dr Przemysław Tużnik

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Eksperymentalnej

Stanowisko: Asystent

dr Przemysław Tużnik
Asystent - Katedra Psychologii Eksperymentalnej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: przemyslaw.tuznik_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2956-5454