dr hab. Aliaksandr Chychuryn

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Modelowania Matematycznego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2020

Prace magisterskie
 • Procedura projektowania aplikacji mobilnych systemu Android w obszarze designu UX oraz UI
 • Komputerowa symulacja i wizualizacja modeli konkurencyjnych z wykorzystaniem programów Matlab i Mathematica

2019

Prace magisterskie
 • Numeryczne badania i wizualizacje punktów równowagi w dwóch ograniczonych modelach dynamiki kosmicznej dla 11 ciał
 • Matematyczne modelowanie procesów ubezpieczeń zdrowotnych i ich symulacja
 • Symulacja i wizualizacja modeli oscylacyjnych
 • Wykorzystanie symulacji i modelowania w procesie tworzenia gry komputerowej opartej na językach C# i JavaScript

2018

Prace magisterskie
 • Komputerowa symulacja i wizualizacja modeli konkurencyjnych z wykorzystaniem programów Mathematica i MATLAB
 • Komputerowa symulacja i wizualizacja modeli mechanicznych z wykorzystaniem programów Mathematica i MATLAB

2017

Prace magisterskie
 • Matematyczne modelowanie dźwięku i jego symulacja
 • Programowa symulacja i wizualizacja rozwiązań w programie Mathematica dla modeli Chemostatu
 • Numeryczne badania i wizualizacja ruchu w ogólnym i ograniczonym modelu dynamiki kosmicznej dla 3 ciał
 • Algorytmy szybkiego rozpoznawania obiektów na obrazach cyfrowych
 • Zastosowanie technik bezpieczeństwa aplikacji internetowych w oparciu o symulacje zagrożeń
 • Symulacja i wizualizacja modeli chemostatu z wykorzystaniem programów Mathematica i MATLAB
 • Numeryczne badanie i wizualizacja punktów równowagi w ograniczonym modelu dynamiki kosmicznej dla 14 ciał

2016

Prace magisterskie
 • Komputerowa symulacja i wizualizacja modeli mechanicznych w systemie Mathematica
 • Komputerowa symulacja i wizualizacja w programie Mathematica modeli drapieżnik-ofiara i konkurujących gatunków

2015

Prace magisterskie
 • Wykorzystanie symulacji i modelowania w procesie tworzenia gry komputerowej w oparciu o język C#
 • Implementacja metod numerycznych dla równań różniczkowych pierwszego rzędu oraz wizualizacja rozwiązań z wykorzystaniem programów webMathematica i Mathematica 9

2014

Prace magisterskie
 • Programowa Symulacja i Wizualizacja funkcji specjalnych w systemie Mathematica i ich zastosowanie
 • Programowa symulacja i wizualizacja rozwiązań w systemie Mathematica dla równań różniczkowych zwyczajnych drugiego rzędu
 • Programowa symulacja i wizualizacja procesów wahaniowych przy pomocy programu Mathematica
 • Numeryczne rozwiązania równań rożniczkowych zwyczajnych I-III rzędu i ich wizualizacje za pomocą programu Mathematica

2013

Prace magisterskie
 • Symulacja i wizualizacja rozwiązań w systemie Mathematica dla układów równań typu Lotka-Volterry
 • Modelowanie i symulacja wybranych praw fizyki przy pomocy programu Mathematica

2012

Prace magisterskie
 • Implementacja metod numerycznych dla układów równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych oraz wizualizacja rozwiązań z wykorzystaniem programu Mathematica