dr Małgorzata Peroń

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Krytyki Literackiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kamienne alegorie. O wierszach Zbigniewa Herberta inspirowanych twórczością rzeźbiarską
  [w:] Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Nasze filmy są w nas. Między biografią a opowieścią o filmie (J.Kos-Krauze, A. Pawlicka, Jest życie po końcu świata)
 • Kronos Witolda Gombrowicza - dziennik "najbliżej siebie"

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Czytanie współczesności. 2

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Istinska drama koirinieni goranu. Za stichotworieniemo „Koirinamana duszata” ot Zbigniew Xerbert
  [w:] Литературен Вестник

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Nieznane wybrzeża. O wierszu „Obłoki nad Ferrarą” Zbigniewa Herberta
 • Obrazy stworzenia świata w poezji Jana Pawła II i ks. Janusza S. Pasierba
 • O ekfrazie w poezji ks. J.S. Pasierba w perspektywie filozofii dialogu

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Przywracanie wartości. Rec. Jan Księżyk, Znaczenie ekfrazy dla poetyki narracji eseistycznej - formy ocalenia wartości i doświadczenia piękna w eseistyce Zbigniewa Herberta, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, ss. 130
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • "Napis. Kwartalnik kulturalny. Liryka. Epika. Dramat"
  [w:] "Napis. Kwartalnik kulturalny. Liryka. Epika. Dramat"

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Seria: Pisane, czytane (z prac Katedry Krytyki Literackiej KUL), t.2.

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Polska miłością wskrzeszona : biblia - kultura - niepodległość

Autorska realizacja i upublicznienie dzieła plastycznego

 • Krzysztof Sokolovski: "Sztuka neosakralna"

Organizacja konferencji krajowej

 • Wolność – prosta jak oddychanie? Inspiracje wolnością w najnowszej poezji polskiej”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • „Pamiętnik z powstania” Krzysztofa Krauze – nowe odsłony wolności
 • „Nasze filmy są w nas”. Pomiędzy biografią a opowieścią o filmie (J. Kos-Krauze, A. Pawlicka, „Jest życie po końcu świata”)
 • „Zmierzyć się ze światem”. O trudzie podróżowania w twórczości Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta
 • Literackie zapisy pamięci „pokolenia trzydziestolatków” („Znaki szczególne” Pauliny Wilk i „Guguły” Wioletty Grzegorzewskiej)

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Panel: Inspiracje biblijne w dziełach sztuki na przestrzeni dziejów, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biblia w literaturze i sztuce”
 • prowadzenie III paneli: Wolność – prosta jak oddychanie? Inspiracje wolnością w najnowszej poezji polskiej”

Inny wyjazd naukowy

 • Erasmus +

Działalność odczytowa

 • Wizerunki Polonii w sztuce na przestrzeni dziejów
 • Michał Anioł niedościgniony geniusz wszechczasów
 • Wynaleźć poezję bez słów. Ćwiczenia z wyobraźni, wykład dla AMH KUL
 • Rysa na dnie filiżanki. Artystyczne i literackie epifanie w świecie rzeczy, wykład dla AMH KUL
 • Pokazać piękno tej Ziemi. Artyści o Polsce

2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Spotkanie ze śmiercią. O wierszu "Właściciel" Romana Honeta
 • Zniszczony świat. Poetyckie wizje katastrofy w twórczości poetów "ośmielonej wyobraźni"

Recenzja książki naukowej

 • recenzja książki: Znaczenie ekfrazy poetyckiej dla narracji eseistcyznej - formy ocalenia wartości i doświadczania piękna w eseistyce Zbigniewa Herberta

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Zachwyt, piękno, udręka ("Obłoki nad Ferrarą" Zbigniewa Herberta)

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Prezentacja książki "Zemsta ręki śmiertelnej. Interpretacje wierszy poetów XX wieku

Organizacja konferencji krajowej

 • Debiuty - najmłodsza poezja polska

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • O ekfrazie w perspektywie wybranych zagadnień filozofii dialogu
 • Obrazy stworzenia świata w poezji Jana Pawła II i ks. Janusza S. Pasierba
 • Pomiędzy zaangażowaniem a intymnością. O tomie "Stacja wieży ciśnień" Dawida Mateusza

Działalność odczytowa

 • Pasja i Zmartwychwstanie w sztuce
 • Referat: Ikonografia świąt Wielkiej Nocy

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Bildungskrimi fur junge Menschen als Beispiel der Reihe Zbigniew Nienackis "Pan Samochodzik"
  [w:] Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • W oknie, w ramie, pod powieką - pragnienie obrazu w poezji Joanny Pollakówny
 • Kryminał edukacyjny dla młodzieży na przykładzie serii "Pan Samochodzik" Zbigniewa Nienackiego
 • "Zgasić światło - słuchać". Rembrandt w poezji ks. Janusza St. Pasierba
 • "W ciemni twojego wnętrza". Fascynacje fortografią w poleskiej poezji i prozie najnowszej

Recenzja książki naukowej

 • Myśląc Polska - recenzja tomu "Literatura - kultura - polskość" (2015)

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Literackie kreacje Tatr i Podhala w wybranych powieściach kryminalnych
 • Literacki Lublin - o poezji debiutantów
 • Zniszczony świat. Poetyckie wizje katastrofy w twórczości poetów nurtu "ośmielonej wyobraźni"
 • Pamiątki po Schulzu. Drohobycz Ziemowita Szczerka
 • Film o końcu świata. Roman Honet: wiersz "właściciel"

Organizacja konferencji krajowej

 • "Powrót do przeszłości?" Gra z konwencją w literaturze polskiej XXI wieku

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • "Znaki szczególne" Pauliny Wilk i "Guguły" Wioeltty Grzegorzeskiej jako (nie) sentymentalna podróż do przeszłości
 • Spotkanie ze światem. O wierszu "Pamięć" Joanny Pollakówny
 • Autobiografia kresowa? Kresy w twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego
 • W co ubrana jest Salome? O dramacie "Salome" Jana Kasprowicza

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • grant: Obrazy Boga, człowieka i świata w literaturze polskiej XX wieku. Interdyscyplinarny projekt literaturoznawczy mający służyć humanistycznej refleksji, która dotyczy odniesień metafizycznych i poszukiwania transcendencji w literaturze”

Odznaczenie krajowe resortowe

 • Medal KEN

Działalność odczytowa

 • Uwaga! Idzie nowe! Skandale w sztuce współczesnej
 • Wizerunki osób bezdomnych w sztuce współczesnej

2015


Książka naukowa recenzowana

 • Plastyczna mapa świata. Poezja ks. Janusza Stanisława Pasierba wobec sztuk wizualnych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • "Z pończochami istny dramat". O wierszu "Jedwab duszy" Zbigniewa Herberta
 • Sztuka włoska w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza

Organizacja konferencji krajowej

 • Niecodzienna codzienność w polskiej poezji współczesnej
 • Humory w literaturze
 • Naukowy lumpeks. Tematy z odzysku
 • Starch i groza we współczesnej literaturze i sztuce

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • "Niedostępny geniusz". O nowatorstwie tomu "Komentarze do fotografii. The Family of Man" (1962) Witolda Wirpszy
 • Nawróceni? O przemianach bohaterów "Sońki" Ignacego Karpowicza
 • Spotkanie i poznanie w wierszu "Jedwab duszy" Zbigniewa Herberta
 • "A jednak świecisz". Rembrandt w poezji ks. J. St. Pasierba
 • Czarny humor w opowiadaniach "Cztery róże dla Lucienne" Ronalda Topora
 • Dziecięce strachy. O tomie "Cała w piachu" Dariusza Suski
 • W zasięgu wzroku. Strategie prezentacji zjawiska bezdomności w sztuce współczesnej

Działalność odczytowa

 • Poetycki album. Inspiracje fotografią w poezji polskiej
 • Tylko ready made? O roli przedmiotów w sztuce współczesnej

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "Malarz uchodźca". Poetyckie spotkanie z Caravaggiem w twórczości ks. Janusza St. Pasierba
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ksiądz wobec świata w reportażu i fikcji literackiej Wojciecha Tochmana

Recenzja książki naukowej

 • Wtajemniczenia (w) Miłosza

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Kryminał edukacyjny dla młodzieży na przykładzie serii "Pan Samochodzik" Zbigniewa Nienackiego

Organizacja konferencji krajowej

 • Erotyzm w literaturze i sztuce XX i XXI wieku
 • "(bez)graniczność"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Sąsiedni kapitel. Rzeźba w poezji Zbigniewa Herberta
 • Opowieści rzeczy. O znaczeniu przedmiotów w "Traktacie o łuskaniu fasoli" Wiesława Myśliwskiego
 • Parwdziwa historia nieskończonej miłości? O "Podwójnym oddechu" Zbigniewa Herberta
 • W oknie, w ramie, pod powieką - pragnienie obrazu w poezji Joanny Pollakówny
 • Poza granicą słowa - poetycki projekt Jiri Kolara
 • Sztuka w poezji ks. Janusza St. Pasierba jako sposób wyrażania doświadczenia religijnego
 • Świat w rozpadzie. O nurcie "ośmielonej wyobraźni" roczników 70-tych (Roman Honet, Bartłomiej Majzel, Radosław Kobierski)
 • Kronos - dziennik intymny Gombrowicza
 • Ukryć się w słowach. "Jedwab duszy" Zbigniewa Herberta
 • Jakości artystyczne obrazu a poetycka metafora (na przykładzie wierszy ekfrastycznych ks. Janusza St. Pasierba)

Udział w festiwalu nauki

 • XI Lubelski Festiwal Nauki
 • XI Lubelski Festiwal Nauki
 • XI Lubelski Festiwal Nauki

Działalność odczytowa

 • W galerii obrazów. Cykle malarskie w poezji ks. Janusza St. Pasierba
 • O poezji bez słów (Jiri Kolar) - prelekcja wygłoszona dla Uniwerstetu Trzeciego Wieku, o. w Poniatowej
 • Kredą i węglem - Różewicz o sztuce - prelekcja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie, o. w Lublinie
 • Podróże Zbigniewa Herberta - prelekcja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie, o. w Lublinie

2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Z tych samych źródeł. Rzeźba antyczna w poezji polskiej XX wieku

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Revitalisation concept of Masovian Duke's Castel in Cichanów
  [Reviitalisation concept od the Masovian Duke's Castel in Ciechanów]

Organizacja konferencji krajowej

 • Ksiądz wobec świata w reportażu i fikcji literackiej Wojciecha Tochmana

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Dusza poety. O wierszu "Epizod z Saint-Benoit" Zbigniewa Herberta
 • "Morskie tercyny". Morze w poezji i eseistyce ks. Janusza Stanisława Pasierba
 • Pół żartem i na serio. "Bajki" i "Król Mrówek" Zbigniewa Herberta
 • Milcząc świadkujemy. Głosy w wierszu "Caravaggio na Malcie" ks. Janusza St. Pasierba
 • W ciemni twojego wnętrza. Fasycnacje fotografią w polskiej poezji i prozie najnowszej

Udział w festiwalu nauki

 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki

Działalność odczytowa

 • Sekrety czasu. Marca Chagalla obrazy z zegarami - odczyt dla Uniwerstetu Trzeciego Wieku
 • Wiersze o obrazach - prelekcja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Organizacja Ogólouniwersyteckiego Konkursu "Kurtyna w górę, czyli opowieści wigilijne jakich jeszcze nie znacie"
 • Jury w IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim Koła Edytorów KUL na krótką prozę

2012


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Niebieska dal - obrazy innego życia (Jarosław Iwaszkiewicz)
  [w:] Dworzec Wschodni

Artykuł w czasopiśmie

 • W systemie Ellis Island
  [w:] Dworzec Wschodni

2011


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • "Czara z trucizną" - o indeksie szkodliwych lekturek
  [w:] Dworzec Wschodni

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor
  [w:] Dworzec Wschodni

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Sztuka w "Podróżach do Włoch" Jarosława Iwaszkiewicza

2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kamień - "węzeł pokrewieństwa" (Zbigniew Herbert)

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Czytanie współczesności. Z prac Katedry Krytyki Literackiej KUL, t.1

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • "Z tych samych źródeł". Rzeźba antyczna w poezji polskiej XX wieku

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Polonistyczne Repetytorium Przedmaturalne - cykliczne spotkania dla maturzystów

2009


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Ulepiony z gliny. "Genesis" w poezji Janusza St. Pasierba
  [w:] ARTykuły : Magazyn Studentów Historii Sztuki KUL
 • Okolicznościowa poezja turystyczna. Przewodniki, albumy i książki o sztuce w eseistyce Zbigniewa Herberta
  [w:] ARTykuły : Magazyn Studentów Historii Sztuki KUL
 • Sekret czasu Marca Chagalla. Obrazy z zegarami
  [w:] ARTykuły : Magazyn Studentów Historii Sztuki KUL

Udział w konferencji krajowej

 • Błogosławiona kołyska. 85 urodziny Zbigniewa Herberta

Działalność odczytowa

 • Juliusz Słowacki i sztuka - prelekcja dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Poniatowej
 • Podróże Juliusza Słowackiego - prelekcja dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Poniatowej

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Jury w konkursie translatologicznym "Probatio Pennae"

2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ślad dłoni szukający... Kształty w poezji Zbigniewa Herberta
  [w:] Colloquia Litteraria

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Gdzie dojrzewają posągi. Inspiracje rzeźbiarskie w poezji Zbigniewa Herberta
  [w:] Rzeczpospolita.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Inspiracje rzeźbiarskie w poezji Zbigniewa Herberta

Działalność odczytowa

 • Sztuka w twórczości Zbigniewa Herberta - reterat wygłoszony dla uczestników Kursu metodycznego dla nauczycieli

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Zbigniewa Herberta
 • Podróże Zbigniewa Herberta - prelekcja i prezentacja multimedialna dla uczniów Zespołu Szkół w Chodlu

2007


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Inspiracje rzeźbiarskie w poezji Zbigniewa Herberta
 • O wierszu "Epizod z Saint-Benoit" Zbigniewa Herberta