dr Lech Buczek

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
I Katedra Sinologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2021

Prace licencjackie
 • Problemy demograficzne Republiki Korei
 • Zarys mitologii koreańskiej
 • Hangul - charakterystyka ogólna
 • Kinematografia południowokoreańska. Historia i rozwój
 • Republika Korei - fenomen rozwoju gospodarczego
 • Wojna koreańska. Geneza, przebieg, skutki
 • Rola i znaczenie konfucjanizmu w kulturze Korei

2020

Prace licencjackie
 • Kanony piękna w Korei. Tradycja i współczesność
 • Zarys historii programu atomowego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
 • Szamanizm koreański i jego rodzaje
 • Koreański model rodziny. Tradycja i współczesność.
 • Reżim Kimów w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

2019

Prace licencjackie
 • Kuchnia koreańska - historia i kultura
 • Elementy wspólne mitologii Chin i Korei
 • Pozycja i rola kobiety w Chinach i Korei
 • Wpływ pisma chińskiego na język koreański

2016

Prace licencjackie
 • Polityka zagraniczna Litwy wobec Unii Europejskiej i NATO
 • Turcja jako mocarstwo militarne i sojusznik Unii Europejskiej
 • Polityka energetyczna Polski, w stosunku do polityki energetycznej Unii Europejskiej
 • Portugalia jako członek Unii Europejskiej. Analiza wybranych polityk
 • Polityka Francji wobec Unii Europejskiej. Wybrane problemy
 • Relacje państw byłej Jugosławii z Unią Europejską. Słowenia i Chorwacja jako przykład pomyślnej integracji
 • Relacje Unii Europejskiej z Japonią
 • Analiza współpracy Chińskiej Republiki Ludowej i Unii Europejskiej przez pryzmat ekonomiczny, polityczny i wojskowy
 • Współpraca gospodarcza Singapuru z Unią Europejską

2015

Prace licencjackie
 • Cultural Comparison Based on Geert Hofstede's Cultural Dimension Theory between Poland and South Korea
 • Migration Policy of the Grand Duchy of Luxembourg – Rights and Status of Migrants
 • Próby przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej w świetle stosunków z Rosją
 • Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych wobec Unii Europejskiej
 • Citizenship tests for migrants in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
 • Portrayal of European Immigrants in the United States of America by Cinematic Industry
 • Migration - Who Migrate and Why? Reasons and Effects of Migration
 • The Salad Bowl? - The analysis of the Multiculturalism in the Unites States of America and Canada
 • Stolica Apostolska jako podmiot polityki międzynarodowej
 • Turcja w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia tureckiej polityki zagranicznej
 • Pole's Card as a document confirming belonging to the Polish nation
 • Republika Włoska na arenie międzynarodowej
 • Polityka zagraniczna Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Unii Europejskiej i państw trzecich
 • Królestwo Hiszpanii przed i po akcesji do Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia
 • Islamization of Europe. Negative and Positive Aspects of Muslim's Migration
 • Pozycja Republiki Federalnej Niemiec w polityce światowej
 • Kierunek polskiej polityki zagranicznej w odniesieniu do USA, Niemiec i Francji
 • Mocarstwowa polityka Federacji Rosyjskiej wobec Unii Europejskiej
 • Labour Emigration of Poles After 2004 to EU Countries – Reasons, Aims and Directions