dr Lech Buczek

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
I Katedra Sinologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2021


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Paweł i Gaweł, czyli trudne sąsiedztwo na Półwyspie Koreańskim

Udział w konferencji krajowej

 • STOSUNKI SĄSIEDZKIE W ŚWIETLE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Human Rights In Asia: The Case Of China, Japan And North And South Korea
  [Prawa człowieka w Azji na przykładzie Chin, Japonii i państw koreańskich]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Tangible and Intangible Legacies of 70 years of Polish–Korean relations (1948–2018)
  [Materialne i niematerialne dziedzictwo 70 lat stosunków polsko-koreańskich (1948–2018)]

2019


Recenzja artykułu naukowego

 • Łamanie praw człowieka na przykładzie Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Political and Strategic Dimensions of the Relations between the EU and South Korea
  [Polityczny i strategiczny wymiar relacji między Unią Europejską a Republiką Korei]
  [w:] Acta Asiatica Varsoviensia

Recenzja artykułu naukowego

 • Polityka zagraniczna ZSRR i Rosji wobec KRLD (1948–2016)

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Prawa człowieka w Azji na przykładzie Chin, Japonii i państw koreańskich

Udział w konferencji

 • Wykład z serii Jubileuszowe wykłady otwarte WNH, dr Mercy Kuo pt. "US-China Relations in the Trump Era"

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Polityczne, gospodarcze i kulturowe stosunki Unii Europejskiej i Republiki Korei
  [w:] Studia Polityczne

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Udział w dyskusji podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Sprawy kanonizacyjne po Sanctorum Mater – 10 lat doświadczeń”. Lublin 8 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w Centrum Transferu Wiedzy, aula CTW–114. Organizatorzy Katedra Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych KUL.

Udział w dyskusji panelowej na konferencji

 • Głos w dyskusji w wykładzie otwartym History in the Politics: Historical Disputes in Northeast Asia, North Korea Problem – Sekretarza Generalnego Northeast Asian History Foundation w Seulu Lee Hyun-ju. Lublin 13 listopada 2017

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Organizacja wykładu otwartego „Między uznaniem a pogardą: Korea a Chiny w ujęciu historycznym", który wygłosił dr Jakub Taylor (Seoul Academy of East Asian Studies, Sungkyunkwan University, Korea Południowa).

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Udział w programie radiowym „Studio Wschodnie” Radia Lublin, w temacie bieżących wydarzeń na Półwyspie Koreańskim. Lublin 23 kwietnia 2017 r.

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zagrożenia bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim za rządów Kim Dzong Una
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Problematyka koreańska w badaniach naukowych Antoniego Kościa

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Relacje Unii Europejskiej z Republiką Korei jako przykład stosunków zewnętrznych UE. Zagadnienia wybrane

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • II Międzynarodowa Konferencja z cyklu Kulturowy wymiar integracji europejskiej pod tytułem „Prawne i społeczne aspekty współpracy między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego. Procesy demokratyzacji państwa a problem korupcji”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Political and Strategic Dimensions of Relations between the EU and South Korea
  [Polityczny i strategiczy wymiar relacji UE z Koreą Południową]
 • Koreańskie sztuki i sporty walki

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Ogólnopolskia Konferencja Naukowa „Sporty walki – filozofia, organizacja, prawo”.
 • Cultures and politics on the Korean Peninsula
  [Kultura i polityka na Półwyspie Koreańskim]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji

 • Udział w dyskusji panelowej na konferencji Pt: Spotkanie z prof. Cheongiem Byung-Kwonem - popularyzatorem kultury polskiej w Korei

Udział w konferencji

 • Udział w lokalnej konferencji Pt: Spotkanie z prof. Cheongiem Byung-Kwonem - popularyzatorem kultury polskiej w Korei

Organizacja festiwalu nauki

 • Wydziałowy Koordynator XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki

Udział w festiwalu nauki

 • Warsztaty z pisma koreańskiego

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Międzynarodowe targi edukacyjne Korea Study Abroad Fair 2015, Seul, 28-29 marca 2015 roku
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Yonsei-Kim Dae-jung Forum on the World’s Future” połączona z obchodami 130 rocznicy założenia Uniwersytetu Yonsei, Seul, 12 marca 2015 roku
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Uniał w organizacji konferencji : "Kulturowy wymiar integracji europejskiej"

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Bezpieczeństwo na Półwyspie Koreańskim

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Staż w Yonsei University w ramach projektu "Najlepsze Praktyki"

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Udział w dyskusji panelowej na konferencji konferencji kończącej projekt „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL

Udział w konferencji krajowej

 • Udział w konferencji kończącej projekt „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL

Kierownictwo realizowanego projektu finansowane funduszy UE

 • 유럽 연합 (EU)과 한국 사이의 정치, 경제, 문화적 관계. 문제는 선택.
  [Polityczne, gospodarcze i kulturowe relacje Unii Europejskiej i Republiki Korei. Zagadnienia wybrane]

Organizacja festiwalu nauki

 • Wydziałowy Koordynator XII Lubelskiego Festiwalu Nauki

Udział w festiwalu nauki

 • Projekt: 한글 Hangul od podstaw
 • Projekt: Seul, miasto – pomnik dziedzictwa kultury i historii Korei

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Religia a polityka w Korei

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Trends in the Political and Economic Cooperation of the Koreas Since the Last Inter-Korean Summit
  [Trendy w politycznej i gospodarczej współpracy państw koreańskich od ostatniego szczytu Inter-koreańskiego]
  [w:] Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne

Organizacja festiwalu nauki

 • Wydziałowy koordynator XI Lubelskiego Festiwalu Nauki
 • Wydziałowy Koordynator XI Lubelskiego Festiwalu Nauki

2013


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • The Rule of Law around the World. Sprawozdanie z konferencji naukowej połączone z promocją książki dra Luc'a Reydamsa, prof KUL „International Prosecutors”, Lublin, 8 grudnia 2012 r.
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Etyka przywództwa. Moralne wyzwania w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej zorganizowanej przez Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego i Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 12 grudnia 2012 r.
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Organizacja festiwalu nauki

 • Wydziałowy Koordynator X Lubelskiego Festiwalu Nauki

Udział w festiwalu nauki

 • Koreańska kultura i sztuki walki
 • Annyeong Haseyo! Kim Chi, Hangul - wybrane aspekty kultury Korei
 • Nauczymy cię odpowiednio myśleć - o manipulacji w mediach

2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Rozmowy sześciostronne - polityczne i prawne instrumenty łagodzenia napięć na Półwyspie Koreańskim

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Podział Korei i Próba zjednoczenia podczas Konferencji Genewskiej
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Kiedy człowiek staje się towarem? Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA w Lublinie dnia 28 lutego 2012 r.
  [w:] Studia Prawnicze KUL

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • BRIAN REYNOLDS MYERS, Najczystsza rasa. Propaganda Korei Północnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, ss. 180
  [w:] Studia Prawnicze KUL

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Religia a polityka w Korei

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Między boskim a cesarskim(?) Religia w polityce światowej.

Udział w konferencji krajowej

 • Etyka przywództwa: moralne wyzwania w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej
 • Między boskim a cesarskim(?) Religia w polityce światowej.

Udział w konferencji

 • Zasada państwa prawa na świecie
 • Młodzież a polityka. W poszukiwaniu modelu uczestnictwa młodych w życiu politycznym
 • Kiedy człowiek staję się towarem

2011


Kurs e-learningowy

 • Geneza nawiązania stosunków dyplomatycznych oraz współpraca polityczna i strategiczna między Polską a Koreą Południową

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Prawnomiędzynarodowe aspekty stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei
  [w:] Administracja Publiczna