Beata Kucia-Guściora

dr hab. Beata Kucia-Guściora (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Finansów i Prawa Finansowego

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Beata Kucia-Guściora prof. KUL
profesor KUL - Katedra Finansów i Prawa Finansowego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: beata.kucia-gusciora_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6671-0334