dr hab. Cecylia Galilej

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Języka Polskiego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2017

Prace licencjackie
  • Bajki ludowe "U złotego źródła". Studium lingwistyczne
  • Struktura składniowo-leksykalna tytułu prasowego (na przykładzie czasopisma popularnonaukowego "Focus")