Kazimiera Krakowiak

prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Specjalnej

Stanowisko: Profesor zwyczajny