dr Przemysław Tużnik

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Eksperymentalnej

Stanowisko: Asystent

Konsultacje - Semestr Zimowy 2021/2022

PONIEDZIAŁEK