dr Lech Buczek

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych
Katedra Sinologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr