Marek Dąbrowski

dr Marek Dąbrowski

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Negocjacji i Mediacji

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Marek Dąbrowski
Specjalista-ekspert ds. mediacji - Dział Projektów Naukowych
Adiunkt - Katedra Negocjacji i Mediacji
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marek.dabrowski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-7907-0989