dr hab. Wanda Bajor (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii w Polsce

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Wanda Bajor prof. KUL
profesor KUL - Katedra Historii Filozofii w Polsce
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: wanda.bajor_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2121-0608