dr hab. Wanda Bajor (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii w Polsce

Stanowisko: Profesor KUL


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Critical edition of the Glossa in Politicam (Liber III) Pauli de Worczyn
  [w:] Przegląd Tomistyczny: Filozofia - Teologia - Kultura duchowa średniowiecza

2019


Hasło encyklopedyczne

 • Aristoteles Latinus
 • Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu
 • Societé Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale, (SIEPM)
 • Instytut Kulturoznawstwa
 • Acta Mediaevalia
 • Spotkanie Edytorów

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Medium tożsamości. Książka w kulturze średniowiecznej Europy
  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • The Cracovian Precursors of Ius Gentium in the Jagiellonian and Contemporary Periods
  [Krakowscy prekursorzy ius gentium w dobie jagiellońskiej i dziś]

Hasło encyklopedyczne

 • Internationale Gesellschaft für Theologishe Mediavistik

Organizacja konferencji krajowej

 • XIII edycja ogólnopolskiej konferencji z cyklu "Spotkanie Edytorów"

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The concept of anima separata in terms of the late - mediaeval via moderna
  [w:] Studia Antyczne i Mediewistyczne
 • Elementy polskiej kultury narodowej doby średniowiecza
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Idee wolności i równości w polskiej kulturze intelektualnej doby średniowiecza

Organizacja konferencji krajowej

 • XII Ogólnopolska Konferencja Mediewistyczna "Spotkanie Edytorów"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • konferencja ogólnopolska – referat pt. Problematyka językowej komunikacji w edycjach glos marginalnych vel interlinearnych.

2014


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Średniowieczna debata na temat astrologii

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Acta Mediaevalia XXV

2013


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Geneza i misja uniwersytetu
  [w:] Międzynarodowy Przegląd Teologiczny COMMUNIO

2012


Książka naukowa recenzowana

 • Benedicti Hesse Quaestiones disputatae super tres libros:"De anima" Aristotelis (Libri II et III)

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "Zbawcze piękno" w teorii estetycznej Wiktorynów
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze

2011


Hasło encyklopedyczne

 • Chróścikowski Samuel Kasper
 • Brodziński Kazimierz
 • Starowolski Szymon
 • Chwalibóg Józef
 • Putanowicz Józef Alojzy
 • Świątkowski Marcin
 • Wartenberg Mścisław
 • Wąsik Wiktor

2000


Książka naukowa nierecenzowana

 • Quaestiones disputatae super primum librum "De anima" Aristotelis Benedicti Hesse de Cracovia