dr hab. Robert Szwed

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Kultury Medialnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2022


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Prowadzenie konferencji międzynarodowej i panelu dyskusyjnego

2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wprowadzenie: medialny kontekst kultury

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Medialne reprezentacje kultury. T.4, Kultura mediów a tożsamość

2019


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The Emotions of Protest: Mediatization of Catalan 2019 crisis in Spanish, British and Polish Media
 • Badania publiczności medialnych: od sondaży do Big Data

2018


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Opinia publiczna i media w demokracjach

2016


Książka naukowa recenzowana

 • Framing of the Ukraine–Russia conflict in online and social media
  [Kadrowanie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego w mediach internetowych i społecznościowych]

Organizacja konferencji krajowej

 • Medialne ramy tożsamości, 1-2 kwietnia 2016

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Dziennikarstwo i media według Leona Dyczewskiego

2015


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Swoi i obcy w mediach i świadomości społecznej. Wprowadzenie do metodologii badań
 • Wprowadzenie: Mediatyzacja kultury i społeczeństwa
 • Swoi i obcy w mediach i świadomości społecznej. Wprowadzenie do metodologii badań

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wygłoszenie referatu na konferencji "Integracja lokalna czy medialna? Badanie wizerunku medialnego Obywateli Państw Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych"

Kierownictwo realizowanego projektu - organizacja międzynarodowa

 • Research commissioned by NATO Strategic Communications Centre of Excellence to Catholic University of Lublin
  [Grant przyznany przez NATO Strategic Communications Centre of Excellence Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu]

2013


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Analiza dyskursu

2012


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Nieswoistość analizy dyskursu w nauce o komunikacji. Dyskurs jako przedmiot i metoda badań

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Researching media representations of the city. Preliminary remarks on how to measure representations of Lublin

Usługi naukowo-badawcze w kraju

 • Kierownik badań jakościowych w projekcie "Badanie dydaktyki literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej" dla Instytutu Badań Edukayjnych – znak sprawy IBE/1/D/2012

2008


Organizacja konferencji krajowej

 • Organizacja konferencji Jaka informacja