dr Przemysław Tużnik

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Eksperymentalnej

Stanowisko: Asystent


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Problematic Facebook use and problematic video gaming as mediators of relationship between impulsivity and life satisfaction among female and male gamers
  [Problematyczne korzystanie z Facebooka i problematyczne granie w gry wideo jako mediatory związku miedzy impulsywnością a satysfakcją z życia wśród graczy płci żeńskiej i męskiej]
  [w:] PLoS One

2019

 • Factor structure and test-retest reliability of the Polish version of the Clarity of Auditory Imagery Scale
  [Struktura czynnikowa i stabilność bezwzględna polskiej wersji Skali Jasności Wyobraźni Słuchowej]
  [w:] CURRENT PSYCHOLOGY

 • 2018

 • Elektrofizjologiczne korelaty wyobraźni i percepcji w zakresie barwy dźwięku
  [w:] INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY

 • 2016

 • Controlled categorisation processing in brand extension evaluation by Indo-European language speakers. An ERP study
  [Kontrolowane przetwarzanie kategoryzacji w ocenie rozszerzenia marki u osób posługujących się językiem indoeuropejskim. Badanie ERP]
  [w:] NEUROSCIENCE LETTERS

 • 2012

 • Wpływ złożoności i wymiarowości obiektów na efektywność wykonania rotacji umysłowej
  [w:] Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej