Paweł Wieczorek

mgr Paweł Wieczorek

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Kultury Medialnej

Stanowisko: Asystent

mgr Paweł Wieczorek
Asystent - Katedra Kultury Medialnej
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: pawel.wieczorek_anti_spam@kul.pl