Paweł Wieczorek

mgr Paweł Wieczorek

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Kultury Medialnej

Stanowisko: Asystent

I am experienced journalist, editor, and teacher. As a journalist, I have prepared materials for the largest dailies and magazines in Poland, such as Gazeta Wyborcza, Newsweek, Tygodnik Powszechny, Przekrój, Wprost and others. As an editor, I managed the daily work of many talented, well-known journalists and I was in charge of the editorial departments. I have acted as an expert on television and radio. In my research work, I focus on the study of contemporary journalism, as well as media studies. I have published articles in scientific journals, books, and performed at conferences. I am eagerly sharing my knowledge and experience, especially with journalists and students.

 

Twitter: @Pably_pl

 

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH I BRANŻOWYCH

 • Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
 • Stowarzyszenie Historyków Sztuki
 • Press Club Polska
 • Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

 

PUBLIKACJE. ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

 • Wieczorek P., Algorithm as a Dealer of Compulsive Communication, „Studia Kulturoznawcze. Mobile Media Research”, 2017, nr 3 (13), s. 109-126
 • Wieczorek P., Media wobec oczekiwań masowego odbiorcy, „Rocznik Bibliologiczno – Prasoznawczy”, 2016, tom 8/19, s. 239-254
 • Wieczorek P., Is news liberated or enslaved? Consequences of news aggregation, „Central European Journal of Communication”, 2015, nr 2 (15), s. 205-218
 • Wieczorek P., Szumer M., Ścięci do schematu. Czy dziennikarz jest jeszcze autorem, czy już tylko maszyną do pisania, w: Opposite. Rocznik Instytutu Historii Sztuki we Wrocławiu, 2012, nr 3

 

PUBLIKACJE. ROZDZIAŁY W PUBLIKACJACH KSIĄŻKOWYCH

 • Wieczorek P., Efekt skali w pojęciu szybkości newsa, w: A. Smaga (red.), Szybkość w kulturze, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016
 • Wieczorek P., Nieuchronność Newsa w czasach internetu, w: I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Media informacyjne. Tom 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016
 • Wieczorek P., Gry medialne w kręgu i w kanale, w: W. Furman, P. Kuca, D. Szczepański (red.), Media w kampaniach wyborczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016
 • Wieczorek P., Dziennikarz profesjonalny czy obywatelski? Przyszłość zawodu w wirtualnym newsroomie, w: A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab (red.), Rozwój internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2016, s. 279-288
 • Wieczorek P., Cztery razy „i”. Facebook w praktyce dziennikarskiej, w: W. Godzic, Z. Bauer (red.), E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, Poltext, Warszawa 2015
 • Wieczorek P., News od nowa. Socjalizowanie informacji nowym sposobem dystrybucji przekazu medialnego, w: M. Kaczmarczyk, D. Rott (red.), Problemy konwergencji mediów, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Verbum, Fundacja Humanitas, Sosnowiec – Praga 2013
 • Wieczorek P., Szumer M., Dylematy etyczne w pracy współczesnego dziennikarza i ich wpływ na formę, treść i jakość przekazu medialnego, w: A. Baczyński, M. Dróżdż (red.), Wartość mediów – od wyzwań do szans, Kraków, Wydawnictwo Biblos, 2012, s. 205-221

 

UCZESTNICTWO W ANGLOJĘZYCZNYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH Z WŁASNYM REFERATEM

 • International Seminar “Visual methods in mobile media research”, Institute of Cultural Studies Adam Mickiewicz University, Poznan 23-24 May 2016.
  Referat: „News undressing”
 • 8th Central and European Media and Communication Conference CEECOM2015 „The Digital Media Challenge”, University of Zagreb, Faculty of Political Science, Zagreb 12-14 June 2015.
  Referat: „To Tame the Inevitability or News on the Web”
 • 7th International Central and Eastern European Communication and Media Conference ‚CEECOM 2014, Polish Communication Association (PCA) , CEE Network’s, University of Wroclaw, Wrocław, 12-14 June 2014.
  Referat: „Is News Liberated or Enslaved? Consequences of News Aggregation”

 

UCZESTNICTWO W MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH Z WŁASNYM REFERATEM

 • IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów „Prywatność w Mediach – Prywatność i Społecznościowość Mediów”, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Sekcja „Aksjologia Komunikowania” Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Kraków, 13-14 maja 2015.
  Referat: „Walka algorytmu z użytkownikiem, czyli jak social media rządzą wpisami”
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Polityka Wymazywania. Pamięć, etos, reprezentacja oraz tyrania idei widzialności”, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 17-18 października 2012.
  Referat: „Ścięci do schematu. Czy dziennikarz jest jeszcze autorem, czy już tylko maszyną do pisania?”
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, 31 maja – 1 czerwca 2012.
  Referat: „Dylematy etyczne w pracy współczesnego dziennikarza i ich wpływ na formę, treść i jakość przekazu medialnego”.

 

UCZESTNICTWO W KRAJOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH Z WŁASNYM REFERATEM

 • Współczesne media – gatunki w mediach, Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, Lublin, 4-5 kwietnia 2016.
  Referat: „Gatunkowa spójność cyfrowego newsa”
 • Procesy tabloidyzacji i komodyfikacji polskich mediów, Instytut Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce, 3 grudnia 2015.
  Referat: „Codzienne zgadywanie newsa”
 • Interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa – Szybkość w kulturze, Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 20-21 maja 2015.
  Referat: „Efekt skali w pojęciu szybkości newsa”
 • Kicz w języku/komunikacji, Katedra Współczesnego Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 19-20 maja 2015.
  Referat: „Ekstranews w okowach szczęścia”
 • Media w Europie XXI wieku. Dyskursy medialne w latach 2004-2014, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Zakład Mediów i Komunikowania Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, 15 maja 2015.
  Referat: „Pozorny bezmiar informacji”
 • Media w kampaniach wyborczych, Katedra Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polskie Radio Rzeszów S.A., Towarzystwo Studiów Dziennikarskich oraz „Naukowy Przegląd Dziennikarski”, Rzeszów, 27-28 kwietnia 2015.
  Referat: „Gry medialne w kręgu i w kanale”
 • Współczesne media – media informacyjne, Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, Lublin, 15-16 kwietnia 2015.
  Referat: „Nieuchronność informacji w czasach Internetu”
 • V Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze „Gatunki i formaty we współczesnych mediach”, Katedra Medioznawstwa, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SWPS, Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, Instytut Dziennikarstwa Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa, 26-27 marca 2015.
  Referat: „Fakty czy efekty, czyli iluzje cyfrowego newsa”
 • IV Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze – Wpływ Internetu na ewolucję n@rodowych systemów medialnych, Zakład Zagranicznych Systemów Medialnych Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, Warszawa, 21 marca 2014 roku.
  Referat: „Dziennikarz profesjonalny czy obywatelski? Przyszłość zawodu w wirtualnym newsroomie”
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Problemy konwergencji mediów w Polsce,
  Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Międzynarodowe Centrum Badań nad Mediami i Komunikacją Społeczną, Fundacja „Humanitas”, Kraków, 24 – 25 stycznia 2013.
  Referat: „News od nowa. Socjalizowanie informacji nowym sposobem dystrybucji przekazu medialnego”
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Płeć i władza”, Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewcza w Gnieźnie, Gniezno, 7-8 listopada 2012,
  Referat: „Obraz kobiety i mężczyzny w mediach – światło własne czy odbite?”
 • Konferencja naukowa „Oblicza chciwości a życie publiczne”, Katedra Etyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 23-24 października 2012.
  Referat: „Chciwość mediów czy odbiorców? Dla kogo ścigają się dziennikarze”

 

NIEKTÓRE WYSTĄPIENIA MEDIALNE