dr hab. Robert Szwed

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Kultury Medialnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

 

Konsultacje:

Majdanek - 244 - wtorek 12.30 - 13.30

lub indywidualnie po uprzednim kontakcie

Office Hours: Tue. 12.30 – 13.30 and by appointment

Tel. służb.: (+4881)4545312 (w godzinach konsultacji)
E-mail: szwed@kul.lublin.pl

 

KARTA OCENY PREZENTACJI

Kryteria

1

2

3

4

5

6

7

Szczegółowe uwagi

1. Ocena struktury prezentacji

Poprawna struktura prezentacji (wstęp, zakończenie i poszczególne części)

 

 

 

 

 

 

 

 

Główna myśl i cel jest czytelna i zrozumiała od początku

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENA OGÓLNA

 

2. Ocena slajdów

Długość prezentacji (liczba slajdów i czas trwania)

 

 

 

 

 

 

 

 

Estetyka i czytelność slajdów (kolory, litery, wykresy)

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENA OGÓLNA

 

3. Ocena sposobu wypowiedzi

Sposób prezentacji przyciąga uwagę słuchaczy

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo i płynność wypowiedzi (szybkość, niepotrzebne słowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawność języka

 

 

 

 

 

 

 

 

Głośność (za cicho, za głośno)

 

 

 

 

 

 

 

 

Postawa, kontakt ze słuchaczami

 

 

 

 

 

 

 

 

Reakcja na uwagi słuchaczy

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENA OGÓLNA

 

OCENA ŁĄCZNA

…………/21

 

Uwagi dodatkowe:

 1. Konieczność uporządkowania wypowiedzi: plan, zawartość merytoryczna prezentacji (logika), zakończenie/ podsumowanie.
 2. W prezentacji powinny wystąpić cztery podstawowe plansze: plansza tytułowa, plansze z planem prezentacji, plansza zawierająca określenie celu i/ lub myśli przewodniej prezentacji oraz plansza podsumowująca.
 3. Slajdy powinny być proste, czytelne, estetyczne.
 4. Ocena jakości wypowiedzi w wymiarze językowym, zaangażowania, czasu wypowiedzi, kontaktu ze słuchaczami.

 

 

PROGRAMY ZAJĘĆ

Spis wykładów w kolejności:

1. Public Opinion and Media

2. Dyskurs publiczny

3. Komunikacja społeczna – podstawowe pojęcia i elementy

4. Badania nad wpływem mediów

 

 

 

1. PUBLIC OPINION AND MEDIA

PUBLIC OPINION AND MEDIA

The course meets Wed. 14.10 - 15.40
Instructor: Dr hab. Robert Szwed
Office: 244
Office Phone: ----

Office Hours: Tue. 12.30 - 13.30 and by appointment
E-mail: szwed@kul.pl

 

Course description:

In order to understand public opinion as a social and political force we have to delineate subject of our analysis and have a common understanding of what "public opinion" actually refers to. Therefore we discuss the concept of public opinion, theories of public opinion and their limitations. Later we conceptualize different concepts of the public and various uses of opinion. We must also find out how public opinion can be measured, and understand the process in which a public opinion is formed and altered. Mass-media's role in opinion formation and change will also be explored. Finally we discuss what the effects of public opinion might be and what is the relationship between public opinion, media, elections and democratic theory.

 

Course Requirements

The course will be taught in English and written assignments will be in English.
Final grades will be based on a combination of: (1) attendance and participation, 30%, (2) a paper presentation 70%

 1. Attendance, Participation and Paper Presentation. Please arrive in class having completed the assignments listed below. Each class meeting is comprised of a lecture, student's presentation of articles and critical discussion of the assigned reading. For each class meeting all students should read articles and book chapters marked as "©" (i.e. ©ompulsory reading) and "volunteer" students prepare at least one written paper (one-page - maximum 600 words) presented on a meeting and based on materials marked as "®" (i.e. ®ecommended reading) by considering the following questions when completing the reading:
 • What is the aim of the article/text, what are the hypothesis and findings?
  • What are the strengths and weaknesses of the theory and methodological strategies being used (if any)?
  • What are the strengths and weaknesses of the article?
  Depends on class size, students can form teams - e.g. one student with fluent English skills will team up with a student for whom English is more of a challenge.

Part of the grade will be based on the participation in class discussion. Class participation will be evaluated according to the quality and frequency with which students engage in class discussion. If you miss class, you are responsible for getting the information covered in class from another student, not the instructor.

In a 15-30 minute (approximately) presentation, the student presenter should consider the above questions. While the student presenter will present the article, all students are still responsible for completing the assigned reading "©".

 1. 30% of the final grade will be based on the written exam i.e. One-Best-Answer Test. A more thorough description of the exam and some suggestions will be submitted due to the exam period. The prerequisite for taking an exam is submission of a paper. There will be no make-up exams given without documented instances of emergencies.

 

 

 

Class Meetings and Assigned Reading:

Introduction and Basic Concepts. First meeting, no assigned reading

 

Problems of Public Opinion

© H. Blumer (1948). Public Opinion and Public Opinion Polling. American Sociological Review, 13(5): 542-549.

® T. M. Newcomb (1948). Public Opinion and Public Opinion Polling: Discussion. American Sociological Review, 13(5): 549-552.

Emil Jonczak 9XI

® J. Zaller (1994). Positive constructs of public opinion. Critical Studies in Mass Communication, 11: 287-297.

Karolina Oserdczuk 16XI

 

What is opinion? Public Opinion Formation
© J. Zaller (1991), Information, Values, and Opinion, American Political Science Review, 85(4): 1215-1237.

Magdalena Romańczuk 16XI


® V. Price and J. Zaller (1993). Who Gets the News? Alternative Measures of News Reception and Their Implications for Research, Public Opinion Quarterly, 57(2): 133-164.
Łepak Agnieszka 23XI

® P. R. Brewer (2003). Values, political knowledge, and public opinion about gay rights. A framing-based account. Public Opinion Quarterly, 67: 173-201.

 

 

Psychological Perspectives on Public Opinion Formation
© F. Heider (1946). Attitudes and Cognitive Organization, Journal of Psychology 21: 107-112.
® C. E. Osgood, P. H. Tannenbaum (1955), The Principle of Congruity in the Prediction of Attitude Change, Psychological Review 62: 42-55.
Amelie and Fay 30XI

 

Public opinion and media
© I. Crespi (1980). Polls as Journalism. The Public Opinion Quarterly 44(4): 462-476.

Klaudia Fila 7XII

® J. Zaller (2003). A New Standard of News Quality: Burglar Alarms for the Monitorial Citizen. Political Communication 20(2): 109-130.

Radek Szalast 14XII

 

® J.White, J. Hobsbawm (2007). Public Relations and Journalism. Journalism Practice 1(2): 283-292.

Michał Bobrowski 11I

Priming, Framing and Agenda-setting
® M. E. McCombs, D. L. Shaw (1972), The Agenda-Setting Function of Mass Media, Public Opinion Quarterly 36(2): 176-187


® D. H. Weaver (2007), Thoughts on Agenda Setting, Framing and Priming, Journal of Communication, 57: 142-147.
Patryk Czuryło 11I

 

® C. H. De Vreese, J. Peter and H. A. Semetko (2001), Framing Politics at the Launch of the Euro: A Cross-National Comparative Study of Frames in the News, Political Communication, 18(2): 107-122.

Konrad Śniegowski 18I

® H. A. Semetko and P. M. Valkenburg (2000), Framing European politics: a content analysis of press and television news, Journal of Communication 50: 93-109.

 

Public opinion polls and media
® Donsbach W. (2004). Psychology of news decisions. Factors behind journalists' professional behavior. Journalism, 5(2): 131-157.
Paweł Andrukiewicz Kamila Turek 18I

 

® Berkowitz, D. (1992). Non-Routine News and Newswork: Exploring a What-a-Story. Journal of Communication, 42(1): 82-94.

® Craig R. L. (2004). Business, Advertising, and the Social Control of News. Journal of Communication Inquiry, 28(3): 233-252.

Beata Tomczuk 25I

 

Public Opinion, Media and Elections
® L. J. Jacobs and R. Y. Shapiro (2005), Polling politics, media and election campaigns, Public Opinion Quarterly, 69(5): 635-641.
Weronika Stasik 25I

 

® J. N. Druckman (2005), Media Matter: How Newspapers and Television News Cover Campaigns and Influence Voters, Political Communication, 22: 463-481.
® K. L. Jamieson, P. Waldman (1997), Mapping Campaign Discourse: An Introduction, American Behavioral Scientist, 40: 1133-1138.

 

 

 

2. DYSKURS PUBLICZNY

 

Język i płeć

Lektura dla wszystkich : A. Moir, D. Jessel, Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą, Warszawa: PIW 1993 (szczególnie rozdział 9: Małżeństwo dwóch umysłów i 12. Uprzedzenia w pracy)

Lektury dla prelegentów:

M. Rojo, Płeć władzy: kobiecy styl komunikacji i zarzadzania w hiszpańskich miejscach pracy, w:  A. Duszak, N. Fairclough, Krytyczna analiza dyskursu, Kraków: Universitas 2008, s. 429-458.

Kloch, Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego w Polsce po 1989 roku, Wrocław Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2006, s. 39-66.

Magdalena Soćko, Kinga Szymkiewicz 22XI

 

Dyskurs polityczny

Lektura dla wszystkich : Z. Kloch, Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego w Polsce po 1989 roku, Wrocław Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2006, s. 67-104.

Lektury dla prelegentów:

A van Dijk, Kontekstualizacja w dyskursie parlamentarnym. Nazar, Irak i pragmatyka kłamania, w:  A. Duszak, N. Fairclough, Krytyczna analiza dyskursu, Kraków: Universitas 2008, s. 215-244.

Jacek Kochaniec 29XI

 

Dabert, Mowa kontrolowana. Szkice o języku publicznym w Polsce po 1989 roku, Poznań: UAM, s. 9-26.

Przemek Gajak 29XI

 

Język, tożsamość i historia

Dla wszystkich:

Krzyżanowski, Konstrukcja tożsamości narodowych i europejskich w polskim dyskursie politycznym po roku 1989: analiza dyskursywno-historyczna, w: A. Duszak, N. Fairclough, Krytyczna analiza dyskursu, Kraków: Universitas 2008, s. 267-304.

Lektury dla prelegentów:

J. Wasilewski, Opowieści o Polsce. Retoryka narracji. Warszawa 2012, r. 1.

Irena Martsikh 6XII

 

Piotrowski, Tożsamość zbiorowa jako temat dyskursu polityki. Dwa przemówienia parlamentarne – analiza przypadku, w: M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Kraków: Aureliusz, s. 187-224.

Elżbieta Szczurowska 6XII

 

Czyżewski, Polski spór o książkę „Strach” Jana Tomasza Grossa w perspektywie „pośredniczącej” analizy dyskursu. „Studia Socjologiczne”, 2009 3, s. 5-26.

 Ilona Dąbrowska 13XII

 

Mowa nienawiści

Dla wszystkich:

Kowalski, M. Tulli, Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, s. 10-29.

Lektury dla prelegentów:

Gebert, Żałosny koniec marzeń, w: A. Finkielkraut, W imię Innego. Antysemicka twarz lewicy, przeł R. Lis, Warszawa 2005, s. 7-43.

 

Dunin, Granice dyskursu publicznego. Telewizyjny „talk show” z udziałem lesbijek, w: M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Kraków: Aureliusz, s. 119-145.

Hanna Pinchuk 13XII

Żukowski, Agresywni i roszczeniowi, w: Z. Sypniewski, B. Warkocki, Homofobia po polsku, Wydawnictwo Sic!, s. 61-66,

Paweł Trepiak 10I

Bilewicz, Nowe formy uprzedzeń z perspektywy psychologii dyskursywnej, w: „Kultura i Społeczeństwo”2004 nr 1, s. 51-68.

Magdalena Jakubik 10I

 

Dyskurs reklamowy

Dla wszystkich:

Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańsk: GWP, s. 9-25.

Lektury dla prelegentów:

Fog, C. Budtz , P. Munch, S., Storytelling, Narracja w reklamie i biznesie. Storytelling - branding i praksis. Saatchi/Saatchi Poland 2011, r. 1-3.

Klaudia Ceglarz, Daria Khorishko 17I

 

Fog, C. Budtz , P. Munch, S., Storytelling, Narracja w reklamie i biznesie. Storytelling - branding i praksis. Saatchi/Saatchi Poland 2011, r. 1-3.

 

 

Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańsk: GWP 2004, (rozdz. Słowa i Frazeologia), s. 60-83.

 

 

 Dodatkowe spotkanie – prezentacje

Część składowe oceny:

(1) Referat, prezentacja 30%, (2) obecność, aktywność i przygotowanie 20%, (3) test końcowy (50%)

  

(a) Każdy ze słuchaczy przedstawia prezentację. Referat należy przygotować na podstawie lektury (choć mile widziane są również własne poszukiwania bibliograficzne. Referat nie może być też wyłącznie streszczeniem przeczytanych tekstów. Referujący powinien wykazać się znajomością omawianej problematyki i jej krytyczną analizą; winien także starać się przedstawić klarowny wywód, w którym problemy teoretyczne ilustrowane są przykładami. Referat zaczynamy od podania tekstu, na podstawie którego został przygotowany. Nowe pojęcia należy wymienić i objaśnić na tablicy/prezentacji lub w rozdanym wszystkim materiale. W czasie prezentacji należy wyraźnie wskazywać, czyje poglądy referowane są w danym momencie. Czas referatu będzie ustalony przed zajęciami. Poza wygłoszeniem, studenci przygotowują max 2 standardowe strony tekstu będące krytycznym opracowaniem analizowanej lektury.

 

Coś wiecej...

 1. Referat powinien przede wszystkim zdawać sprawę z lektury (lektur). Zawsze jednak warto poszerzyć lektury na dany temat, szukając jego lepszego zrozumienia oraz możliwości głębszego, poważniejszego, a przy tym ciekawszego jego ujęcia i przedstawienia.
 2. Przygotowując — i wygłaszając — referat należy pamiętać by był on, w miarę możliwości, skupiony na rozważanych akurat kwestiach : tych wymienionych jako temat poprzedzającego referaty wykładu i tych objętych tematyką innych referatów. Dobrze jest wziąć pod uwagę to, że wskazane lektury do referatów zwykle dostarczaj jedynie przykładów i że wobec tego, sięgnąwszy do innych lektur, można by znaleźć częściowo odmienne ilustracje rozpatrywanych kwestii.
 3. Referat to przedstawienie jakiegoś zagadnienia, jakiejś sprawy szerszej grupie osób, zazwyczaj słuchaczy. Referat powinien być pisemnym opracowaniem tego zagadnienia, samo przedstawienie jednak — podczas naszych zajęć — ma polegać na jego wygłoszeniu. Pisemne opracowanie danego zagadnienia to własne — systematyczne i krytyczne — jego omówienie na podstawie lektur. Dobrze wziąć sobie do serca zasadę: takim omówieniem nie jest ani niby-własny wykład złożony z samych cytatów z lektur, ani tym bardziej odczyt oparty wyłącznie na zaznaczonych fragmentach z ich kserokopii.

 Wygłoszenie referatu może być lepsze lub gorsze. Odczytując wszakże w ten sposób jakiś tekst, operujemy nim mniej swobodnie. Swobodne posługiwanie się tekstem daje wrażenie lepszego zrozumienia zagadnienia, pozwala też — a o to także w naszych zajęciach chodzi — najpierw skupić uwagę słuchaczy, włączyć ich w krąg „wspólnego myślenia”, a potem jeszcze zachęcić ich do dyskusji. Podczas wygłaszania referatu można korzystać z wcześniej przygotowanych i rozdanych słuchaczom pisemnych konspektów, diagramów, ilustracji itp. lub po prostu zrobić prezentację w programach do tego przeznaczonych. Staraj się, by forma prezentacji nie zagłuszyła jej treści: przerost formy nad treścią nie jest potrzebny

Spełnienie tych zasad i sugestii jest podstawą oceny referatu, prezentacji.

  

(b) Obecność, aktywność i przygotowanie

 Na każde zajęcia uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z tzw. lekturą „dla wszystkich”. Przyczyni się to do lepszego zrozumienia treści spotkania i prezentacji przegotowanej przez koleżanki/kolegów. W celu weryfikacji pracy uczestników z lekturami „dla wszystkich”, prowadzący zastrzega sobie prawo organizowania quizów, które wraz z obecnością i aktywnością (dyskusja w trakcie zajęć) stanowić będzie 20% końcowej oceny.

 

UWAGA! 5 listopada 2014r. upływa czas zapisywania się na prezentacje. Osoby, które nie do tego czasu nie skontaktują się ze mną, zamiast prezentacji zaliczać będą lektury obowiązkowe i dla prelegentów, przewidziane programem spotkań.

 

 

3. Komunikacja społeczna – podstawowe pojęcia i elementy

 

Komunikacja społeczna – podstawowe pojęcia i elementy

 

 1. Zajęcia organizacyjne
 2. Komunikacja i komunikowanie. Podstawowy model komunikacji
  P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, PWN, Warszawa 2007, r. 1.
 3. Kanały komunikacji. Klasyfikacja procesów komunikowania
  Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, PWN, Warszawa 2006, s. 70-88
 4. Kompetencja komunikacyjna
  P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, PWN, Warszawa 2007, r. 2.
 5. Kontekst komunikowania i tożsamość uczestników komunikacji
  Hartley, Komunikowanie interpersonalne, Astrum, Wrocław 1999, r. 5 i 6
 6. Postrzeganie społeczne
  P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, PWN, Warszawa 2007, r. 3.
 7. Skuteczność komunikowania: nadawca, komunikat, audytorium 
  B.E. Gronbeck, K.German, D. Ehninger, A.H Monroe, Zasady komunikacji werbalnej, Zysk i S-ka, Poznań 2001, r. 1 i 5
 8. Perswazja i manipulacja
  Jarmuła, Manipulacja i wywieranie wpływu na ludzi, Astrum, Wrocław 2006, r. 1
 9. Modele komunikacji społecznej. Paradygmaty i teorie.
  Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, GWP, Sopot 2003, r. 1
 10. Teorie komunikacji – podstawowe tradycje
  Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, GWP, Sopot 2003, r. 3
 11. Teorie komunikacji interpersonalnej:
  G. H. Mead, I. Altman i D. Taylor
  Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, GWP, Sopot 2003, r. 4 i 9
 12. Teorie komunikacji grupowej i publicznej: R. Hirokawa, D. Gouran, C. Geertz, M. Pacanowsky
  Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, GWP, Sopot 2003, r. 15 i 18
 13. Teorie komunikacji masowej: R. Barthes i S. Hall
  Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, GWP, Sopot 2003, r. 24 i 25
 14. Podsumowanie i zaliczenie

 

 

Literatura, lektury:

 1. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, GWP, Sopot 2003 (r.1-3).
 2. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, PWN, Warszawa 2007 (r. 2-4).
 3. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, PWN, Warszawa 2006 (cała)
 4. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław 1999 (cała)
 5. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Astrum, Wrocław 1999 (r. 1).
 6. Mc Quail, Teoria komunikowania masowego, PWN, Warszawa 2007 (r. 2)
 7. Hartley, Komunikowanie interpersonalne, Astrum, Wrocław 1999 (r. 1-2)
 8. Jarmuła, Manipulacja i wywieranie wpływu na ludzi, Astrum, Wrocław 2006 (r. 3)
 9. T. O’Sullivan, J. Hartley, D. Saunders, M. Montgomery, J. Fiske, Kluczowe pojęcia w komunikowaniu i badaniach kulturowych, Wyd. ASTRUM, Wrocław 2005.
 10. M. McLuhan, Zrozumieć media, Państwowe Wydawnictwo Nauko Techniczne, Warszawa 2000 (s. 31-79)
 11. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, WAiP, Warszawa 2007 (wstęp, r. 1-2).

 

 

Zaliczenie:

20% - aktywność na zajęciach

30% - lektury

50% - egzamin ustny

 

 

 

4. Badania nad wpływem mediów

 

 1. Zajęcia organizacyjne: program spotkań, zaliczenia
 2. Teorie i modele oddziaływania mediów
 3. Wprowadzenie do oddziaływania audiowizualnego
 4. Francuz, D. Bagiński, W poszukiwaniu podstaw kodów wizualnych, w: P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle … Warszawa 2007
 5. Winterhoff-Spurk, Psychologia mediów, Poznań 2007, r. 2-4 
 1. Telewizja i perswazja
 2. Fortuna, Perswazyjne oddziaływanie telewizji – możliwości obrony, w: P. Francuz, Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, Lublin 2004
 3. Cwalina, E. Dzienis, Wpływ źródła przekazu na odbiór i ocenę telewizyjnych programów informacyjnych, w: P. Francuz, Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, Lublin 2004

1IV KMałysz ASerkiz, AZhovnir, M. Czarniecki

 

 1. Rozumienie przekazu audiowizualnego
 2. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej, Lublin 2007, 13-131

15IV NMisztal, NKarpińska, AKlimek, PJóźwiak, NŁazicka

 

 1. Teoria agenda-setting
 2. McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Kraków 2009
 3. Łódzki, Ustanawianie agendy mediów podczas kampanii wyborczych w 2005 roku, Wrocław 2011

22IV AJarczyk, JSzwedo, PBalawajder, EKrakowska

 

 1. Teoria kultywacji
 2. Griffin. R. 26, Teoria kultywowania postaw George’a Gerbnera, w: Tenże. Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003
 3. Kołodziejczyk, Teoria kultywacji w badaniu skutków oglądania telewizji, w: D. Kubicka, A. Kołodziejczyk, Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania, Kraków 2007

29IV KŁuczak, KKoziejowska, MFlorczak, MKaczor

 

 1. Media, dzieci, seksualność
 2. Kołodziejczyk, Wpływ oglądania telewizji na rozwój umysłowy i osiągnięcia szkolne młodych widzów, w: D. Kubicka, A. Kołodziejczyk, Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania, Kraków 2007
 3. Kubicka, Seksualność w mediach i jej wpływ na intymne życie Polaków, w: D. Kubicka, A. Kołodziejczyk, Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania, Kraków 2007

6V BPiotrowska, MRybak, AŻak, KRomanek

 

 

Zaliczenie:

20% - aktywność na zajęciach

80% - prezentacja