dr Marek Dąbrowski

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Katedra Negocjacji i Mediacji

Stanowisko: Asystent

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Letni 2018/2019

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
CZWARTEK
CI-205 10:00 - 11:40 T Alternative Dispute Resolutions warsztaty
CI-205 11:40 - 13:20 A Prawo reklamy konwersatorium
CI-205 11:40 - 13:20 B Business negotiations warsztaty
CI-205 13:20 - 15:00 T Negotiation and mediation warsztaty
C-716 15:00 - 16:40 T Konsultacje konsultacje

Lista prowadzonych zajęć niecyklicznych - Semestr Letni 2018/2019

SalaGodz.od-doPrzedmiotRodzaj zajęć
2019-04-11 (CZWARTEK)
CI-303 11:40 - 13:20 Business negotiations warsztaty
CI-303 13:20 - 15:00 Negotiation and mediation warsztaty

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień