Marek Dąbrowski

dr Marek Dąbrowski

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Negocjacji i Mediacji

Stanowisko: Asystent

Konsultacje odbywają się w trybie elektronicznym:

(consultations take place electronically)

marek.dabrowski[at]kul.pl