dr Maria Zuba-Ciszewska

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Polityki Gospodarczej i Bankowości

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania naukowe ukierunkowuje na ekonomiczne problemy ze sfery agrobiznesu, na badaniach możliwości osiągania przewag konkurencyjnych podmiotów oraz ich form integracji. Autorka kilkudziesięciu recenzowanych prac naukowych z w/w tematyki. Promotor ponad 80 prac dyplomowych. Recenzent prawie 250 prac dyplomowych.