblijnych. Historia i teologia, Tarnów: Biblos 2015”.
  [w:] Biblical Annals

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Bierność USA wspiera „oś” Moskwy, Ankary i Teheranu
  [w:] Defence24
 • Dymy nad Aleppo
  [w:] Gość Niedzielny : tygodnik dla ludu polskiego Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego
 • Konflikt syryjski w debacie Clinton – Trump
  [w:] DEFENCE 24

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr Witolda Tyborowskiego (UAM)

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Arabia Saudyjska: filar stabilności czy źródło problemów w polityce bliskowschodniej
 • The Concept of Netherworld in the Post-Exilic Biblical Wisdom Circles
  [Wyobrażenia świata umarłych w powygnaniowych kręgach mądrościowych w Izraelu]

Organizacja konferencji krajowej

 • XI Sympozjum "Obcy w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Obcy czy bliscy: zmarli w tekstach z Ugarit

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Sesja I

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Teksty ugaryckie - przekład i komentarz

2015


Książka naukowa recenzowana

 • Syria wiosną 2015. Spojrzenie niepoprawne politycznie

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redakcja naczelna Scripta Biblica et Orientalia
  [w:] Scripta Biblica et Orientalia

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • X Sympozjum naukowe: Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo

2014


Książka naukowa recenzowana

 • Czy istniało królestwo Dawida? Najnowsze wykopaliska w Khirbet Qeiyafa

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Beth-Shemesh in the Early Iron Age
  [Bet Szemesz we wczesnym okresie żelaza]
  [w:] Ugarit-Forschungen

Hasło encyklopedyczne

 • Wróżbiarstwo : I. W religiach pozachrześcijańskich : B. W religiach starożytnego Bliskiego Wschodu
 • Tiglatpilesar I
 • Tiamat
 • Urartu
 • Tanit
 • Ur
 • Uruk
 • Tiglatpilesar III

Organizacja konferencji krajowej

 • IX Sympozjum Starożytny Izrael/Palestyna „Wiedza o świecie w kulturze starożytnego Lewantu”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Czy starożytni znali swoją narodowość? Przynależność etniczna w kontekście wykopalisk w Khirbet Qeiyafa
 • Konflikt w Syrii - spojrzenie niepoprawne politycznie

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Bezpieczeństwo militarne i niemilitarne po zimnej wojnie. Szanse i wyzwania. Sesja III

Udział w konferencji krajowej

 • 52 Sympozjum Biblistów Polskich

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • How to interpret the lack of pork bones at the Iron Age I archaeological sites in Canaan/Israel? The case of the newest excavations in Beth-Shemesh.
 • Can we find any archaeological traces of the Hezekiah's reform?
  [Can we find any archaeological traces of the Hezekiah's reform?]
 • What did the Biblical Goat-Demons look like?

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Stowarzyszenie Biblistów Polskich

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Mit w Biblii i na starożytnym Bliskim Wschodzie
 • Starożytny Egipt: między historią a pop-kulturą
 • Historyk czyta Biblię

2013


Książka naukowa recenzowana

 • The God Resheph in the Ancient Near East

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Avraham Faust, The Archaeology of Israelite Society in Iron Age II, tłum. Ruth Ludlum, Winona Lake: Eisenbrauns 2012, 328 s.
  [w:] Scripta Biblica et Orientalia

Hasło encyklopedyczne

 • Szamasz
 • Sumer
 • Suza
 • Sumerowie
 • Sin
 • Szadrafa
 • Syria : I. Dzieje najdawniejsze

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Starożytna gra o tron
  [w:] Biblia krok po kroku

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • dorobek dr Olgi Drewnowskiej-Rymarz

Organizacja konferencji krajowej

 • Waj-ja’asu peri tewu’a (Ps 107,37). VIII Sympozjum naukowe poświęcone starożytnemu Izraelowi/Palestynie

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kości wieprzowe a sprawa izraelska
 • Z dziejów walk polskich pociągów pancernych w latach 1918–1921
 • Bet-Szemesz – miasto elity kananejskiej?

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Wywiad radiowy dla Radia ER
 • Wywiad radiowy

2012


Hasło encyklopedyczne

 • Reszef
 • Sargon II
 • Sargon Wielki

Organizacja konferencji krajowej

 • VII Sympozjum poświęcone starożytnemu Izraelowi/Palestynie „Kobiece - Męskie”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Początki murów kazamatowych w Judzie

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Biblijne tabu w ujęciu Jerzego Wasilewskiego

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • VII Sympozjum poświęcone starożytnemu Izraelowi/Palestynie „Kobiece - Męskie”

Udział w festiwalu nauki

 • IX Lubelski Festiwal Nauki
 • IX Lubelski Festiwal Nauki

2011


Książka naukowa recenzowana

 • Reszef - bóg starożytnego Orientu

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z konferencji „Życie religijne starożytnego Izraela/Palestyny”, Lublin, 27-29 września 2011
  [w:] Scripta Biblica et Orientalia

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • recenzja: Judit M. Blair, De-Demonising the Old Testament, (Forschungen zum Alten Testament 37), Tübingen: Mohr Siebeck 2009.
  [w:] Scripta Biblica et Orientalia

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Jak uprawiano ziemię w Izraelu?
  [w:] Biblia krok po kroku

Organizacja konferencji krajowej

 • VI Sympozjum poświęconego starożytnemu Izraelowi / Palestynie "Życie religijne"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Między Biblią i archeologią: przykład świątyni z Arad
 • Reszef potomek Efraima (1 Krn 7,25) a kult Reszefa w Izraelu

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • VI Sympozjum poświęconego starożytnemu Izraelowi / Palestynie "Życie religijne"

Kierownictwo realizowanego projektu - Fundacja Nauki Polskiej

 • Translation of the scientific monograph book
  [Tłumaczenie monografii naukowej]

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna IV stopnia

2009


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Two Faces of Resheph in Egyptian Sources

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor naczelny
  [w:] Scripta Biblica et Orientalia

Udział w zawarciu umowy z krajowym ośrodkiem naukowym

 • Umowa o współpracy
 • Umowa o współpracy
 • Umowa o współpracy

2008


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • The Cult of the Bronze Serpents in Ancient Canaan and Israel

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • redaktor serii

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN

 • Reszef - bóg starożytnego Orientu

2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • What did the Biblical Goat-Demons Look Like?
  [w:] Ugarit-Forschungen

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • European Association of Biblical Studies

2004


Książka naukowa recenzowana

 • Obraz Jahwe jako władcy choroby