Ks. prof. dr hab. Dariusz Lipiec

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Pastoralnej

Stanowisko: Profesor

2023

Rozprawy doktorskie
  • Formacja kapłańska w świetle nauczania papieża Franciszka. Studium teologicznopastoralne

2022

Rozprawy doktorskie
  • Parafialna rada duszpasterska miejscem współpracy duchowieństwa i laikatu. Studium teologicznopastoralne
  • Budowanie wspólnoty prezbiterium diecezjalnego w świetle nauczania Kościola po Soborze Watykańskim II. Studium teologicznopastoralne

2021

Rozprawy doktorskie
  • Realizacja funkcji charytatywnej w Diecezji Siedleckiej w latach 1945-2018

2019

Rozprawy doktorskie
  • Środki społecznego przekazu w ewangelizacji. Studium z edukacji medialnej na przykładzie diecezji siedelckiej w latach 1992-2017

2017

Rozprawy doktorskie
  • Apostolat rodziny wielodzietnej. Studium z duszpasterstwa rodzin

2015

Rozprawy doktorskie
  • Formacja chrześcijańska pątników. Studium teologicznopastoralne w świetle badań uczestników Pieszej Pielgrzymki Podolskiej na Jasną Górę