dr Małgorzata Peroń

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Krytyki Literackiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Małgorzata Peroń
adiunkt - Katedra Krytyki Literackiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.peron_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-3244-7443