dr Małgorzata Peroń

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury Współczesnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Zimowy 2020/2021

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
WTOREK
ONLINE12:30 - 13:20 T Nauczyciel wobec sytuacji konfliktowych w szkole konwersatorium
CN-20313:20 - 15:00 T Internet pracownia dyplomowa
ONLINE15:00 - 16:40 T Sztuki wizualne w kulturze (perspektywa krytycznoliteracka) konwersatorium
ONLINE16:40 - 17:30 T Warsztat nauczyciela: komunikacja i kultura wykład
ONLINE17:30 - 18:20 T Konsultacje konsultacje
CZWARTEK
ONLINE09:10 - 10:00 T Konsultacje konsultacje
CN-20210:00 - 11:40 T Analiza dzieła literackiego (grupa 3) warsztaty
CN-10115:50 - 17:30 T Multimedia w edukacji konwersatorium

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień