dr Maria Zuba-Ciszewska

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Polityki Gospodarczej i Bankowości

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2019

Prace licencjackie
 • Ocena rentowności i płynności finansowej Wytwórni Makaronu Domowego POL-MAK S.A. w latach 2013-2016
 • Ocena relacji między rentownością i płynnością finansową przedsiębiorstwa Ursus S.A. w latach 2013-2016
 • Analiza rentowności i płynności finansowej Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w latach 2014-2017
 • Formy zabezpieczeń kredytowych w Bankach Spółdzielczych na przykładzie Banku Spółdzielczego w Nałęczowie (Oddział w Garbowie)
 • Analiza płynności finansowej Spółdzielni Mleczarskiej "BIELUCH" w Chełmie w latach 2014-2017
 • Ocena rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Krispol sp. z o.o.
 • Ocena płynności finansowej i zadłużenia Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. w latach 2014-2017
 • Ocena płynności finansowej i rentowności przedsiębiorstwa Danwood S.A. w latach 2012-2016.
 • Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa Wawel S.A. w latach 2013-2017
 • Ocena relacji między rentownością i płynnością finansową przedsiębiorstwa Bakoma Sp. z o.o. w latach 2013-2016
 • Ocena rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa Danone Sp. z o.o. w latach 2013-2016
 • Ocena rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa SaMASZ Sp. z o.o. w latach 2013-2016
 • Ocena relacji między rentownością i płynnością finansową Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy w latach 2013-2016
 • Analiza płynności i rentowności przedsiębiorstwa LUBELLA FOOD Sp. z o.o. Sp. k. w latach 2013-2016

2018

Prace licencjackie
 • Analiza płynności finansowej i rentowności Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy w latach 2012-2015
 • Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Bieluch w Chełmie w latach 2013-2016
 • Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Ryki w latach 2013-2016
 • Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w latach 2013-2016
 • Ocena płynności finansowej Fabryki Cukierków "Pszczółka" Sp. z o.o. w latach 2013-2016
 • Analiza rentowności i płynności finansowej zakładu mleczarskiego Lumiko Sp. z o.o. w latach 2011-2015
 • Analiza płynności finansowej i rentowności przedsiębiorstwa PKN Orlen S. A. w latach 2013- 2016
 • Analiza rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa CD Projekt S.A. w latach 2010-2016
 • Analiza płynności finansowej i rentowności Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Krasnystaw w latach 2013-2016

2017

Prace dyplomowe
 • Ocena płynności finansowej w Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu w latach 2012 - 2014
 • Analiza płynności finansowej w oparciu o sprawozdania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy w latach 2012-2014
 • Analiza płynności finansowej OSM w Sierpcu w latach 2012-2014
 • Analiza rentowoności Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Giżycku
 • Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny finansowej KGHM Polska Miedź S.A.
 • Analiza wskaźnikowa jako narzedzie oceny kondycji finansowej Okręgowej Społdzielni Mleczarskiej w Łowiczu w latach 2012-2014
 • Ocena rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Ryki w latach 2012-2014
Prace licencjackie
 • Ocena płynności finansowej oraz wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych Spółdzielni Mleczarskiej „Ryki”
 • Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny płynności i wypłacalności na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa Wawel S.A.
 • Relacje między rentownością a płynnością finansową w firmie Wojas Trade Spółka z o.o w latach 2011-2015
 • Ocena płynności finansowej i rentowności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w latach 2011 - 2015
 • Ocena płynności finansowej i rentowności przedsiębiorstwa MLEKOVITA w latach 2010-2014
 • Ocena płynności finansowej Spółdzielczej Mleczarni Spomlek na podstawie sprawozdań finansowych
 • Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny rentowności i płynności finansowej na przykładzie PKP CARGO w latach 2012-2015
 • Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w ocenie rentowności i płynności finansowj Spółdzielni Mleczarskiej "Bieluch"
 • Ocena rentowności i płynności finansowej w Komputronik S.A na podstawie analizy wskaźnikowej
 • Ocena rentowności i płynności finansowej OSM Krasnystaw w latach 2011-2015
 • Ocena płynności finansowej Spółdzielni Pracy Muszynianka w latach 2010 - 2014
Prace magisterskie
 • Ocena relacji między płynnością finansową i rentownością na podstawie sprawozdań finansowych Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Łowicz
 • Ocena rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa branży spożywczej na podstawie firmy APIS
 • Ocena rentowności, płynności finansowej i sprawności działania przedsiębiorstwa przemysłowo-handlowego „Standard” Sp. z o.o. w latach 2011-2015
 • Ocena sytuacji finansowej Spółdzielni Mleczarskiej BIELUCH w Chełmie w latach 2010 - 2015 w oparciu o sprawozdania finansowe
 • Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny płynności i rentowności Krajowej Spółki Cukrowej S. A. w latach 2010-2014
 • Ocena sytuacji finansowej Spółdziełni Mleczarskiej Mlekovita w oparciu o analizę rentowności i płynności finansowej
 • Ocena kondycji finansowej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie w oparciu o analizę wskaźnikową
 • Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny płynności i rentowności Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. w latach 2011-2015
 • Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej spółki jawnej MASTERMEDIA Cioczek i Wójciak w latach 2010-2014
 • Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w ocenie kondycji finansowej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy w latach 2011-2015

2015

Prace magisterskie
 • Analiza rentowności i płynności finansowej firmy handlowej Eurocash S.A w latach 2009-2013
 • Ocena płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej "Michowianka"w latach 2009 - 2013 na podstawie analizy wskaźnikowej
 • Ocena płynności finansowej i wypłacalności na przykładzie firmy Prima Moda S.A. w latach 2009-2013
 • Analiza płynności i rentowności przedsiębiorstwa MIESZKO S.A. w latach 2009-2013
 • Ocena płynności, rentowności i wypłacalności przedsiębiorstwa SEKO S.A. w latach 2010-2013 na podstawie analizy wskaźnikowej
 • Ocena płynności finansowej na podstawie sprawozdań finansowych firmy „ELEKTRO-SPARK” Spółka z o.o. z lat 2008-2012
 • Analiza rentowności i płynności finansowej firmy Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w latach 2009-2013

2014

Prace magisterskie
 • Analiza rentowności i płynności finansowej firmy Trade w latach 2010-2012
 • Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny kondycji finansowej spółki Wawel S.A. w latach 2009-2012
 • Analiza finansowa na przykładzie firmy "HERBAPOL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w latach 2007-2010
 • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa Komputronik S.A. w latach 2010-2012
 • Analiza ekonomiczno-finansowa jako narzędzie oceny banku (na podstawie Banku Spółdzielczego w Parczewie w latach 2006-2011)
 • Źródła finansowania działalności innowacyjnej polskich małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2004-2011