Paweł Wieczorek

mgr Paweł Wieczorek

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Kultury Medialnej

Stanowisko: Asystent


2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Algorithm as a Dealer of Compulsive Communication
  [w:] Studia Kulturoznawcze. Mobile Media Research

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Nieuchronność Newsa w czasach internetu
 • Efekt skali w pojęciu szybkości newsa
 • Dziennikarz profesjonalny czy obywatelski? Przyszłość zawodu w wirtualnym newsroomie
 • Gry medialne w kręgu i w kanale

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Media wobec oczekiwań masowego odbiorcy
  [w:] Rocznik Bibliologiczno – Prasoznawczy

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • News undressing

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Gatunkowa spójność cyfrowego newsa

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Cztery razy „i”. Facebook w praktyce dziennikarskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Codzienne zgadywanie newsa