dr hab. Aliaksandr Chychuryn (prof. KUL)

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Modelowania Matematycznego

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Aliaksandr Chychuryn prof. KUL
profesor KUL - Katedra Modelowania Matematycznego
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: aliaksandr.chychuryn_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6375-4016